Connect with us
Reklama

Ceny

Ohrozenie sebestačnosti vo výrobe vajec

Published

on

Konzumné vajcia sú poslednou komoditou živočíšnej výroby, v ktorej je Slovenská republika takmer sebestačná. V roku 2018 sebestačnosť v produkcii konzumných vajec dosiahla úroveň 92 %. V minulom roku sme v SR vyprodukovali 205 ks vajec na 1 obyvateľa. Spotreba vajec na 1 obyvateľa dosiahla úroveň 224 ks. Napriek tomu, že v produkcii vajec sme takmer sebestační, sa v roku 2018 na územie SR doviezlo viac ako 173 miliónov ks vajec, čo predstavuje až 23 % objemu domácej produkcie. .

Napriek sebestačnosti v produkcii vajec na úrovni 92 %, na pultoch obchodných reťazcov je ich podiel výrazne nižší. Prieskumom SPPK v roku 2018 sa zistilo, že na pultoch reťazcov na Slovensku je iba 74 % slovenských vajec, ostatné vajcia pochádzajú zo zahraničia.

V posledných dvoch rokoch už Únia hydinárov Slovenska informovala, že naši producenti vajec zaznamenávajú veľký tlak zahraničných obchodných reťazcov a ochranárskych združení na zvyšovanie ponuky vajec z podstielkových chovov. Viaceré zahraničné obchodné reťazce deklarovali, že od roku 2025 nebudú vo svojich prevádzkach predávať spotrebiteľom vajcia z klietkových chovov. A to aj napriek tomu, že tieto ich požiadavky nemajú žiadnu oporu v národnej ani európskej legislatíve. Legislatíva EÚ iba pred niekoľkými rokmi prijala opatrenia na zmenu chovu nosníc. V rámci EÚ bolo nariadené, aby boli všetky konvenčné klietkové chovy po 1. januári 2012 nahradené chovom nosníc v obohatených klietkach. Tým EÚ zabezpečila pre nosnice výrazne lepšie životné podmienky. Na rozdiel od mnohých aj západoeurópskych krajín všetci slovenskí chovatelia nosníc tieto podmienky splnili. Táto požiadavka bola jasne definovaná v postačujúcom predstihu 10 rokov. Rovnako dlhá doba bola potrebná na výmenu technológií konvenčných klietok na obohatené aj napriek výraznej finančnej pomoci z prostriedkov EÚ. Tieto nové klietkové systémy majú minimálnu životnosť na úrovni 20 rokov. Do zmeny chovu nosníc v klietkach investovali slovenskí hydinári milióny eur. Preto je pre všetkých chovateľov nosníc neefektívne meniť spôsob chovu pred uplynutím doby životnosti týchto technológií, pretože to výrazne predražuje produkciu vajec v SR.

ÚHS ako aj producenti vajec v SR považujú tento tlak zahraničných obchodných reťazcov za neopodstatnený a ohrozujúci sebestačnosť vo výrobe vajec. Na Slovensku ako aj v celej EÚ stále prevládajú klietkové chovy nosníc nad ostatnými spôsobmi chovu. V SR máme podiel klietkových chovov na úrovni 79 %, a to aj napriek tomu, že chovatelia začali už pred 2 rokmi s rekonštrukciou klietkových chovov na voliérové a nie podstielkové, pretože v niektorých krajinách EÚ aj tento spôsob produkcie vajec postupne odmietajú. Bez finančnej pomoci z prostriedkov EÚ, alebo štátnej pomoci na výmenu technológií dokážu slovenskí producenti vajec zrealizovať zmenu spôsobu chovu iba v 5 % chovných priestorov ročne. Zmena systému chovu obohatených klietok na voliérové chovy si vyžaduje investície vo výške 47,3 miliónov EUR, ktoré v súčasnej dobe a pri súčasnom vývoji cien za obdobie posledných 8 rokov nemá hydinársky sektor k dispozícii.

Tento tlak zahraničných obchodných reťazcov nemá ani žiadne kvalitatívne opodstatnenie. Dôvodom je fakt, že kvalita a zloženie vajec vôbec nezávisí od spôsobu chovu nosníc. Nie je dôležité, či nosnica bola chovaná v obohatenej klietke, na podstielke, vo voliére alebo vo voľnom výbehu. Pretože kvalitu a zloženie vajec ovplyvňuje iba krmivo, ktoré nosnica konzumuje a jeho zloženie. O kvalite života nosnice vypovedajú 2 základné údaje – počet znesených vajec a počet uhynutých nosníc. Tieto ukazovatele sú v klietkovom ako aj v alternatívnych spôsoboch chovu porovnateľné.

Aj spotrebiteľ musí počítať s tým, že klietkové vajcia sú na pulte najlacnejšie. Ak porovnáme balenie 10 ks vajec z jednotlivých spôsobov chovu, zistíme že balenie podstielkových vajec je na pulte reťazcov o 50 centov drahšie ako klietkové vajcia, balenie vajec z voľného výbehu minimálne o 1 EUR drahšie a balenie vajec z ekochovu minimálne o 1,50 EUR drahšie. Pre štvorčlennú rodinu to predstavuje zvýšené náklady minimálne o 45 EUR, 90 EUR a 135 EUR ročne bez akéhokoľvek kvalitatívneho rozdielu medzi vajcami z jednotlivých druhov chovu.

Aj napriek týmto argumentom, slovenskí chovatelia nosníc postupne realizujú rekonštrukcie chovu na voliérový systém chovu, ktorý je oproti klasickému podstielkovému chovu oveľa bezpečnejší z pohľadu kvality vajec ako aj životných podmienok zvierat. Názor ÚHS je, že zahraničné obchodné reťazce by mali ponechať spotrebiteľovi možnosť slobodnej voľby rovnako ako to praktizujú slovenské obchodné reťazce. Teda aby spotrebiteľ našiel na pulte všetky druhy vajec a aby si mohol kúpiť vajcia, ktoré si chce sám kúpiť a nie tie, ktoré mu chce niekto nanútiť.

06/12/2019 | Únia hydinárov Slovenska

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

Ceny producentů vajec v ČR jsou o čtvrtinu nižší než v Polsku i pod průměrem EU

Published

on

Ceny českých producentů vajec byly v polovině listopadu zhruba o čtvrtinu nižší než v Polsku. Vyplývá to z dat Evropské komise. Podle Českomoravské drůbežářské unie je z Polska dlouhodobě kolem 70 procent vajec, které se do ČR dováží. Proti průměru EU byly ceny nižší zhruba o pětinu. O asi 15 procent byly nižší ceny zemědělců oproti cenám na Slovensku. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v říjnu vzrostly spotřebitelské ceny vajec oproti září o více než osm procent.

Komise sleduje ceny po jednotlivých týdnech. Z posledních dat vyplývá, že za 100 kilogramů vajec čeští chovatelé dostali v minulém týdnu 178,92 eura, tedy 4359 Kč. V Polsku byla cena za stejné množství 241,69 eura, což je zhruba 5888 Kč. Průměr EU byl 225,88 eura za 100 kilogramů, tedy 5503 Kč.

Ceny českých producentů klesly od konce května do minulého týdne zhruba o 12 procent, ukazují data. Průměr EU klesl za stejné období o osm procent. V Polsku se ceny snížily téměř o šest procent. Z dat komise také vyplývá, že v ČR jsou ve srovnání s ostatními členskými státy ceny producentů vajec mezi nejnižšími. V minulém týdnu byla cena nižší pouze na Kypru.

Podle ČSÚ letos spotřebitelské ceny vajec v ČR klesaly. Oproti lednovému průměru, kdy stálo jedno vejce 5,65 Kč, se ceny do října snížily o více než čtvrtinu na 4,04 Kč za kus. Cena vajec v říjnu poprvé v letošním roce meziměsíčně vzrostla o 0,31 Kč, což je zhruba osmiprocentní růst. V září byla průměrná cena za kus 3,73 Kč.

Čeští chovatelé na rozdíl od sousedního Polska musí v následujících letech své chovy přestavět kvůli zákazu klecových chovů, který začne platit od roku 2027. V současnosti je podle posledních dat Ústřední evidence drůbeže v obohacených klecích 58 procent nosnic v ČR. Přestavba bude podle stát tři miliardy korun, odhaduje drůbežářská unie. V Polsku se podle ní zatím žádný zákaz nechystá a v klecích tamní zemědělci chovají zhruba 72 procent nosnic, na Slovensku je to o dvě procenta více. Podle drůbežářské unie dlouhodobě kromě Polska část dovozu vajec tvoří produkce ze Slovenska nebo z Nizozemska.

Ministerstvo zemědělství v prvním kole programu rozvoje venkova umožní čerpat podporu na přestavbu hal z klecových chovů na alternativy. Firmy budou moci žádat až o 30 milionů korun na jeden projekt. Ředitel společnosti Vejce Kosičky z Královéhradecka Jan Pozdílek dříve uvedl, že náklady na produkci vajec ve voliérových chovech jsou o zhruba 0,50 Kč na kus vyšší než v klecových. O tu cenu proto musí alespoň navýšit své ceny zemědělci, aby dokázali pokrýt náklady. Hrozí proto podle něj, že bude kvůli tomu růst dovoz levnějších vajec ze zahraničí.

Ceny zemědělských výrobců vajec za 100 kilogramů (v eurech)

Týden od Týden v roce ČR Polsko Slovensko Průměr EU
19.6.2023 25 204,09 235,39 217,23 230,68
24.7.2023 30 179,82 215,05 196,19 206,15
28.8.2023 35 168,09 211,38 203,08 209,32
2.10.2023 40 169,21 206,67 217,46 214,54
6.11.2023 45 178,64 206,99 222,29
13.11.2023 46 178,92 241,69 211,55 225,88

zdroj: Evropská komise

(ČTK)

Continue Reading

Ceny

Holandské ceny vajec, 44. týden, Pluimveebeurs BV

Published

on

Continue Reading

Ceny

Prehľad cien vajec, 42. týždeň 2023, Pôdohospodárska platobná agentúra – ATIS

Published

on

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality