Connect with us
Reklama

Politika

Sedláci potřebují pro stabilitu svého podnikání předvídatelné vize

Published

on

Jedním z mnoha témat, na které (i pod tlakem nezemědělské veřejnosti) reaguje legislativa EU, je snaha zlepšit podmínky pro chov hospodářských zvířat (animal welfare). S takovým trendem Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) souhlasí a většina sedláků tak v praxi na svých farmách již postupuje, a to i bez vymáhacích zákonů a vyhlášek. Podpora bezklecových systémů pro chov drůbeže je navíc ve svém důsledku i podporou tradičního, po všech stránkách osvědčeného a životnímu prostředí příznivého modelu zemědělství, které je typické pro menší a střední rodinné farmy.

Podle nedávného rozhodnutí naší Poslanecké sněmovny (a Senátem zatím nepotvrzeného) by měl být na území ČR zakázán klecový chov nosnic již od roku 2027. Tedy dříve, než bude takový zákaz platit v rámci celé EU. To na straně jedné zvýší riziko dovozů vajec do ČR ze zemí, kde takový zákaz platit nebude, na straně druhé ale mohou chovatelé nosnic v naší zemi získat oproti ostatním zemím náskok v odbytu takových vajec za předpokladu, že spotřebitelé budou skutečně vejce z bezklecových chovů preferovat.

Je třeba si přiznat, že již z průběhu jednání na úrovni EU před rokem 2012 ohledně klecových chovů bylo zřejmé, že chov slepic v tzv. obohacených klecích bude jenom určitý mezikrok k přechodu na neklecové formy chovů drůbeže a mnoho chovatelů v rámci EU na tento trend také již postupně zareagovalo. Bezklecové chovy ASZ ČR dlouhodobě podporuje, ovšem není vůbec přesvědčena o potřebě zákonného zákazu, který jde navíc nad rámec současné legislativy EU.

Diskuse o tom, jaké změny a od jakého data by se měly měnit podmínky pro chov drůbeže, považuje ASZ ČR za legitimní. Přijímané změny ale musí být předvídatelné a musí vycházet z nějaké dlouhodobé strategie, ne jen z „ad hoc“ politického rozhodnutí, které zcela jistě mělo navíc i jiná pozadí. Podnikání v zemědělství je kontinuální proces, který nelze bez následujících vícenákladů ukončit jako nějakou produkci šroubků, neboť jde o podnikání s živými organismy v měnící se krajině a v živém prostředí. Sedláci proto pro stabilitu svého podnikání potřebují dlouhodobé předvídatelné vize, které ale také reflektují změny ve společnosti a reálné, ne jen proklamované, požadavky spotřebitelů na kvalitu a strukturu produkovaných surovin. To lze ale zjistit především na základě skutečných změn nákupních zvyklostí spotřebitelů v naší zemi, tedy „ostrým testem“ na tuzemském trhu.

Z uvedeného důvodu ASZ ČR preferuje, nejen ohledně změn podmínek chovů nosnic, přirozenou restrukturalizaci nabídky zemědělských surovin a potravin z nich vyrobených, stejně jako postupné změny odbytových kanálů a způsobů prodeje potravin a zemědělských surovin. Řada členů ASZ ČR nabízí například vejce z bezklecových chovů již dnes, a tak, jak roste zájem spotřebitelů o tyto produkty, roste i počet chovatelů, kteří tento trend využívají. To se však zdaleka netýká jen produkce vajec, ale mnoha lokálních a selských potravin, jimž dávají spotřebitelé postupně stále větší přednost před anonymní produkcí nabízenou v supermarketech, aniž by k tomu byl třeba nějaký zákon. A to je tou nejlepší cestou, jak jít dál.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

(14.10.2020 | ASZ)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

Starší odchádzajú, mladým sa do hydinárskych firiem nechce

Published

on

By

Zmena legislatívy o odchode do predčasného dôchodku ako aj valorizácia dôchodkov spôsobila pre chovateľov a spracovateľov hydiny veľký problém. V závere roku 2023 odišlo slovenským hydinárom do predčasného starobného dôchodku viac ako sedem desiatok svojich zamestnancov. Mnohí tak prišli až o 10 až 15 % svojich zamestnancov. Následne vznikol problém ako týchto zamestnancov nahradiť. Pri predčasnom dôchodku nie je možný súbeh poberania dôchodku a ďalšej pracovnej činnosti ako je to pri klasickom starobnom dôchodku. A do dôchodku odišlo aj viacero zamestnancov, ktorí nedovŕšili vek 60 rokov a mohli ešte niekoľko rokov pracovať. Problém nastal aj z dôvodu, že na trhu práce je dlhodobo nedostatok pracovných síl, ktoré majú záujem o prácu v poľnohospodárstve a rovnako aj obrovský nedostatok absolventov nami požadovaných učebných odborov.

Prečo to znamená veľký problém pre slovenských hydinárov?

1) Mnohí z chovateľov nedokázali odídených zamestnancov nahradiť.

2) Vysoký priemerný vek pracovníkov v živočíšnej výrobe.

3) Vysoký podiel starobných dôchodcov na počte zamestnancov v živočíšnej výrobe.

4) Poberatelia predčasného dôchodku nemôžu vykonávať prácu súbežne s poberaním dôchodku.

5) Nízky záujem mladej a strednej generácie o prácu v poľnohospodárstve.

6) Extrémne nízky počet absolventov SOŠ v odboroch chov zvierat a mäsiar, ktorí sa zamestnali v hydinárskom priemysle v posledných rokoch.

 

7) Veľmi nízky podiel zahraničných pracovníkov v sektore chovu (0,5 %) a spracovania (2,7 %) hydiny na celkovom počte zamestnancov.

Chovatelia a spracovatelia hydiny navrhujú viacero možností riešenia tohto problému:

– zmena legislatívy, aby bol umožnený už v priebehu roku 2024 súbeh práce a predčasného dôchodku,

– zmena legislatívy, aby bol odchod do predčasného dôchodku posunutý na pôvodnú hranicu,

– zmena systému vzdelávania, aby boli počty študentov v stredoškolskom systéme vzdelávania nastavené podľa potrieb trhu práce a vychovávali väčšie množstvo absolventov poľnohospodárskych a potravinárskych študijných odborov,

– predĺženie zníženia odvodov zamestnávateľom za zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, ktoré pomohlo k zníženiu výrobných nákladov pri produkcii potravín a zabezpečilo stabilizáciu cien potravín v druhom polroku 2023,

– zmena limitov na možnosť uplatnenia odvodov zamestnávateľom za zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle pre poľnohospodárske ako aj prepojené podniky, aby sa tam mohli zapojiť všetky subjekty živočíšnej výroby a potravinárske podniky.

(uniahydinarov.sk)

Continue Reading

Politika

István Nagy se o evropském zemědělství tvrdě vyjádřil

Published

on

By

To, co se nyní děje v západní Evropě, je „vystřízlivění Evropy a návrat k normálu,“ řekl maďarský ministr zemědělství István Nagy v souvislosti s protesty farmářů. Podle ministra zemědělství je v současnosti ohroženo evropské zemědělství a potravinová soběstačnost a zemědělci nedostávají tržní ochranu pro zemědělské produkty pocházející ze třetích zemí, konkrétně z Ukrajiny.

Prohlásil: Dokud nebude dovoz ukrajinského obilí omezen společným evropským řešením, bude maďarská vláda nadále uzavírat hranice před ukrajinským obilím. István Nagy zdůraznil: nemohou dovolit, aby ukrajinské obilí bylo nadále vpuštěno do Evropské unie v neomezeném množství, protože nelze ignorovat zájmy východoevropských a sousedních zemí. Označil za nedůstojné, že zatímco se očekává, že drůbež, vejce a cukr budou v důsledku francouzské a německé lobby odstraněny ze seznamu neomezeného dovozu a bezcelních produktů, východoevropské země zůstávají s problémem obilí samy.

(agrarszektor.hu)

Continue Reading

Politika

Postoj vlády totiž nerozhodne len o tom, či túto zmenu slovenskí chovatelia nosníc zvládnu, ale aj o tom, koľkí ju zvládnu

Published

on

By

O rok a pol budeme v situácii, keď si Slováci nebudú môcť v obchodoch kúpiť vajcia z klietkového chovu. V drvivej väčšine predajní ich už totiž nenájdu. Dôvodom je podpísané memorandum, v ktorom sa maloobchodné reťazce na Slovensku zaviazali, že prestanú na svoje pulty umiestňovať vajcia z tohto typu chovu. Ide o reakciu na krok Európskej únie, ktorá stanovila zákaz ich predaja v celej Európe na rok 2027.

Aj keď sa slovenskí producenti zaviazali, že do roku 2030 prebudujú klietkové chovy na podstielkové, voliérové či voľnovýbehové, predajcovia boli razantnejší. Povinnú lehotu Únie skresali ešte o dva roky na 2025. Tento fakt je známy už niekoľko rokov, no debaty o ňom sú stále rovnako vášnivé a s rozdielnymi názormi.

Je to teda správne rozhodnutie? Zákaz klietkového chovu nosníc do veľkej miery znepokojuje slovenských chovateľov. Dôležitými naratívmi, ktoré deklarujú, sú nedostatočne dlhý čas na rekonštrukcie chovov, zvýšené náklady na produkciu vajec a s tým súvisiaci negatívny vplyv na cenu, ako aj na konkurencieschopnosť samotných chovateľov.

To môže výrazne ovplyvniť produkciu vajec a sebestačnosť krajiny v tomto smere, ktorá za posledné tri roky už i tak dosť poklesla. Tomu, že chovatelia nie sú zo zákazu klietkového chovu nadšení, absolútne rozumiem. Sú to oni, ktorí znášajú náklady na investície v desiatkach až stovkách tisícok eur. Problém je však inde ako v memorande. Z neho mala pre štát vyplývať podmienka podpory smerom k chovateľom pri prestavbe na alternatívne chovy. Za tri roky sa však nič také nestalo, iba uplynul čas.

Paradoxom však je, že ak by sa s pomocou štátu začali chovy rekonštruovať už vtedy, keď sa o celej záležitosti začalo hovoriť, náklady mohli byť pre štát nižšie. Vzhľadom na prudký rast cien sa prerábky chovov predražujú. Podľa medializovaných informácií sa kumulatívne náklady chovateľov na rekonštrukcie zvýšili z 50 miliónov v roku 2020 na aktuálnych 75 miliónov eur. Vo svojej podstate tak otázka neznie, či je rozhodnutie ukončenia klietkového chovu, resp. jeho termín, správne. Otázka znie, či slovenskí producenti vajec dostanú takú veľmi potrebnú podporu.

Postoj vlády totiž nerozhodne len o tom, či túto zmenu slovenskí chovatelia nosníc zvládnu, ale aj o tom, koľkí ju zvládnu. Z vlastnej skúsenosti viem, aký je proces výstavby či rekonštrukcie chovov sliepok finančne i administratívne náročný. Preto sa ani nečudujem znechuteniu niektorých chovateľov. Na druhej strane musím povedať, že sa so zákazom klietkového chovu nosníc plne stotožňujem a som rád, že Slovensko a Európa smerujú k humánnemu chovu.

Tomáš Kohút

Od roku 2018 pôsobí na poste generálneho riaditeľa poľnohospodárskej spoločnosti Sanagro, ktorá spravuje jedenásť družstiev na západnom a strednom Slovensku. Pred nástupom do Sanagra päť rokov riadil obchodnú divíziu spoločnosti Raven. V minulosti pôsobil ako finančný riaditeľ spoločnosti Edymax a zastával riadiace posty v spoločnostiach Elcom, Nábytok Mikušincová či Hofatex.

(trend.sk)

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality