Connect with us
Reklama

Chov

Nie je klietkový chov ako klietkový chov. Čo sú obohatené klietky? 

Published

on

Klietkový chov hydiny evokuje u ľudí predstavu množstva sliepok nehumánne žijúcich v malom priestore. Prenasledovaní týmto obrazom preto často siahajú po vajciach z iného typu chovu, dúfajúc, že im prinesú väčší chuťový pôžitok, dodajú viac živín a ich kúpou si zabezpečia lepší vnútorný pocit. Táto predstava sa s realitou nestotožňuje. Prečo a aká je pravda?

Pohľad do minulosti 

V období pred druhou svetovou vojnou bol kŕdeľ sliepok v počte 100 kusov vnímaný ako obrovský. Ak sa aj domácnosti venovali chovu hydiny, na svojom dvore mali iba „pár“ kusov sliepok. Existoval malý počet gazdovstiev, ktoré sa predsa len orientovali na produkciu vajec (ako jeden zo zdrojov svojho príjmu). Pomáhalo im v tom 50 – 100 sliepok. K výraznému rozvoju chovov totiž došlo až po roku 1960.

Vedeli ste, že?

Vajcia boli v medzivojnovom období luxusom. Dôvodom bola vyššia cena i to, že sliepky znášali v priemere 70 kusov vajec ročne. V roku 1936 bola spotreba vajec v Československej republike 138 kusov na 1 obyvateľa.

Od roku 1961 začali vznikať špecializované farmy na chov nosníc s veľkou kapacitou, šľachtiteľské a rozmnožovacie chovy. Prechod na veľkochovy súvisel s rozvojom automatizácie a mechanizácie výroby. Zavádzali sa klietkové chovy nosníc, v ktorých bola znáška vyššia o 26 % v porovnaní s chovmi s voľným výbehom. V 70. rokoch sliepky znášali 250 vajec ročne – pri sliepkach vyšľachtených na produkciu vajec sa znáška zvyšovala na 340 kusov ročne (na porovnanie, v roku 2020 bola priemerná znáška na 1 sliepku cca 253 kusov, avšak toto číslo znižujú podstielkové a voľnovýbehové chovy, pri ktorých je znáška nižšia).

V 90. rokoch sa začali rozmáhať aj alternatívne chovy hydiny vo voľnom výbehu a biochovy. Klasické veľkochovy si však naďalej držia vedúce postavenie. Práve v tejto súvislosti treba povedať, že nie je klietkový chov ako klietkový chov. Čo to znamená?

Keď sa povie klietkový chov hydiny 

V súčasnosti rozoznávame tri základné spôsoby chovu nosníc:

 1. chov v klietkach (obohatených  a neobohatených),
 2. podstielkový chov (na podstielke a vo voliérach),
 3. chov v alternatívnom systéme (vo voľnom výbehu a biochov).

Systém známy ako chov v neobohatených klietkach je priamo zodpovedný za predsudky voči klietkovým chovom. Podmienky kladené na životný priestor nosníc boli veľmi obmedzujúce (550 cm² plochy klietky s výškou 40 cm na každú nosnicu), sliepky sa nemohli v klietkach voľne pohybovať, hrabať, naťahovať ani mávať krídlami či sedieť na vyvýšenom mieste. Klietky boli umiestnené v halách s intenzívnym osvetlením, ktoré svietilo aj 17 hodín denne – žiadne stmievanie, iba ilúzia dňa a noci. Organizmus sliepok nedokázal fungovať prirodzene, respektíve nemohol si dostatočne oddýchnuť, zregenerovať sa. Lenže tento systém chovu je už dávnou minulosťou.

Verejnosť apelovala na zlepšenie životných podmienok nosníc. A tak od 1. 1. 2012 bol vo všetkých štátoch Európskej únie chov nosníc v neobohatených klietkach zakázaný. Do popredia sa dostalo nazeranie na sliepku ako na živú bytosť, nielen ako na zviera produkujúce vajcia.

Chov v obohatených klietkach, ako ho (možno) nepoznáte 

Chov v obohatených klietkach – na rozdiel od svojho „predchodcu“ – plne rešpektuje integritu sliepky ako živého tvora, ktorý si zaslúži dobré podmienky na život. Pre každú nosnicu je vyhradených najmenej 750 cm² plochy klietky, z toho 600 cm² musí predstavovať využiteľná plocha (s výškou minimálne 45 cm, pričom plocha hniezda sa do tejto hodnoty nezaratúva). Celková plocha klietky nesmie byť menšia ako 2 000 cm². Nosnice v obohatených klietkach majú porovnateľne veľký priestor ako nosnice pri podstielkovom chove. Sliepky musia mať hniezdo, bidlá (poskytujúce najmenej 15 cm na nosnicu, aby mohli sedieť a navzájom sa nevyrušovali). Podstielka im musí umožňovať hrabanie a zobanie.

Tak ako každý systém chovu sliepok, aj chov v obohatených klietkach má svoje pozitíva i negatíva.

Pozitíva týkajúce sa samotného chovu nosníc v obohatených klietkach 

 • Sliepky majú lepší a najmä neustály prístup ku krmivu, a keďže kŕmenie prebieha efektívnou formou, je tu i najnižšia spotreba krmiva spomedzi všetkých systémov.
 • V prípade sliepok je nízka miera kanibalizmu a sociálnej agresie, čo je spôsobené tým, že žijú v systéme s jasne určenými pravidlami a hierarchiou. Sliepky sa poznajú a majú rozdelené svoje úlohy. Nedochádza tak k súbojom ani k zbytočným stresovým situáciám.
 • Úhyn nosníc je najnižší spomedzi všetkých spôsobov chovu, za čo môže bezpečné prostredie bez predátorov, zbytočnej agresie, rizík nákazy ochoreniami od divokého vtáctva či bez zbytočnej kontaminácie vzduchu.
 • Posledné pozitívum sa týka chovateľov a spotrebiteľov – keďže ide o systém s najnižšími nákladmi na chov, v čase neustáleho zdražovania predstavuje vhodný spôsob chovu na zastabilizovanie produkcie a bez extrémneho navyšovania nákupnej ceny.

Pozitíva vo vzťahu k vajciam 

V tomto systéme je:

 • najvyššia znáška vajec,
 • najmenej poškodených vajec,
 • vajcia majú najvyššiu hmotnosť,
 • vajcia sú čisté, s minimom mikroorganizmov, a preto bezpečné pre spotrebiteľa,
 • vajcia majú najpevnejšiu a najhustejšiu škrupinu.

Negatívom chovu v obohatených klietkach je mierne obmedzenie pohybových aktivít sliepok. Napriek tomu majú možnosť pohybu po klietke aj možnosť chôdze. Naťahovanie krídel i lietanie je v porovnaní s ostatnými systémami obmedzenejšie.

Paradox? 

To, čo niektorí považujú za čiastočné obmedzenie pohybu, je na druhej strane presne tým, čo vytvára predpoklady na fungujúcu skupinu nosníc. Eliminácia stresu, ktorý za iných okolností vzniká z dôvodu chýbajúcej stanovenej hierarchie, pozitívne ovplyvňuje sociálne správanie sliepok. Nie sú agresívne, nedochádza medzi nimi k vzájomnému napádaniu a súbojom či dokonca ku kanibalizmu. Ukazovateľom dobrého nastavenia životných podmienok hydiny nie je len úhyn nosníc, ale aj miera znášky vajec.

To, či sliepky pociťujú väčší stres, keď si nemôžu kedykoľvek a bez obmedzení zalietať, a do akej miery, je stálou témou odborných diskusií. Výstupy z týchto debát majú spoločného menovateľa – každý typ chovu so sebou nesie výhody a nevýhody. Treba však povedať, že štatistiky ukazujú, že ten klietkový (v obohatených klietkach) má na pohodu a život sliepok pozitívny vplyv. Dôkazom je najvyššia znáška vajec a najnižší úhyn nosníc v obohatených klietkach. Pretože iba spokojná sliepka chovaná vo vhodných podmienkach znáša veľa vajec a neuhynie. Navyše zo strany chovateľov vidíme snahu o neustále zlepšovanie podmienok pre sliepky. Smutnou správou je, že zo strany štátu majú chovatelia v tomto smere zviazané ruky najmä z dôvodu výrazne nižších podpôr chovu hydiny v porovnaní s okolitými krajinami.

Spôsob chovu hydiny a vajcia 

Spôsob chovu má výrazný vplyv na znečistenie vaječnej škrupiny, teda aj na množstvo mikroorganizmov vo vajciach. Zatiaľ čo vajcia sliepok v obohatenom klietkovom chove obsahujú minimum mikroorganizmov, vo vajciach z voľného, ako aj podstielkového chovu je ich prítomnosť väčšia, keďže na ich škrupinách sa nachádzajú rôzne nečistoty v dôsledku voľnejšieho pohybu nosníc a kontaktu vajec s hnojom na podstielke.

Vedeli ste, že?

Zloženie vajec priamo nesúvisí so spôsobom chovu. S čím teda? S krmivom, ktoré nosnica žerie. Obsah jednotlivých živín vo vajciach sa dá ovplyvniť zložením kŕmnej zmesi, ktorú nosnice dostávajú. Pre chuť či zloženie (z hľadiska výživných látok, nie mikroorganizmov) teda nie je podstatné, z akého spôsobu chovu vajce pochádza, ale to, čím bola sliepka kŕmená. Aj nosnica v obohatenej klietke môže mať rovnaké zloženie krmiva ako nosnica chovaná vo voľnom výbehu.

Kvalita, na ktorej záleží 

Každý systém chovu so sebou prináša odlišný prístup k starostlivosti o hydinu. Žiaden nie je dokonalý, avšak môžeme povedať, že hydina chovaná v obohatených klietkach má vytvorené veľmi vhodné podmienky na život. O sliepky je postarané z hygienického aj zdravotného hľadiska, o čom svedčia neustále vykonávané kontroly a dodržiavanie prísnej národnej i európskej legislatívy.

Veľkochovatelia robia maximum pre to, aby hydine vytvorili nestresujúce prostredie a zabezpečili jej krmivo, ktoré jednak prospieva priamo jej a jednak ovplyvňuje výslednú kvalitu vajec. Spotrebitelia si teda môžu kúpiť zložením výživné a pre zdravie bezpečné vajcia – áno, tie z klietkového chovu sa takýmito vlastnosťami môžu pochváliť.

(slovenskahydina.sk)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Chov

Sauder: EATS Act vytváří značné otřesy na trhu

Published

on

Pokud jde o slepice bez klecí a slepice v klecích při produkci vajec, „bitva již byla vybojována“.

Generální ředitel patnáctého největšího producenta vajec v Americe vystupuje proti zákonu o ukončení zemědělského obchodu (EATS) s tím, že „vyvolává významné otřesy na trhu“. Zákon EATS, navržený senátorem Rogerem Marshallem, R-Kansas, a Ashley Hinsonem, R-Iowa, zpochybňuje ústavnost zákonů, jako je kalifornský návrh 12, který povoluje pouze prodej vepřového masa z farem, které nepoužívají březích klecí a vajec z farem, které používají pouze bezklecový snáškový systém.

Zastánci této legislativy říkají, že bez zákona EATS mohou státy jako Kalifornie nařídit metody zemědělské výroby i v jiných státech, což je porušení obchodní klauzule americké ústavy. Zákon EATS má podporu různých skupin, jako jsou National Egg Farmers, National Pork Producers Association, American Farm Bureau Federation a National Cattlemen’s Beef Association.

Má ale i své odpůrce, včetně skupiny nazvané Competitive Markets Action. Tisková zpráva této skupiny zdůraznila komentáře Marka Saudera, generálního ředitele Sauder’s Eggs.

V současné době je asi polovina vajec produkovaných Sauder’s bez klecí. Sauder’s Eggs se sídlem v Lititz v Pensylvánii a její partneři z farem již značně investovali do systémů produkce vajec bez klecí a převedli významné procento své produkce na bezklecové. Společnost také spolupracovala s koncovými spotřebiteli, aby zařízení upgradovala na standardy kompatibilní s návrhem 12 a podobnými zákony.

Přesněji řečeno, Sauder tvrdí, že společnost koupila komplex za 1 milion dolarů, kde byly všechny slepice chovány v klecích a přestavěla polovinu klecí na bezklecový chov. Tento proces trval několik let a stál asi 15 milionů $. „Pro mě to vytváří značné otřesy na trhu. Aby se opět měnilo něco, kvůli čemuž jsme přijali závazky. To není přínosné.“ řekl Sauder. U skupiny spolupracujících farmářů, kteří chovají nosnice odhadl Sauder náklady na dodatečné vybavení pro chovy bez klecí na 75 až 100 milionů dolarů. „Do tohoto procesu jsme investovali značný kapitál. Podle mého názoru byla bitva již vybojována… Nyní se ji pokoušíme znovu rozpoutat.“ říká. „Mým cílem je poskytnout produkt, který je na trhu žádaný.“

Sauder’s Eggs měla během minulého roku hejno 6,42 milionu slepic, což z ní činí 15. největšího producenta vajec v USA. Má své chovy v Pensylvánii, Marylandu a Ohiu.

(wattagnet.com)

Continue Reading

Chov

Apel na polské chovatele, aby kontaktovali veterináře ohledně povinného očkování proti newcastleské chorobě

Published

on

Veterinář Podlaského vojvodství Andrzej Czerniawski v pondělí apeloval na komerční chovatele slepic a krůt v regionu, aby se hlásili veterinářům kvůli zavedení povinnosti očkovat drůbež proti newcastleské chorobě. V souvislosti s červencovým potvrzením čtyř ohnisek tohoto virového onemocnění, které nebylo v Polsku zaznamenáno již 49 let, vydalo dne 10. srpna Podlaské vojvodství na žádost zemského veterinárního lékaře nařízení o povinnosti vakcinovat chovné slepice, krůty a kuřata. Očkování již začalo.

Czerniawski v pondělí na tiskové konferenci oznámil, že se očkování bude týkat asi 200 hejn a celkem asi 1,2 milionu kusů drůbeže – kuřat a krůt v komerčních chovech, protože pro tyto druhy existují vakcíny proti newcastleské chorobě. „Apeluji na chovatele, aby se obrátili na veterináře, kteří se zabývají léčbou a prevencí nemocí drůbeže a ti budou vybírat vhodné přípravky – na trhu je jich několik.“ – řekl Czerniawski.

Andrzej Czerniawski zdůraznil, že veterinární služby se starají o imunizaci drůbeže, protože virus způsobující newcastleskou chorobu je velmi virulentní. „Virus přetrvává ve zmrazených mrtvolách asi 300 dní, v peří, v kurníku 255 dní, v lednici 538 dní.“ – poznamenal. Tvrdil také, že vakcíny jsou účinné.

K imunizaci drůbeže

Chceme imunizovat drůbež také tak, aby tyto vakcinace prováděly i násadové závody, kde se mláďata líhnou, kde vejce musí pocházet z reprodukčních hejn, která jsou také pročkována, čili uzavřeme kruh, aby se virus později nedostal do chovu – řekl Czerniawski. Uvedl také, že krajský veterinář v Białystoku zatím provedl 815 kontrol v nekomerčních chovech a 27 v komerčních chovech v dříve určeném ochranném pásmu v souvislosti s nákazou. Doufáme, že po 30 dnech od finální dezinfekce – tedy zhruba v polovině srpna – všechny tyto oblasti udržíme a vrátíme se k normálu – dodal Andrzej Czerniawski.

Bohdan Paszkowski připomněl, že poslední případ onemocnění se stal 21. července. „Aktivity veterinárních služeb a dalších úřadů či místních samospráv přinášejí výsledky. Žádná další ohniska nebyla ze strany veterinární služby nalezena.“ – řekl vojvoda. Paszkowski dodal, že virus se může v regionu stále vyskytovat „v různých prostředích“, a proto je očkování nezbytné. Připomněl, že povinnost se týká celého kraje, tedy i těch majitelů drůbeže, kteří chtějí do svých hejn zavést do chovu nová zvířata – tato zvířata musí být z očkovaných chovů a vejce, ze kterých má být drůbež k chovu získána, musí být z očkovaných jednotek.

„Doufám, že díky této akci a akcím veterinárních služeb nedojde k dalším ohniskům“ řekl vojvoda, ale zdůraznil, že je třeba zachovat ostražitost – mnoho chovatelů běžně očkuje stáda – ale nyní jsou povinni eliminovat výskyt viru.

(farmer.pl)

Continue Reading

Chov

Ptačí chřipka stále hrozí, přibývá případů u savců v severní části Evropy

Published

on

Státní veterinární správa (SVS) se v tomto týdnu účastnila jednání se Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem zdravotnictví. Tématem byla současná situace spojená s výskytem ptačí chřipky v České republice a Evropě. Debata se hlavně věnovala případům přenosu ptačí chřipky na savce v několika evropských státech. Dalším tématem jednání byly letošní výjimečné výskyty ptačí chřipky u volně žijících ptáků.

Ptačí chřipka se v druhé polovině června objevila v Polsku u koček a dalších savců. Testovalo se na osm desítek vzorků, převážně koček. Jako pozitivní vyšlo 37 vzorků (35 koček, karakal a pes). Úmrtnost u koček je poměrně vysoká, činí 42 % a při započtení euthanasie téměř 58 %. Případy byly geneticky blízce příbuzné a patří do genotypu CH (za posledních pět měsíců byl tento genotyp identifikován jen u dvou případů u ptáků.

O měsíc později se ve Finsku nákaza přenesla na polární lišky a další savce. Nejprve byla potvrzena u tří polárních lišek a následně se při cíleném odběru infekce prokázala i v okolních farmách. Klinicky se infekce projevovala násobným nárůstem úmrtnosti lišek. Celkem bylo postupně diagnostikováno 20 farem kožešinových zvířat infikovaných ptačí chřipkou. Všechny vzorky patří do genotypu BB, který byl nalezen také u racků po celé Evropě. Na místě bylo nutné učinit veterinární opatření – utracení nemocných kusů a jejich likvidace (nebyly utráceny celé chovy), vytyčení kontrolních zón kolem infikovaných farem, zlepšení biologické bezpečnosti a pokus o likvidaci volně žijících ptáků v okolí farem lovem. V průběhu léta postupně hlásily případy vysoce patogenní ptačí chřipky u mrtvých lišek ve Švédsku, Norsku a také Lotyšsku. Také u volně žijících ptáků lze považovat letošní vlnu ptačí chřipky za výjimečnou. Ze srovnání situace v červenci 2022 a 2023 vyplývá, že v roce 2022 byly případy především na pobřeží Atlantického oceánu, zatímco v roce 2023 se ve stejném období případy vyskytovaly po celé Evropě. Celkem bylo letos v Evropě zaznamenáno více než 3 000 případů ptačí chřipky u volně žijících ptáků. V 188 případech byla ptačí chřipka zjištěna u racků.

„Při srovnávání současné nákazové situace s loňským rokem, je evidentní, že letošní vlna nákazy je silnější. Za letošek v ČR SVS eviduje 25 případů ptačí chřipky u volně žijících ptáků, zatímco loni se objevily pouze dva případy. V případě nálezu hromadného úhynu divokých ptáků SVS doporučuje s uhynulými ptáky nemanipulovat a tuto skutečnost neprodleně nahlásit místně příslušné krajské veterinární správě,“ uvedl ředitel veterinární sekce Petr Šatrán, který se zmíněného jednání za SVS účastnil.

Podobné abnormální hromadné úhyny racků jako v ČR hlásily další státy např. Francie, Belgie, Nizozemsko a Itálie. Viry vysoce patogenní ptačí chřipky způsobily v EU nárůst případů u volně žijících ptáků, zejména u racků.

(SVS ČR)

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality