Connect with us
Reklama

Chov

Dobré životní podmínky slepic v kleci. Existují či ne? 

Published

on

Již několik let vedeme vášnivou diskusi o metodách chovu slepic: klec vs stáj, volný výběh a také welfare ptáků a kvalita vajec. Narativ, který tyto sociální úvahy doprovází, je však pro výrobce často škodlivý a spotřebitele zavádějící. Jaká je tedy realita?

Rozhodně je třeba souhlasit s tezí, že vybudování bezpečného a ekologicky odpovědného domova pro budoucí generace je klíčovým společenským tématem. Abychom však byli schopni vybudovat takové „zítra“, musíme se vědomě rozhodovat na základě úplných a spolehlivých znalostí, nikoli selektivních informací.

Neexistují žádné jasné důkazy o tom, že vejce od slepic chovaných v jiných chovných systémech než v klecích nebo stájích jsou pro spotřebitele cennějším zdrojem živin. Naopak – v klecových vejcích není o nic menší množství živin, makro a mikro prvků. Na pastvinách mají nosnice přístup ke krmivu bez kontroly kvality. V důsledku toho se ve vejcích mohou ukládat těžké kovy.

Ve velkých systémech je složení krmiva optimální a kontrolované, což se promítá do nejvyšší kvality a bezpečnosti produkovaných vajec. Ptáci ve volném výběhu jsou také vystaveni vyššímu riziku ptačí chřipky. Proto je obzvláště důležité dodržovat zásady biologické bezpečnosti. Řada studií a odborných vyjádření tuto skutečnost potvrzuje a příkladem mohou být studie profesora Tadeusze Trziszka, který ví o vejci vše.

 Abychom mohli spotřebiteli poskytnout kvalitní produkt, dbáme na to, aby naše stáda byla krmena krmivem nejvyšší kvality. Proto máme vlastní mísírnu krmiv. Vztah je jednoduchý – základem chuti vajíčka je krmivo, takže pokud je krmivo nekvalitní, tak i vejce. Naše společnost má řadu testů provedených akreditovanými laboratořemi, které prokazují, že nutriční hodnota vajec od slepic chovaných v klecích a podestýlkách je stejná jako nutriční hodnota vajec od slepic z volného výběhu nebo bio slepic. Výživová hodnota vejce závisí na potravě, kterou slepice konzumuje, nikoli na systému chovu. V našem případě, bez ohledu na to, jak jsou slepice chovány, dostávají stejné krmivo. Toto krmivo je vysoce kvalitní a neobsahuje žádné hormony ani antibiotika. V Polsku má takové certifikáty i řada dalších firem vyrábějících vejce. Výroba u nás podléhá řadě předpisů. Organizace produkující vejce podléhají velmi vysokým hygienickým a výrobním požadavkům a také požadavkům na dobré životní podmínky zvířat – říká Barbara Woźniak, zmocněnec představenstva Ferm Drobiu Woźniak, majitel značky Zdrovo, prezidentka společnosti Ovotek.

Mnoho spotřebitelů si neuvědomuje, že slepice v klecích jsou speciálně vyšlechtěnou druhovou linií, která je uzpůsobena pro průmyslový chov. Jsou to slepice s omezeným instinktem shánění potravy a zádumčivým instinktem. Taková slepice je dobrá, když … snáší vajíčka. Navíc jí nehrozí napadení divokou zvěří a napadení parazity – v těchto podmínkách snese pták jedno vejce denně. Musíme si pamatovat, že snáška vajec je reprodukční funkcí a když se slepice cítí ohrožena, přestane je produkovat. Pocit nebezpečí ovlivňuje počet snesených vajec.

Odkud se vzaly klecové systémy pro slepice?

Nesmíme zapomínat ani na to, že klecové systémy fungují už tři desetiletí a že je výrobcům uložila nařízení, včetně přesných pokynů, které v průběhu let schválila Evropská unie. Výrobci se musí přizpůsobit směrnicím platným v daném okamžiku a ty podléhají přirozeným změnám. Lze je ilustrovat pohledem na definici welfare zvířat – v minulosti byla definována jako nepřítomnost negativních stavů, jako jsou nemoci, hlad a žízeň. Dnes je tento jev chápán jinak – welfare zvířat nelze dosáhnout bez prožívání pozitivních stavů, a proto se jasně říká, že prostředí, ve kterém zvířata žijí, na ně významně působí.

Poptávka po potravě je vysoká a pouze intenzifikace výroby, jako je klecový chov, může tuto poptávku uspokojit. Navíc – nebo především – tato výrobní norma chrání slepici a vejce před znečištěním životního prostředí. Vysoké koncentrace dioxinů, které se vyskytují na farmách, jako je volný výběh, mají významný dopad na vývoj mozku, ale také na imunitní, endokrinní, reprodukční systém a náchylnost k rakovině.

Problém společenské diskuse spočívá v selektivitě poskytování informací a vizí o slepicích volně se pasoucích na zelených pastvinách. Když porovnáme poptávku po volném výběhu a fakt, jak slepice v takových podmínkách snáší vejce, nelze minout informaci, jak tento typ produkce vypadá.

Jak je to s ekologií zeleně, kde se tyto volné výběhy nacházejí? Příjemce, který dostává zprávy o tomto řešení, musí vědět, že mluvíme o stovkách slepic shromážděných v jedné oblasti. To znamená velmi velký rozsah znečištění související s emisemi CO2 z kuřecího trusu, a to není vše, protože bychom měli zmínit také čpavek, sirovodík a fenoly, které jsou z nich vypouštěny do atmosféry.

Oblasti, kde žijí slepice ve volném výběhu, jsou obdělávány na principu tří polí – aby byla tráva vždy zelená. Slepice trávu devastuje, proto je u velkých stád obtížné ji udržet úrodu v odpovídajícím stavu déle než jeden den.

Ke všemu je potřeba přistupovat s rozumem – máme šanci to říci z pohledu producenta, který se intenzivně věnuje oblasti diverzifikace chovatelských metod. Ve Woźniak Group již téměř deset let neustále modernizujeme naši výrobní architekturu a zavádíme alternativní hospodaření, nicméně proces související s jeho zaváděním je zatížen obtížemi. Nicméně v reakci na měnící se potřeby trhu, s vědomím nejnovějších výsledků výzkumu, jsme se rozhodli investovat miliony dolarů do změny způsobu chovu z klecí na podestýlku a volný výběh. Jsme největším výrobcem vajec z volného chovu v Polsku. Většina populace, zejména v těžkých časech vybírá produkty s ohledem na jejich příznivou cenu, přechod na alternativní výrobu je tak pro každého účastníka trhu obrovskou výzvou. Nemluvě o tom, že se od producentů očekává udržení dobrých cen. Bohužel tato výroba bude muset být přirozeně automatizována. To je dáno rozsahem poptávky a omezeními ve formě pozemků dostupných pro tyto účely. 

Důležitou roli v boji o způsob chovu budou hrát nabídky určené veganům, tedy náhražky v rostlinné formě. Toto řešení však vyžaduje i zintenzívněné podmínky pro růst plodin, což opět implikuje průmyslovou výrobu, a to má vždy své důsledky. Nemluvě o tom,  že se zatím nepodařilo najít vhodnou náhradu za vejce – říká Barbara Woźniak, zástupkyně představenstva Ferma Drobiu Woźniaka, majitele značky Zdrovo. generální ředitel společnosti Ovotek.

Diskuse o metodách chovu zůstávají živé. Je však důležité, aby rozhovor byl veden věcným způsobem a poskytoval spotřebiteli všechny potřebné informace. Trendy objevující se na trhu jsou pozitivní známkou změny společenského myšlení. Nicméně, jak shrnuje Barbara Woźniak:

Jako velkovýrobce, který ke svým zákazníkům přistupuje s plnou odpovědností, bychom si přáli, aby skončila doba mýtů kolem produkce vajec číslo 3. Aby si spotřebitelé vybírali vědomě a měli v tomto ohledu ucelené informace, nejen negativní obraz diktovaný prohlášeními, která jsou často postavena na neznalosti. Klecový chov je provozován s ohledem na welfare zvířat, není hrozbou pro životní prostředí a konečně klecový chov zaručuje mikrobiologickou nezávadnost vajec – uzavírá.

(portalspozywczy.pl)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Chov

Ptačí chřipka ve světě

Published

on

Na rozdíl od předpovědí analytiků se ptačí chřipka ve Spojených státech stále vyskytuje. Letošní propuknutí viru ptačí chřipky ve Spojených státech navíc způsobilo rekordní ztráty v populaci drůbeže. Od začátku roku 2022 bylo kvůli HPAI zlikvidováno 50,54 milionu drůbeže, což překonalo dosavadní rekord z roku 2015. Virus HPAI se objevuje na více místech ve Spojených státech a zatím není konec epidemie v dohledu.

Kanada také neustále hlásí nové zprávy o zlikvidovaných stádech. Tato země pro svůj menší význam pro celosvětový drůbežářský průmysl není tolik mediálně citována. V Kanadě od prvního případu HPAI zabito přibližně 3,7 milionu ptáků, což je více než 14krát méně než ve Spojených státech, ale dost na to, aby to způsobilo značné problémy kanadské drůbeži.

Virus HPAI se nedávno objevil v Japonsku a tamní veterinární orgány již hlásí extrémně rychlé šíření nemoci. Za měsíc bylo v Japonsku zjištěno 18 ohnisek ptačí chřipky ve 12 ze 47 japonských prefektur. Předpovědi jsou takové, že HPAI právě zahajuje útok na japonské farmy a brzy dojde k mnoha dalším ohniskům. Dosud bylo v Japonsku zabito 2,89 milionu ptáků, což je o milion více než za celou předchozí sezónu. Letošní sezóna bude lámat rekordy. Zatím nechvalně proslulou prioritu drží rok 2020, kdy bylo v 18 prefekturách zjištěno 52 ohnisek chřipky. Tehdy bylo zlikvidováno téměř 10 milionů kusů ptactva, což tvořilo asi 5 procent z celkové populace drůbeže. V Japonsku se to projeví především zvýšením cen vajec.

(kipdip.pl)

Continue Reading

Chov

Nie je klietkový chov ako klietkový chov. Čo sú obohatené klietky? 

Published

on

Klietkový chov hydiny evokuje u ľudí predstavu množstva sliepok nehumánne žijúcich v malom priestore. Prenasledovaní týmto obrazom preto často siahajú po vajciach z iného typu chovu, dúfajúc, že im prinesú väčší chuťový pôžitok, dodajú viac živín a ich kúpou si zabezpečia lepší vnútorný pocit. Táto predstava sa s realitou nestotožňuje. Prečo a aká je pravda?

Pohľad do minulosti 

V období pred druhou svetovou vojnou bol kŕdeľ sliepok v počte 100 kusov vnímaný ako obrovský. Ak sa aj domácnosti venovali chovu hydiny, na svojom dvore mali iba „pár“ kusov sliepok. Existoval malý počet gazdovstiev, ktoré sa predsa len orientovali na produkciu vajec (ako jeden zo zdrojov svojho príjmu). Pomáhalo im v tom 50 – 100 sliepok. K výraznému rozvoju chovov totiž došlo až po roku 1960.

Vedeli ste, že?

Vajcia boli v medzivojnovom období luxusom. Dôvodom bola vyššia cena i to, že sliepky znášali v priemere 70 kusov vajec ročne. V roku 1936 bola spotreba vajec v Československej republike 138 kusov na 1 obyvateľa.

Od roku 1961 začali vznikať špecializované farmy na chov nosníc s veľkou kapacitou, šľachtiteľské a rozmnožovacie chovy. Prechod na veľkochovy súvisel s rozvojom automatizácie a mechanizácie výroby. Zavádzali sa klietkové chovy nosníc, v ktorých bola znáška vyššia o 26 % v porovnaní s chovmi s voľným výbehom. V 70. rokoch sliepky znášali 250 vajec ročne – pri sliepkach vyšľachtených na produkciu vajec sa znáška zvyšovala na 340 kusov ročne (na porovnanie, v roku 2020 bola priemerná znáška na 1 sliepku cca 253 kusov, avšak toto číslo znižujú podstielkové a voľnovýbehové chovy, pri ktorých je znáška nižšia).

V 90. rokoch sa začali rozmáhať aj alternatívne chovy hydiny vo voľnom výbehu a biochovy. Klasické veľkochovy si však naďalej držia vedúce postavenie. Práve v tejto súvislosti treba povedať, že nie je klietkový chov ako klietkový chov. Čo to znamená?

Keď sa povie klietkový chov hydiny 

V súčasnosti rozoznávame tri základné spôsoby chovu nosníc:

 1. chov v klietkach (obohatených  a neobohatených),
 2. podstielkový chov (na podstielke a vo voliérach),
 3. chov v alternatívnom systéme (vo voľnom výbehu a biochov).

Systém známy ako chov v neobohatených klietkach je priamo zodpovedný za predsudky voči klietkovým chovom. Podmienky kladené na životný priestor nosníc boli veľmi obmedzujúce (550 cm² plochy klietky s výškou 40 cm na každú nosnicu), sliepky sa nemohli v klietkach voľne pohybovať, hrabať, naťahovať ani mávať krídlami či sedieť na vyvýšenom mieste. Klietky boli umiestnené v halách s intenzívnym osvetlením, ktoré svietilo aj 17 hodín denne – žiadne stmievanie, iba ilúzia dňa a noci. Organizmus sliepok nedokázal fungovať prirodzene, respektíve nemohol si dostatočne oddýchnuť, zregenerovať sa. Lenže tento systém chovu je už dávnou minulosťou.

Verejnosť apelovala na zlepšenie životných podmienok nosníc. A tak od 1. 1. 2012 bol vo všetkých štátoch Európskej únie chov nosníc v neobohatených klietkach zakázaný. Do popredia sa dostalo nazeranie na sliepku ako na živú bytosť, nielen ako na zviera produkujúce vajcia.

Chov v obohatených klietkach, ako ho (možno) nepoznáte 

Chov v obohatených klietkach – na rozdiel od svojho „predchodcu“ – plne rešpektuje integritu sliepky ako živého tvora, ktorý si zaslúži dobré podmienky na život. Pre každú nosnicu je vyhradených najmenej 750 cm² plochy klietky, z toho 600 cm² musí predstavovať využiteľná plocha (s výškou minimálne 45 cm, pričom plocha hniezda sa do tejto hodnoty nezaratúva). Celková plocha klietky nesmie byť menšia ako 2 000 cm². Nosnice v obohatených klietkach majú porovnateľne veľký priestor ako nosnice pri podstielkovom chove. Sliepky musia mať hniezdo, bidlá (poskytujúce najmenej 15 cm na nosnicu, aby mohli sedieť a navzájom sa nevyrušovali). Podstielka im musí umožňovať hrabanie a zobanie.

Tak ako každý systém chovu sliepok, aj chov v obohatených klietkach má svoje pozitíva i negatíva.

Pozitíva týkajúce sa samotného chovu nosníc v obohatených klietkach 

 • Sliepky majú lepší a najmä neustály prístup ku krmivu, a keďže kŕmenie prebieha efektívnou formou, je tu i najnižšia spotreba krmiva spomedzi všetkých systémov.
 • V prípade sliepok je nízka miera kanibalizmu a sociálnej agresie, čo je spôsobené tým, že žijú v systéme s jasne určenými pravidlami a hierarchiou. Sliepky sa poznajú a majú rozdelené svoje úlohy. Nedochádza tak k súbojom ani k zbytočným stresovým situáciám.
 • Úhyn nosníc je najnižší spomedzi všetkých spôsobov chovu, za čo môže bezpečné prostredie bez predátorov, zbytočnej agresie, rizík nákazy ochoreniami od divokého vtáctva či bez zbytočnej kontaminácie vzduchu.
 • Posledné pozitívum sa týka chovateľov a spotrebiteľov – keďže ide o systém s najnižšími nákladmi na chov, v čase neustáleho zdražovania predstavuje vhodný spôsob chovu na zastabilizovanie produkcie a bez extrémneho navyšovania nákupnej ceny.

Pozitíva vo vzťahu k vajciam 

V tomto systéme je:

 • najvyššia znáška vajec,
 • najmenej poškodených vajec,
 • vajcia majú najvyššiu hmotnosť,
 • vajcia sú čisté, s minimom mikroorganizmov, a preto bezpečné pre spotrebiteľa,
 • vajcia majú najpevnejšiu a najhustejšiu škrupinu.

Negatívom chovu v obohatených klietkach je mierne obmedzenie pohybových aktivít sliepok. Napriek tomu majú možnosť pohybu po klietke aj možnosť chôdze. Naťahovanie krídel i lietanie je v porovnaní s ostatnými systémami obmedzenejšie.

Paradox? 

To, čo niektorí považujú za čiastočné obmedzenie pohybu, je na druhej strane presne tým, čo vytvára predpoklady na fungujúcu skupinu nosníc. Eliminácia stresu, ktorý za iných okolností vzniká z dôvodu chýbajúcej stanovenej hierarchie, pozitívne ovplyvňuje sociálne správanie sliepok. Nie sú agresívne, nedochádza medzi nimi k vzájomnému napádaniu a súbojom či dokonca ku kanibalizmu. Ukazovateľom dobrého nastavenia životných podmienok hydiny nie je len úhyn nosníc, ale aj miera znášky vajec.

To, či sliepky pociťujú väčší stres, keď si nemôžu kedykoľvek a bez obmedzení zalietať, a do akej miery, je stálou témou odborných diskusií. Výstupy z týchto debát majú spoločného menovateľa – každý typ chovu so sebou nesie výhody a nevýhody. Treba však povedať, že štatistiky ukazujú, že ten klietkový (v obohatených klietkach) má na pohodu a život sliepok pozitívny vplyv. Dôkazom je najvyššia znáška vajec a najnižší úhyn nosníc v obohatených klietkach. Pretože iba spokojná sliepka chovaná vo vhodných podmienkach znáša veľa vajec a neuhynie. Navyše zo strany chovateľov vidíme snahu o neustále zlepšovanie podmienok pre sliepky. Smutnou správou je, že zo strany štátu majú chovatelia v tomto smere zviazané ruky najmä z dôvodu výrazne nižších podpôr chovu hydiny v porovnaní s okolitými krajinami.

Spôsob chovu hydiny a vajcia 

Spôsob chovu má výrazný vplyv na znečistenie vaječnej škrupiny, teda aj na množstvo mikroorganizmov vo vajciach. Zatiaľ čo vajcia sliepok v obohatenom klietkovom chove obsahujú minimum mikroorganizmov, vo vajciach z voľného, ako aj podstielkového chovu je ich prítomnosť väčšia, keďže na ich škrupinách sa nachádzajú rôzne nečistoty v dôsledku voľnejšieho pohybu nosníc a kontaktu vajec s hnojom na podstielke.

Vedeli ste, že?

Zloženie vajec priamo nesúvisí so spôsobom chovu. S čím teda? S krmivom, ktoré nosnica žerie. Obsah jednotlivých živín vo vajciach sa dá ovplyvniť zložením kŕmnej zmesi, ktorú nosnice dostávajú. Pre chuť či zloženie (z hľadiska výživných látok, nie mikroorganizmov) teda nie je podstatné, z akého spôsobu chovu vajce pochádza, ale to, čím bola sliepka kŕmená. Aj nosnica v obohatenej klietke môže mať rovnaké zloženie krmiva ako nosnica chovaná vo voľnom výbehu.

Kvalita, na ktorej záleží 

Každý systém chovu so sebou prináša odlišný prístup k starostlivosti o hydinu. Žiaden nie je dokonalý, avšak môžeme povedať, že hydina chovaná v obohatených klietkach má vytvorené veľmi vhodné podmienky na život. O sliepky je postarané z hygienického aj zdravotného hľadiska, o čom svedčia neustále vykonávané kontroly a dodržiavanie prísnej národnej i európskej legislatívy.

Veľkochovatelia robia maximum pre to, aby hydine vytvorili nestresujúce prostredie a zabezpečili jej krmivo, ktoré jednak prospieva priamo jej a jednak ovplyvňuje výslednú kvalitu vajec. Spotrebitelia si teda môžu kúpiť zložením výživné a pre zdravie bezpečné vajcia – áno, tie z klietkového chovu sa takýmito vlastnosťami môžu pochváliť.

(slovenskahydina.sk)

Continue Reading

Chov

Biedronka, Aldi, či Kaufland. Které polské řetězce již stáhly vejce z klecí?

Published

on

Své závazky ohledně přechodu na pouze bezklecová vejce zatím splnily pouze 4 z 10 polských obchodních řetězců. 

Biedronka, Lidl, Aldi. Které řetězce již stáhly vejce z klecí?

Některé přední řetězce (4 z 10 největších v Polsku) již naplnily několik let před termínem očekávání spotřebitelů a splnily své závazky ohledně prodeje čerstvých vajec z bezklecových chovů. Termín ukončení prodeje je v roce 2025. Jsou to: Biedronka, Carrefour, Aldi, Kaufland  a nepomiňme i Makro, který jako první velkoobchodní řetězec plní povinnost ohledně vajec z bezkecových chovů.

Šestá mezinárodní zpráva EggTrack společnosti Compassion in World Farming ukazuje, že více a více společností přijímá globální závazky k produkci vajec bez klecí. Zpráva, která sleduje pokrok velkých potravinářských společností při plnění jejich závazků k bezklecovým vajíčkům, ukazuje, že za poslední rok učinilo globální závazky osm nových společností. Patří mezi ně například Pizza Express a Yum! Značky (značky KFC, Pizza Hut, Taco Bell).

Zpráva EggTrack zahrnovala 232 společností. 175 z nich veřejně oznámilo pokrok směrem ke svým závazkům bez klecí. Průměrná implementace bezklecových systémů u těchto společností je 79,1 % (kde 100 % znamená prodej či používání jen bezklecových vajec) . Mezi globálními společnostmi, které vykázaly data, se jejich podíl bez klecí zvýšil z průměrných 55,2 % v roce 2021 na 63,1 % v roce 2022.

Údaje o trhu ukazují, že stádo bez klecí v EU nadále roste: z 52 % v roce 2021 na 55 % v roce 2022. Nejnovější EggTrack uvádí, že ze 128 společností s evropskými závazky (buď regionálními nebo globálními) má 109 společností. Jejich dodavatelské řetězce jsou nyní v průměru z 84,4 % bez klecí.

Kolik společností v Polsku opouští vejce z klecí?

V Polsku se více než 140 společností zavázalo od roku 2025 používat jen vejce bez klecí, včetně největších řetězců supermarketů (v této zprávě jsou zahrnuty pouze některé společnosti z Polska, některé z nich podléhají mezinárodním závazkům, pro celou Evropu resp. svět). To odráží rostoucí podíl bezklecové produkce na trhu: z 19 % v roce 2021 na 23,8 % v roce 2022, což je nárůst o 4,8 %, uvádí oficiální stránka Evropské komise.

Hejno nosnic v Polsku čítá 51 milionů slepic, což je druhé největší v Evropě (po Německu), z nichž 76,2 % slepic je stále chováno v (obohacených) klecích. Z 23,8 % v bezklecových chovech je 17,8 % ve stáji, pouze 5 % ve volném výběhu a 1 % v ekologickém chovu. Na druhou stranu podle studie Biostat z roku 2022 78,5 % Poláků uvádí, že podmínky nosnic jsou pro ně při nákupu vajec velmi důležité. Polští spotřebitelé preferují nákup vajec z volného chovu (33 % respondentů) a neoznačených vajec z malých farem na venkově (22 % respondentů).

Výrobky z vajec – bez klecí?

Kromě čerstvých vajec jsou cílem přechodu stále více firem i výrobky s obsahem vajec. Biedronka informuje, že v roce 2021 již 81 % výrobků vlastní značky s obsahem vajec pochází z bezklecového chovu, Carrefour Polska zdůrazňuje, že se to týká 64 % jejich výrobků, Aldi uvádí, že toto číslo je 40,8 %. Kaufland Polska informuje, že z obavy o welfare nosnic společnost urychlila práce na sortimentu vajec používaných ve výrobě. Společnost 100% Fresh Cage-Free Eggs aktuálně pracuje na závazku, že do roku 2025 bude v recepturách zpracovaných produktů vlastní značky používat pouze vejce z alternativních způsobů chovu, kde se podíl vajec pohybuje nad 1 %.

Také Makro Polska (součást mezinárodní skupiny Metro Group), která v lednu 2022, 3 roky před oznámeným závazkem, stáhla z prodeje čerstvá klecová slepičí vejce. Makro je první velkoobchodní řetězec v Polsku, který se rozhodl udělat tento velký krok směrem k welfare nosnic. Přestože se původní závazek se týká vajec vlastní značky, Makro Polska také odstoupila od prodeje „trojek“ svých dodavatelů.

V době zveřejnění zprávy EggTrack 2022 (listopad 2022) se žádný z polských producentů vajec veřejně nezavázal k přechodu na 100% bezklecový chov.

Barbara Woźniak, zástupkyně představenstva Ferma Drobiu Woźniaka, prezidenta Ovotek, majitele značky Zdrovo, uvádí, že se společnost rozhodla investovat miliony dolarů do změny způsobu chovu z klecí na podestýlku.

„Jsme největším výrobcem vajec z podestýlky v Polsku. Tyto investice s sebou nesou obrovské náklady, které financujeme pouze z vlastních zdrojů, proto změna probíhala po etapách, ale již nyní můžeme prohlásit, že produkce vajec z podestýlky a vajec z volného chovu neustále roste. V tuto chvíli 50 procent našich vajec pochází z klecových chovů, 45 % z podestýlky a 5 procent z volného výběhu. Naším operačním plánem pro příští roky je postupné zvyšování podílu alternativního chovu – dodala.

(portalspozywczy.pl)

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality