Connect with us
Reklama

aktivity

Burger King zverejnil globálny bezklietkový záväzok

Published

on

Koalícia 75 neziskových organizácií presvedčila Restaurant Brands International (RBI), aby na celom svete odoberali výhradne bezklietkové vajcia. Jedna z najväčších reštauračných sietí na svete, Restaurant Brands International (RBI), ktorá vlastní popredné značky Burger King, Popeyes a Tim Hortons dnes zverejnila svoju globálnu bezklietkovú politiku. Odhodlanie zlepšiť svoje zásady spoločenskej zodpovednosti v oblasti životných podmienok zvierat prišlo po 44 dňoch od spustenia verejnej kampane vedenej Open Wing Alliance, koalíciou združujúcou viac než 75 vedúcich ochranárskych organizácií. Do kampane sa zapojilo aj slovenské združenie Humánny pokrok, ktoré ako člen Open Wing Alliance bojuje za ukončenie klietkového chovu sliepok na Slovensku.

Tento nový globálny záväzok, zverejnený spoločnosťou Restaurant Brands International (RBI) zastrešujúcou značky ako Burger King, Tim Hortons a Popeye’s, zaväzuje každú z ich značiek k využívaniu výhradne 100 % bezklietkových vajec a výrobkov z nich v každej jednej ich prevádzke po celom svete. Tento prechod bude dokončený, v prípade 92 % trhov (Severná Amerika, Západná Európa, Južná Amerika, Austrália a Nový Zéland), ktoré RBI pokrýva, do roku 2025. Zvyšných 8 % trhov s klietkami skončia do roku 2030. RBI prisľúbili, že svoje napredovanie v napĺňaní záväzkov budú každoročne reportovať s cieľom zabezpečiť, že svoje záväzky stihnú naplniť včas, a že svoj záväzok a informácie o jeho napĺňaní preložia do viacerých jazykov.

Verejná kampaň, ktorá viedla k novým globálnym záväzkom RBI, trvala 44 dní. Do účinných online akcií sa počas kampane zapojili tisíce zvieracoprávnych aktivistov a aktivistiek z celého sveta. Jednou z nich bola napríklad tweetstorm, v rámci ktorej ľudia rozposlali značkám patriacim pod RBI viac než 24 000 tweetov počas jedného dňa. Aktivisti a aktivistky v Rusku, Taiwane, Dánsku, Turecku, Švédsku, Indonézii a Fínsku sa zapojili aj do protestov pred prevádzkami Burger King. Petícia požadujúca od RBI záväzok skončiť s klietkovými vajcami získala viac než 268 000 podpisov. Medzinárodnú kampaň, ktorá zároveň cielila na Burger King, Tim Hortons aj Popeyes viedli členské organizácie Open Wing Alliance, globálnej koalície s cieľom zlepšovať životné podmienky sliepok vo veľkochovoch na celom svete. Svoje sily v nej spojilo viac než 75 vplyvných organizácií na ochranu zvierat, ktoré v mene zákazníkov a sliepok v klietkových chovoch od týchto značiek požadovali lepšiu ochranu zvierat.

Záväzok Restaurant Group International používať výhradne bezklietkové vajcia vo svojich obchodných lokáciách na celom svete pomôže významne obmedziť utrpenie miliónov sliepok v ich dodávateľskej sieti,” povedala Alexandria Beck, riaditeľka Open Wing Alliance. “Ako jedna z najväčších a najvplyvnejších reštauračných sietí na svete posilňuje RBI svojim záväzkom bezklietkovú politiku v roli nového štandardu v globálnom reštauračnom sektore”.

Vajcia v súčasnej dodávateľskej sieti RBI pochádzajú z chovov, kde sú sliepky zatvorené v tesných, špinavých klietkach. Tieto klietky sú tak malé a preplnené vtákmi, že v nich sliepky nedokážu robiť nič, čo je pre ne prirodzené alebo dôležité. Často sa stane, že sa im časť tela zakliesni medzi mrežami, čo vedie k prasknutým alebo zlomeným kostiam, deformáciám a závažnej strate peria. Niektoré sliepky, vyčerpané alebo neschopné pohybu, sú ušliapané na smrť svojimi spoluväzenkyňami. Prirodzene, keď Burger King, Popeyes a Tim Hortons splnia svoje záväzky, životy sliepok v ich dodávateľskej sieti sa dramaticky zlepšia a toto sa v nej nebude ďalej odohrávať.

“Záväzok RBI ako lídra vo svojom odvetví dostane z nočnej mory klietkového chovu milióny sliepok a zároveň je významným posunom v boji proti klietkovému chovu na celom svete. Svoju zodpovednosť za životy sliepok vo svojej dodávateľskej sieti však majú všetky firmy, ktoré používajú vajcia. Preto veríme, že záväzok RBI bude inšpiráciou aj pre ostatné firmy aby takisto začali sliepky vo svojej dodávateľskej sieti pred horormi klietkového chovu chrániť,” povedal Martin Smrek, predseda ochranárskeho združenia Humánny pokrok a koordinátor kampane za ukončenie klietkového chovu sliepok Viac neznesiem.

Zástupy významných spoločností naprieč všetkými odvetviami po celom svete sa zbavujú klietok a dopyt zákazníkov a zákazníčok po bezklietkových vajciach stále rastie. Globálne záväzky ukončiť používanie vajec z klietkového chovu prijali niektoré z najväčších spoločností sveta, ako napríklad Unilever, Nestle, Aldi, InterContinental Hotels, Sodexo, Mondelez, Compass Group, Shake Shack, Metro, Costa Coffee alebo Barilla. Novým štandardom sa však stávajú aj na Slovensku, kde takýto záväzok majú takmer všetky veľké potravinárske reťazce, ako aj niekoľko hotelov a reštaurácií.

(humannypokrok.sk)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

aktivity

Evropská komise obhajuje průtahy

Published

on

By

Podle Evropské komise je nutný další dialog se zúčastněnými stranami, než dojde k jakékoli revizi právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Toto vyjádření padlo v důsledku právních kroků vznesených aktivisty, kteří se rozzlobili kvůli tomu, že EK nedodržela slibovaný zákaz chovu v klecích.

Evropská komise v březnu Evropskému parlamentu řekla, že návrhy exekutivy EU potřebují další konzultaci se zúčastněnými stranami a dostatečné přechodné období pro zemědělský sektor. Elisa Ferreira, evropská komisařka pro soudržnost a reformu, uvedla, že věří, že iniciativa „strategického dialogu“, kterou zahájila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová začátkem tohoto roku, by byla ideálním fórem pro diskusi.

Tato reakce přišla poté, co výbor Evropské občanské iniciativy (ECI) podal u Soudního dvora v Lucemburku žalobu, v níž prokázal, že Komise nesplnila svůj slib zavést legislativu zákazu klecí v reakci na úspěšnou evropskou občanskou iniciativu, která byla zavedena s konkrétním záměrem poskytnout občanům EU větší vliv na rozhodování EU.

V roce 2021 se Komise jasně zavázala předložit legislativní návrhy na zákaz klecového chovu v EU do konce roku 2023 v návaznosti na evropskou občanskou iniciativu, kterou podepsalo 1,4 milionu lidí a kterou podpořila koalice 170 nevládních organizací vedená organizací Compassion in World. Je to poprvé, co byla Komise pohnána k odpovědnosti za nečinnost. Pokud bude úspěšná, bude Komise nucena zveřejnit své návrhy v jasném a přiměřeném časovém horizontu a poskytnout přístup ke svému spisu o ECI End the Cage Age.

Olga Kikou z občanského výboru ECI řekla, že Evropská komise zklamala lidi a zklamala 300 milionů zvířat trpících v klecích: „Neexistuje žádné ospravedlnění pro jakékoli další odklady… Nedáme si pokoj, dokud nebude každá klec prázdná.“

Průzkum Eurobarometru provedený Komisí v říjnu loňského roku zjistil, že 9 z 10 občanů EU se domnívá, že zvířata by neměla být chována v individuálních klecích. Vlastní vědečtí poradci Komise a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, rovněž podpořili postupné rušení klecových chovů z důvodů dobrých životních podmínek nosnic, prasat, telat na mléko, kachen, křepelek a králíků.

(poutltryworld.net)

Continue Reading

aktivity

Je len otázkou času, kedy vtáčia chrípka získa schopnosť preskočiť na človeka

Published

on

By

V Slovenských veľkochovoch sa prvýkrát objavila agresívna forma vtáčej chrípky a za obeť jej padli desaťtisíce sliepok. Ako táto agresívna forma vznikla, akou hrozbou je pre ľudí, a čo s tým majú priemyselné veľkochovy?

Vtáčia chrípka začala pôvodne ako mierne ochorenie vodného vtáctva. Priemyselné veľkochovy však vytvorili ideálnu živnú pôdu pre zmutovanie vtáčej chrípky do agresívnej formy, ako ju zažívame dnes. Kvôli extrémnej genetickej podobnosti sliepok vo veľkochovoch a stresujúcim otrasným podmienkam, ktoré oslabujú sliepkam imunitný systém, je zapríčinené bleskové šírenie vírusu, pričom každý ďalší prenos je pre neho príležitosťou mutovať.

Stačí, ak sa vo veľkochove nakazí jedna sliepka. Vtáčia chrípka sa prenáša kontaktom, a tak netrvá dlho, kým sliepky natlačené v klietkach jedna na druhej nakazí vírus a postupne zamorí celý chov. Už pri nakazení pár jedincov usmrtia desaťtisíce sliepok v celom chove. Klietky, v ktorých prežijú sliepky celý život v hororových podmienkach nie sú riešením, naopak zvyšovanie stresu sliepkam tento problém len zhoršuje.

Priemyselné veľkochovy, kde sú sliepky natlačené hlava na hlave, sú zároveň časovanou bombou pre vypuknutie epidémie, ktorá môže vyústiť v pandémiu. Je len otázkou času, kedy v nich vtáčia chrípka získa schopnosť preskočiť na človeka a priniesť podobnú skazu ako nedávny COVID-19 či španielska chrípka pred sto rokmi. Môžu za to naozaj divožijúce vtáky?

Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) najčastejšou príčinou zavlečenia ochorenia do veľkochovu nie je divožijúce vtáctvo, ale zanedbávanie hygienických opatrení pracovníkov a pracovníčok. Štúdie EFSA naviac ukázali, že neexistujú významné rozdiely v šírení ochorenia v rôznych typoch chovu.*

Nebezpečné mutácie vtáčej chrípky majú na svedomí priemyselné veľkochovy. Jediným riešením, ktoré dlhodobo ochráni zvieratá aj ľudí pred ďalšou pandémiou nie je zatváranie zvierat do čoraz menších klietok, ale odklon od priemyselných veľkochovov k prirodzeným podmienkam pre zvieratá.

(Humánný pokrok)

Continue Reading

aktivity

Konec klecových chovů v ohrožení. Závazek Evropské komise blokuje masná lobby

Published

on

By

„V Evropě začíná nová éra – bez klecí!“ Oznamovali jsme s nadšením před více než dvěma lety, když se Evropská komise zavázala ukončit do roku 2027 klecové chovy. Nyní se zdá, že Komise svůj závazek vůči zvířatům a občanům*kám EU dodržet nehodlá.

Pro zrušení klecí pro slepice, prasnice, telata, králíky a další takzvaná hospodářská zvířata se komise vyslovila v červnu 2021, a to na základě evropské občanské iniciativy Konec doby klecové s téměř milionem a půl podpisů od občanů EU, kterým nebyl lhostejný osud zvířat uvězněných v klecích. Návrh se na půdě Evropského parlamentu tehdy setkal s vlnou politické podpory, která vyústila v závazek Evropské komise k vypracování konkrétního návrhu. Až do letošního roku se zdálo, že vše pokračuje podle plánu, pak ale nastal náhlý zlom.

Přestože na vysvobození z krutých podmínek klecí na území EU čeká více než 300 000 000 takzvaně hospodářských zvířat, a přestože si pro ně 84 % obyvatel EU přeje lepší ochranu, jsou nyní reálné změny stále v nedohlednu. Proti občanské iniciativě, široké veřejnosti a hospodářským zvířatům se totiž postavil silný hráč – tlak živočišného průmyslu, pro který znamená držení zvířat v klecích jednodušší zisk.

Síla masné lobby

O síle, která se proti iniciativě za Konec doby klecové postavila, svědčí investigativní práce médií The Guardian nebo Lighthouse, která odkrývají informace o lobby živočišného průmyslu na půdě Evropské komise. Média a jejich zdroje popisují silný tlak, který začaly zástupci velkochovů vytvářet například skrze lobbistickou skupinu European Livestock Voice.

Lobbisté navzdory jasným indikátorům, jako je zmíněná 84% podpora lepší ochrany hospodářských zvířat mezi obyvateli EU, dál tvrdí, že iniciativa neodráží názory široké veřejnosti. Proti zřejmé podpoře veřejnosti směrem ke zrušení klecí tak nyní stojí silné odvětví průmyslu, ve kterém se hraje o ohromné zisky. Odvětví, které se zřejmě nebojí tlačit na vysoce postavené úředníky*ice EK.

A vzhledem k tomu, jak se nyní Evropská komise tématu zrušení klecí ve velkochovech vyhýbá, se mu ve svém zpátečnickém úsilí bohužel daří.

Střet s realitou velkochovů

Česká veřejnost se v otázce klecových chovů shoduje se zbytkem Evropy. Za rostoucí podporou zrušení velkochovů stojí mimojiné skutečnost, že se lidé stále častěji setkávají se svědectvími a záběry z velkochovů. Seznámit veřejnost s realitou klecových chovů bylo v době sběru podpisů pod iniciativu Konec doby klecové jedním z cílů NESEHNUTÍ.

Vznikla proto kampaň Hlava na hlavě, jejímž základem je unikátní mapa velkochovů. V rámci boje za Konec doby klecové jsme ukázali, co se za branami velkochovů děje a v jakých podmínkách reálně žijí hospodářská zvířata. A to včetně obrázků, které by zástupci živočišného průmyslu, kteří nyní tlačí na Evropskou komisi, před úředníky a veřejností nejraději skryli.

Konec klecí v ohrožení

Souboj iniciativy Konec doby klecové s lobby živočišného průmyslu je souboj Davida s Goliášem. A přestože za spojenectvím organizací stojí široká veřejnost a 300 000 000 zvířat, zůstáváme v roli Davida. Snahu o zlepšení podmínek hospodářských zvířat ale nevzdáváme a dál usilujeme o to, aby si Evropská komise rozvzpomněla na závazek, který slíbila dodržet. Pomoct nám může každý – například podporou nově vzniklé kampaně Konec klecí v ohrožení.

V rámci kampaně, která vznikla díky organizacím Compassion in World Farming a Svoboda zvířat, mohou lidé také apelovat na eurokomisařku Věru Jourovou, aby se zasadila o dodržení závazku evropské komise. K výzvě se už připojilo na 1 800 lidí.

(medium.seznam.cz)

Continue Reading

Aktuality