Connect with us
Reklama

Chov

Polské obchodní řetězce se vzdávají vajec z klecových chovů

Published

on

Přes 60 procent Poláků se domnívá, že v Polsku by měl být zaveden zákaz klecového chovu nosnic, vyplývá z výzkumu výzkumného a vývojového centra Biostat z února letošního roku. Na trhu zatím takové omezení není, ale obchodní řetězce to dělají samy. Biedronka to už udělala. Ze zprávy Sdružení Otevřené klece vyplývá, že i další sítě jako Netto, Kaufland, Makro a Żabka již klecová vejce neprodávají a další se k nim plánují připojit nejpozději do roku 2025. Poláci podporují tyto změny, díky nimž producenti vajec přestávají investovat do klecového chovu. Téměř každá čtvrtá nosnice v Polsku je nyní chována v jinak: na podestýlce, ve volném výběhu či na ekologických farmách.

Významné aktivity obchodních řetězců

Do konce roku 2021 se více než 140 společností působících na polském trhu s potravinami oficiálně zavázalo, že se vzdají klecových vajec a 35 tak již učinilo. Patří mezi ně největší obchodní řetězce, které se již stáhly nebo jsou v procesu stahování klecových vajec z prodeje. V důsledku toho se počet takto chovaných nosnic snižuje.
V důsledku těchto rozhodnutí se loni zvýšil prodej vajec s čísly 2, 1 a 0. V devíti obchodních řetězcích: Auchan, Aldi, Carrefour, Społem, Schiever, Billa, Żabka, Biedronka a Kaufland tvořil polovinu prodeje čerstvých vajec. K datu zveřejnění zprávy přitom poslední tři sítě již zcela stáhly klecová vejce z prodeje.
„Na konci roku 2021 se nám v prodejnách naší sítě podařilo zcela opustit prodej „trojkových“ vajec a letos na konci prvního čtvrtletí se nám podařilo také rezignovat na prodej produktů obsahujících „trojky“, říká Karolina Błońska, Senior Corporate Social Responsibility Manager v síti Biedronka. Jak zdůrazňuje, welfare zvířat je stále více začleňováno do strategií odpovědného podnikání a udržitelného rozvoje firem působících v Polsku.
„To je jeden z klíčových prvků našeho pilíře sociální odpovědnosti, kterým je udržitelný dodavatelský řetězec. Za tímto účelem podnikáme řadu činností, včetně toho, že nespolupracujeme s dodavateli, kteří používají růstové hormony, netestujeme naše produkty na zvířatech, v našich produktech nejsou žádné transgenní přísady a antibiotika používáme pouze pro terapeutické účely.“ říká Karolina Błońska.

Prohlášení maloobchodních řetězců o postupném vyřazování vajec z klecových chovů má významný dopad na vaječný průmysl, protože stimuluje producenty, aby zavedli změny v systému chovu a investovali do alternativních farem. V důsledku toho podíl klecového chovu ve struktuře chovu nosnic v Polsku od roku 2014 postupně klesá. Jeden z největších producentů vajec v Polsku, Aktiw, ukončí produkci klecových vajec již v roce 2023 a zaměří se pouze na alternativní chovy slepic.
„Stahování „trojkových“ vajec ze všech prodejen v Polsku má dopad na zlepšení podmínek chovu pro miliony slepic. V roce 2014, kdy se žádný maloobchodní řetězec v Polsku nezavázal ke stažení vajec z klecového chovu, bylo 12,6 % vajec chováno v neklecových, tedy podestýlkových, volných a ekologických chovech. V tuto chvíli je to již 24,8 %. Tato změna byla patrná zejména v posledním roce. Od roku 2021 do roku 2022 se podíl slepic chovaných v alternativních systémech zvýšil o více než 4 % body“, říká Maria Madej.
„V Biedronce se nám podařilo stáhnout klecová vejce z prodeje jen díky úzké spolupráci s dodavateli a jejich nasazení. Naši dodavatelé jsou si vědomi potřeb našich zákazníků a trendů na trhu. Díky této úzké spolupráci jsme společně přispěli ke zlepšení welfare nosnic v Polsku.“ říká Marta Kostek, nákupčí řetězce Biedronka.

Spotřebitelé jsou ochotni zaplatit více

Povědomí spotřebitelů a podpora veřejnosti pro zavádění lepších řešení pro zvířata a drůbež neustále roste. 78,5 % respondentů Biostatu připouští, že podmínky chovu jsou pro ně důležité, a více než 81 % se domnívá, že klecový chov nezajišťuje slepicím přiměřené životní podmínky.
Spotřebitelé mají stále vyšší očekávání a kladou důraz na původ vajec. Přes 75 % respondentů mohou platit více za vejce nebo vaječné výrobky, které pocházejí z farem, které poskytují lepší životní podmínky drůbeži. Očekávají také přesné informace o tomto tématu, které jim pomohou činit informovaná nákupní rozhodnutí. Spotřebitelé se podle výzkumu Biostatu domnívají, že trend opouštění od klecových vajec by se měl týkat i restaurací a zpracovatelů potravin. Téměř 74 % dotázaných se domnívá, že restaurace by měly poskytovat informace o tom, jaká vejce byla do pokrmů použita. 70 % respondentů by si vybralo potravinářské výrobky s vejci z neklecových chovů, pokud by tyto výrobky takovou informaci obsahovaly.

„Je třeba zdůraznit, že podle výzkumu Výzkumného a vývojového centra Biostat provedeného v únoru 2022 více než 60 % Poláků věří, že v Polsku bude zaveden zákaz klecového chovu nosnic.“ říká Maria Madej. Takový zákaz se může objevit na trhu v EU už v roce 2027. O takovém řešení se uvažuje v Evropském parlamentu při práci na nových předpisech, které by ukončily klecový chov nejen slepic, ale i kachen, křepelek, králíků, prasat a telat v celé EU. Rozhodnutí padne na konci příštího roku.
Údaje poskytnuté asociací Open Cages ukazují, že v důsledku mezinárodní koalice Open Wing Alliance se více než 2200 společností po celém světě rozhodlo vzdát klecových vajec. U tohoto druhu vajec bylo splněno více než 1 000 vyřazovacích závazků.

(biznes.interia.pl)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Chov

Biedronka, Aldi, či Kaufland. Které polské řetězce již stáhly vejce z klecí?

Published

on

Své závazky ohledně přechodu na pouze bezklecová vejce zatím splnily pouze 4 z 10 polských obchodních řetězců. 

Biedronka, Lidl, Aldi. Které řetězce již stáhly vejce z klecí?

Některé přední řetězce (4 z 10 největších v Polsku) již naplnily několik let před termínem očekávání spotřebitelů a splnily své závazky ohledně prodeje čerstvých vajec z bezklecových chovů. Termín ukončení prodeje je v roce 2025. Jsou to: Biedronka, Carrefour, Aldi, Kaufland  a nepomiňme i Makro, který jako první velkoobchodní řetězec plní povinnost ohledně vajec z bezkecových chovů.

Šestá mezinárodní zpráva EggTrack společnosti Compassion in World Farming ukazuje, že více a více společností přijímá globální závazky k produkci vajec bez klecí. Zpráva, která sleduje pokrok velkých potravinářských společností při plnění jejich závazků k bezklecovým vajíčkům, ukazuje, že za poslední rok učinilo globální závazky osm nových společností. Patří mezi ně například Pizza Express a Yum! Značky (značky KFC, Pizza Hut, Taco Bell).

Zpráva EggTrack zahrnovala 232 společností. 175 z nich veřejně oznámilo pokrok směrem ke svým závazkům bez klecí. Průměrná implementace bezklecových systémů u těchto společností je 79,1 % (kde 100 % znamená prodej či používání jen bezklecových vajec) . Mezi globálními společnostmi, které vykázaly data, se jejich podíl bez klecí zvýšil z průměrných 55,2 % v roce 2021 na 63,1 % v roce 2022.

Údaje o trhu ukazují, že stádo bez klecí v EU nadále roste: z 52 % v roce 2021 na 55 % v roce 2022. Nejnovější EggTrack uvádí, že ze 128 společností s evropskými závazky (buď regionálními nebo globálními) má 109 společností. Jejich dodavatelské řetězce jsou nyní v průměru z 84,4 % bez klecí.

Kolik společností v Polsku opouští vejce z klecí?

V Polsku se více než 140 společností zavázalo od roku 2025 používat jen vejce bez klecí, včetně největších řetězců supermarketů (v této zprávě jsou zahrnuty pouze některé společnosti z Polska, některé z nich podléhají mezinárodním závazkům, pro celou Evropu resp. svět). To odráží rostoucí podíl bezklecové produkce na trhu: z 19 % v roce 2021 na 23,8 % v roce 2022, což je nárůst o 4,8 %, uvádí oficiální stránka Evropské komise.

Hejno nosnic v Polsku čítá 51 milionů slepic, což je druhé největší v Evropě (po Německu), z nichž 76,2 % slepic je stále chováno v (obohacených) klecích. Z 23,8 % v bezklecových chovech je 17,8 % ve stáji, pouze 5 % ve volném výběhu a 1 % v ekologickém chovu. Na druhou stranu podle studie Biostat z roku 2022 78,5 % Poláků uvádí, že podmínky nosnic jsou pro ně při nákupu vajec velmi důležité. Polští spotřebitelé preferují nákup vajec z volného chovu (33 % respondentů) a neoznačených vajec z malých farem na venkově (22 % respondentů).

Výrobky z vajec – bez klecí?

Kromě čerstvých vajec jsou cílem přechodu stále více firem i výrobky s obsahem vajec. Biedronka informuje, že v roce 2021 již 81 % výrobků vlastní značky s obsahem vajec pochází z bezklecového chovu, Carrefour Polska zdůrazňuje, že se to týká 64 % jejich výrobků, Aldi uvádí, že toto číslo je 40,8 %. Kaufland Polska informuje, že z obavy o welfare nosnic společnost urychlila práce na sortimentu vajec používaných ve výrobě. Společnost 100% Fresh Cage-Free Eggs aktuálně pracuje na závazku, že do roku 2025 bude v recepturách zpracovaných produktů vlastní značky používat pouze vejce z alternativních způsobů chovu, kde se podíl vajec pohybuje nad 1 %.

Také Makro Polska (součást mezinárodní skupiny Metro Group), která v lednu 2022, 3 roky před oznámeným závazkem, stáhla z prodeje čerstvá klecová slepičí vejce. Makro je první velkoobchodní řetězec v Polsku, který se rozhodl udělat tento velký krok směrem k welfare nosnic. Přestože se původní závazek se týká vajec vlastní značky, Makro Polska také odstoupila od prodeje „trojek“ svých dodavatelů.

V době zveřejnění zprávy EggTrack 2022 (listopad 2022) se žádný z polských producentů vajec veřejně nezavázal k přechodu na 100% bezklecový chov.

Barbara Woźniak, zástupkyně představenstva Ferma Drobiu Woźniaka, prezidenta Ovotek, majitele značky Zdrovo, uvádí, že se společnost rozhodla investovat miliony dolarů do změny způsobu chovu z klecí na podestýlku.

„Jsme největším výrobcem vajec z podestýlky v Polsku. Tyto investice s sebou nesou obrovské náklady, které financujeme pouze z vlastních zdrojů, proto změna probíhala po etapách, ale již nyní můžeme prohlásit, že produkce vajec z podestýlky a vajec z volného chovu neustále roste. V tuto chvíli 50 procent našich vajec pochází z klecových chovů, 45 % z podestýlky a 5 procent z volného výběhu. Naším operačním plánem pro příští roky je postupné zvyšování podílu alternativního chovu – dodala.

(portalspozywczy.pl)

Continue Reading

Chov

Dánsko oficiálně zavírá klecové chovy

Published

on

Dánské ministerstvo zemědělství prohlásilo, že od začátku příštího roku (2023) zakáže producentům vajec investovat do zařízení pro klecový chov nosnic. Přesto má být v Dánsku povolena klecová produkce vajec ještě příštích 12 let, do roku 2035. Dánská vláda nebude nijak kompenzovat zemědělce kvůli zavedení nového zákona. Producenti vajec také nemohou očekávat žádnou podporu související s přizpůsobením se novým předpisům a přechodem z klecového na alternativní chovy. Loni pocházelo 13 procent vajec vyprodukovaných v Dánsku z klecových chovů. To znamená velmi velkou změnu, protože ještě v roce 2010 až 60 procent dánských vajec pocházelo od výrobců využívajících klecové systémy.

(kipdip.org.pl)

Continue Reading

Chov

Úrady nariadili pre vtáčiu chrípku zatvoriť všetku hydinu v Anglicku

Published

on

Britské úrady nariadili chovateľom v Anglicku zatvoriť od 7. novembra až do odvolania všetku hydinu a iné vtáky chované v zajatí v snahe obmedziť šírenie vtáčej chrípky. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

„Tento rok zápasíme s najväčšou epidémiou vtáčej chrípky v histórii. Sme svedkami prudkého rastu počtu prípadov v komerčných aj domácich chovoch po celom Anglicku,“ vyhlásila šéfka britskej veterinárnej správy Christine Middlemissová. Ako pripomína AFP, v kontinentálnej Európe už zaviedli rozsiahle obmedzenia prevozu hydiny. Vtáčia chrípka na kontinente usmrtila milióny divých vtákov, pričom úrady pristúpili k vybitiu miliónov kusov hydiny v snahe zabrániť šíreniu nákazy.

Vajcia z voľného výbehu tak z anglického trhu zmiznú, úrady však dúfajú, že k Vianociam bude dostatok moriek.
„Toto rozhodnutie sa nám neprijímalo ľahko, ale je to najlepší spôsob, ako ochrániť vaše vtáky pred touto vysokonákazlivou chorobou,“ apelovala hlavná veterinárka na chovateľov. V Británii úrady za uplynulých 12 mesiacov potvrdili 200 prípadov vtáčej chrípky. V piatok zároveň oznámili program kompenzácií pre postihnutých chovateľov.

Podľa odborníkov vtáčia chrípka nepredstavuje významné nebezpečenstvo pre ľudí a riadne tepelne upravené mäso či vajcia sú bezpečné na konzum.

(TASR)

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality