Connect with us
Reklama

Aktuality

Polské obchody se vzdávají klecových vajec

Published

on

Téměř každé desáté vejce v Evropě pochází z Polska, a proto téma zákazu prodeje vajec z klecí vzbuzuje u polských producentů velké emoce. V nedávné zprávě Evropský parlament jasně uvedl, že je možné chovat nosnice i bez použití klecí, což se okamžitě setkalo s reakcí polských chovatelů, kteří vypočítali, že by to mělo za následek skok v cenách vajec a dodatečné náklady ve výši 1,2 miliardy dolarů. Velké obchodní řetězce však již tento produkt opouštějí a průzkumy veřejného mínění ukazují, že Poláci jsou připraveni vzdát se vajec od slepic chovaných v klecích.

Občanská iniciativa „Konec doby klecové“ již dlouho volá po ukončení chovu v klecích a zavedení zákazu jeho používání ze strany EU. Jeho autorům, tj. Nadaci Compassion in World Farming, se spolu s polskou pobočkou Compassion Polska podařilo shromáždit podpisy 1,4 milionu občanů Evropské unie. Zástupci projektu, včetně Małgorzaty Szadkowské ze společnosti Compassion Polska, se setkali 30. října s Evropskou komisí. Kromě toho Evropský parlament zadal vypracování analýzy, ve které odborníci dospěli k závěru, že je možné opustit klece. V krátkodobém horizontu by to vyžadovalo vhodné obchodní strategie a v dlouhodobém horizontu legislativní změny.

Obyvatelé chtějí prázdné klece

Podle evropského průzkumu YouGov obyvatelé Evropské unie podporují zavedení zákazu chovu hospodářských zvířat v klecích. Podle nadace Compassion Polska je zákaz podporován 63 % Poláků a Polek a 71 % si myslí, že chov zvířat v klecích je prostě krutý.
Odborníci Evropského parlamentu potvrdili, že postuláty výzvy evropských občanů k ukončení chovu v klecích jsou proveditelné. Množství vědeckých důkazů, které byly shromážděny v posledních desetiletích, nenechává žádný prostor pro pochybnosti, že klec nikdy nebude vhodným způsobem k chovu jakéhokoli zvířete. V různých evropských zemích již zemědělci přecházejí na různé jiné metody chovu zvířat a letos takové zákazy přijaly už tři naši sousedé – říká Małgorzata Szadkowska, prezidentka společnosti Compassion Polska, členka občanského výboru iniciativy „Konec doby klecové“. Společnost Compassion Polska odhaduje, že v Evropské unii se každoročně chová více než 340 milionů zvířat v klecích. V Polsku je to více než 41 milionů – hlavně slepice.
Ukazuje se, že produkce vajec je v Polsku velkým byznysem. Dr. Magdalena Kowalewska, analytička v sektoru Food & Agri Bank BNP Paribas, připomíná, že Polsko je šestým producentem konzumních vajec v EU s 9 % podílem na trhu. Kromě toho se zvyšuje objem produkce vajec. Podle údajů Evropské komise v roce 2019 Polsko vyprodukovalo 555 000 tun konzumních vajec. Z toho více než 82 % pochází z chovu v klecích. To je mnohem více, než je průměr EU, který je přibližně 50 %.

Vejce z podestýlky tvoří více než 13 % produkce v Polsku, z volného chovu jsou to téměř 4 % a ekologická vejce tvoří méně než 1 %. Důležitou součástí polského trhu jsou také vejce z domácích chovů, často neregistrovaná. Odhaduje se, že mohou představovat dokonce 12–20 % trhu. Vejce z klecí s označením „3“ jsou nejlevnější. Podle údajů z ministerstva zemědělství, na konci listopadu tohoto roku byly asi o 16 % levnější než vejce z podestýlky, o 29 % než vejce z volného výběhu a o 54 % než ekologická vejce – říká dr. Kowalewska. Expertka dodává, že zavedení zákazu klecových vajec by znamenalo, že v obchodech budou k dispozici pouze vejce, jejichž výroba vyžaduje větší finanční náklady. Vejce budou proto dražší.

Vejce jsou jedním z nejlevnějších zdrojů živočišných bílkovin, a proto je nepravděpodobné, že by se jejich spotřeba snížila, i když se zvýší maloobchodní cena vajec. Producenti klecových vajec musí vzít proto v úvahu nutnost nových investic souvisejících s přizpůsobením se budov pro jiný chov hospodářských zvířat a často také nutnost nákupu dalších pozemků, například pro chovy ve volném výběhu – shrnuje Kowalewska.

Producenti čekají

Polská Národní komora výrobců drůbeže a krmiv (KIPDiP) poukazuje na to, že Evropská komise se zatím jednoznačně a oficiálně proti klecovým chovům nevyjádřila. Komora věří, že vejce z klecí jsou stejnou komoditou jako vejce produkovaná v jiném systému chovu slepic a tvrdí, že zavedení omezení by zhoršilo situaci producentů vajec.

Vejce z podestýlky a z volného výběhu musí být cenově zohledňována nejen vyššími výrobními náklady, menším rozsahem a efektivitou produkce, ale také požadavkem producentů mít více zdrojů (například pozemků pro chov slepic ve volném výběhu). Proto musí být cena vajec z podestýlky a volného výběhu výrazně vyšší než cena vajec klecových. Komora zdůrazňuje, že s hypotetickým úplným opuštěním chovu v klecích ve prospěch jiných způsobů chovu, by náklady museli nést spotřebitelé. Tedy, pokud se prodejci – například obchodní řetězce – nevzdají svých marží. Podle producentů by změny ve struktuře výroby neměly probíhat administrativně, ale na základě velmi jasných tržních signálů. Například rozhodnutím spotřebitele.“

„Zatím však spotřebitelé drtivou většinu nakupují vejce na základě ceny, což znamená, že klecová vejce jsou v Polsku nejoblíbenější. Polský drůbežářský průmysl si je vědom, že existuje určitá skupina zákazníků, kteří z ideologických důvodů očekávají v nabídce i vejce z jiných než klecových chovů a taková vejce jsou na polském trhu v dostatečném množství. Těžko tedy obviňovat domácí výrobce z toho, že reagují na potřeby zákazníků pomalu. To však neznamená, že poptávka těchto spotřebitelů je dostatečně velká, aby zcela změnila systém produkce vajec v Polsku. Věříme, že je to spotřebitel, kdo má největší právo rozhodovat, jaký produkt a za jakou cenu si chce koupit. O tom, jak rychle a v jakém rozsahu se změní způsob chovu nosnic v Polsku a v celé Evropě, rozhodnou zákazníci, nejen z maloobchodu, ale také podniky potravinářského průmyslu.“- píše KIPDiP.

Na začátku prosince řetězec Biedronka oznámil, že urychluje stažení z prodeje klecových vajec. Nejrychlejší změny budou zavedeny ve Varšavě, už od ledna 2021. Proces stažení klecových vajec z nabídky má být dokončen do konce roku 2021, tedy o čtyři roky dříve, než bylo původně deklarováno, píše businessinsider.com.pl.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Aktuality

Miliony kohoutů potkává smrt. Vejce snášejí jenom v pohádkách či mytologii

Published

on

Kampaně na uzákonění zákazu zabíjení jednodenních kuřátek v chovech nosných plemen drůbeže probíhají v mnoha zemích EU. Brzy budou i u nás.

Kohouti snášejí vejce pouze v pohádkách, případně ve slovanské mytologii. Lidé pohybující se ve vaječném průmyslu však dobře vědí, že je tato biologicky daná neschopnost ptačích jedinců důvodem, proč je každoročně řízeně usmrcováno dvanáct milionů jednodenních kohoutků. „Děje se tak pouze proto, že kohouti vejce nesnášejí, a tak jsou prostě v tomto byznysu zbyteční. Nyní se mluví o zákazu takového zabíjení. Podobný už přijalo Německo,“ říká pro deník Metro Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).

Devětkrát dražší myši
Jenže tito kohoutci jsou podle odborníků v současnosti hlavní potravou masožravých pacientů záchranných stanic. Především jde o léčené poštolky, oba druhy kání. Puštíci, kalousi a další sovy, bílí i černí čápi, ale třeba i ježci nebo lasicovité šelmy jich ve stanicích ročně spotřebují tři miliony.

„V zoologických zahradách jich zvířata zkonzumují odhadem dva miliony. Pokud k zákazu dojde, některé záchranné stanice horko těžko nahradí kuřátka myškami, jiné stanice na to mít nebudou, a tak skončí. Myš je totiž osmkrát, někdy i devětkrát dražší než kuře. Navíc aby mohla kuřata žít a být zabita chovatelem později, bude nutné pro potravu zachraňovaným zvířatům vychovat a zabít myš. To tak nějak nedává smysl ani v etické rovině,“ kroutí hlavou Stýblo.

Kampaně napříč Evropou
Na uzákonění zákazu zabíjení jednodenních kohoutků v chovech nosných plemen drůbeže probíhají v mnoha zemích Evropské unie rozsáhlé kampaně. Podle lidí z ČSOP budou brzy i u nás. Jejich cílem je rozlišovat pohlaví zárodků už ve vajíčku a „samčí vejce“ likvidovat anebo vylíhnuté kohoutky nechat dožít až do jateční velikosti a zabít je poté. Podle Přemysla Rabase, ředitele Safari Parku Dvůr Králové a známého odborníka na problematiku zoologických zahrad, by ale byl podobný postup více než nesmyslný. S ním souhlasí i předseda Národní sítě záchranných stanic David Číp. „Pokud kvůli tlaku ochránců zvířat skutečně dojde k zákazu zabíjení jednodenních kohoutků tak, jako se to už stalo v Německu, budou se muset místo nich chovat a zabíjet jiná zvířata, jež jsou

vhodná pro krmení tisíců pacientů v záchranných stanicích. Smrt jednoho zvířete bude nahrazena smrtí jiného a někdy paradoxně pouhé oddálení smrti jednoho zvířete bude vykoupeno smrtí mnoha jiných,“ vysvětluje David Číp.

Zvažovaný zákaz nejen že podle něj vážně ohrožuje celý systém záchrany divokých handicapovaných zvířat v naší zemi, ale je navíc i daleko horší variantou z hlediska zátěže na naší přírodu a životní prostředí. „Speciální chovy hlodavců i ptáků na krmení masožravců v záchranných stanicích i zoo spotřebují daleko více přírodních zdrojů na krmivo, stelivo, vytápění i ubikace než pouhé dolíhnutí vajíček, která se pak navíc budou muset bez užitku likvidovat jako odpad,“ kroutí hlavou Číp.

Etika versus byznys
Podle Rabase je pro mnohé z tuzemských zoologických zahrad krmivo v podobě usmrcených jednodenních kohoutků jen těžko nahraditelné. Přičemž pokud by kampaň uspěla, bude to znamenat nejen obrovský nárůst nákladů pro záchranné stanice a zoologické zahrady, ale rovněž mnohem větší zatížení životního prostředí. „Nosnice necháme snášet a vajíčka nějakou dobu inkubovat, aby se pak zlikvidovala v asanačních ústavech. Nejsmutnější je však velký etický problém celé věci. Usmrtí se totiž minimálně dvakrát více zvířat. Kohoutci ještě ve vajíčku přijdou vniveč. Následně budou muset být nákladně odchována a usmrcena jiná zvířata jako jejich náhrada. To myslím autoři kampaně, pokud mají rádi zvířata, nemohou dopustit,“ konstatuje ředitel královédvorské zoo.

Záchranné stanice si jsou dle slov svých zástupců vědomy, že zabíjení jednodenních kuřátek jenom proto, že mají špatné pohlaví, je neetické. Ovšem řešení, kdy se zabíjí místo kohoutků jiná zvířata, má k etice také daleko. A je navíc likvidační pro záchranné stanice, které ročně přijímají z přírody více jak třicet tisíc handicapovaných zvířat. „A i díky potravě v podobě mrtvých kuřat jich více jak šedesát procent zachráníme a vrátíme do přírody,“ uzavírá Stýblo.

(metro.cz)

Continue Reading

Aktuality

Dovoz ukrajinských vajec zakázalo aj Maďarsko

Published

on

Zámerom tohto kroku je ochrana záujmov maďarských poľnohospodárov, doplnil minister s tým, že zahŕňať bude „obilie, repkové a slnečnicové semená, múku, jedlý olej, med, určité druhy mäsa a vajcia“.

Budapešť 15. septembra (TASR) – Maďarská vláda v piatok oznámila, že zachová v platnosti obmedzenia dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny napriek rozhodnutiu Európskej komisie (EK) o ukončení zákazu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP. „Maďarsko uzavrie svoje hranice pre 24 ukrajinských produktov,“ uviedol maďarský minister poľnohospodárstva István Nagy na sociálnej sieti. Dosiaľ bol zákaz obmedzený na štyri agrokomodity.

Zámerom tohto kroku je ochrana záujmov maďarských poľnohospodárov, doplnil minister s tým, že zahŕňať bude „obilie, repkové a slnečnicové semená, múku, jedlý olej, med, určité druhy mäsa a vajcia“. Zákaz dovozu štyroch komodít z Ukrajiny, a to pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien, v piatok večer predĺžila aj slovenská vláda. Platiť bude do konca roka, vyplýva zo stanoviska premiéra Ľudovíta Ódora.

Zavedenie národného zákazu dovozu ukrajinských agrokomodít predtým oznámilo tiež Poľsko. V prípade všetkých troch krajín sa zákazy týkajú len vnútroštátneho dovozu, nie tranzitu na ďalšie trhy, dopĺňa agentúra Reuters. Bulharsko vo štvrtok oznámilo, že zákaz nepredĺži. Rumunsko avizovalo, že sa bude riadiť stanoviskom EK, no tamojší poľnohospodári pohrozili štrajkami v prípade nepredĺženia zákazu.

 

EK v máji zaviedla dočasné embargo na dovoz štyroch ukrajinských agrokomodít, a to pšenice, kukurice, repky a slnečnice. Cieľom bolo zastaviť narušovanie trhu v členských štátoch EÚ susediacich s Ukrajinou – v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. V piatok večer eurokomisia oznámila, že platnosť embarga vyprší podľa plánu koncom dňa. Po analýze údajov týkajúcich sa vplyvu vývozu týchto agrokomodít z Ukrajiny na trh EÚ totiž dospela k záveru, že narušenia trhu v týchto piatich členských štátoch boli odstránené.

Ukrajina podľa EK zároveň súhlasila, že do 30 dní zavedie konkrétne zákonné opatrenia vrátane systému vývozných licencií, aby sa predišlo nárastu množstva obilnín v krajinách EÚ.

(teraz.sk)

Continue Reading

Aktuality

Maďarské organizácie vyzvali na zákaz dovozu ukrajinskej hydiny do EÚ

Published

on

Budapešť 18. augusta (TASR) – Maďarská poľnohospodárska komora a záujmové združenie hydinárskeho priemyslu BTT vyzvali na zastavenie dovozu ukrajinskej hydiny a vajec do Európskej únie (EÚ). Neobmedzené dovozy poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny ohrozujú budúcu výrobu v Únii a znepokojujúce sú aj z pohľadu bezpečnosti potravín, uviedli organizácie v spoločnom stanovisku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.

Nedávne opatrenia EÚ umožnili výrazné zvýšenie dovozu z Ukrajiny, tamojší výrobcovia ale nepodliehajú prísnym európskym normám v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, upozornili organizácie.
Zatiaľ čo EÚ pôvodne obmedzila dovoz ukrajinskej hydiny na 90.000 ton ročne, od júna minulého roka sa do bloku podľa iniciátorov výzvy doviezlo viac ako 218.000 ton.

Dovoz ukrajinských vajec sa v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom podľa ich údajov zvýšil zhruba štvornásobne, pričom len v marci 2023 malo prísť asi 100 miliónov vajec, teda takmer toľko, ako za celý rok 2021. Ani vojna na Ukrajine nemôže ospravedlniť, že Únia poskytuje Ukrajine výhody, prostredníctvom ktorých by sa do spoločenstva mohli dostať výrobky nespĺňajúce jej požiadavky, uvádza sa ďalej vo výzve. Liberalizácia ukrajinského dovozu zo strany európskeho spoločenstva by navyše podľa nich priniesla prospech skôr niektorým oligarchom než ukrajinskému ľudu.

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality