Obrovské vejce obrovského plaza

Podle vědeckého pracovníka z Texaské univerzity Lucase Legendreho se takový objev rovná téměř zázraku. Vejce, jehož původ byl teprve nedávno rozluštěn, je navíc prozatím největší ze všech nalezených. „Netušili jsme, že tato vejce mohla dosahovat až takové velikosti,“ uvedl paleontolog s tím, že “věc” má na délku 28 a na šířku 18 centimetrů. Je to také důkaz o velikosti tvora, který jej nakladl. Mosasauři měřili na délku (bez ocasu) až sedm metrů.

Školka pro prehistorické tvory

Právě neobvyklá velikost tohoto plazího vejce vědce zmátla natolik, že bezmála celé desetiletí vůbec tímto směrem ani neuvažovali. Až později provedené podrobné analýzy včetně chemických rozborů  odkryly celou pravdu. Zároveň bylo ale vzhledem k velikosti zkamenělého objektu a znalosti o menší velikosti dinosaurů, kteří v pravěku v místech nálezu žili, vyloučeno, že by mohlo jít o vejce některého z těchto tvorů. Proto se vědci přiklonili k tvorovi vodnímu, respektive k některému z plazů, kteří dokázali žít i pod hladinou oceánu. „Mnoho odborníků předpokládá, že zde byla jakási školka v zátoce s mělkou chráněnou vodou, kde mláďata mohla vyrůstat v klidném prostředí,“ uvedl Lucas Legendre.

Vylíhl se malý mosasaurus? 

Protože se dobře ví, že v oblasti Antarktidy byli před dávnými lety, v době, do níž je možné datovat také “věc”, častými obyvateli obrovští tak zvaní mosasauři, není vyloučeno, že se za příhodných podmínek mohlo ze zakonzervovaného vejce tehdy vylíhnout právě mládě z jejich rodu. Pokud nedošlo k nakladení vejce se zaniklým zárodkem, je pravděpodobné, že se nový mosasaurus vylíhl ještě před tím, než příroda zbytek vejce uložila k miliony let dlouhému odpočinku.

Pokud by to tak skutečně bylo, měli bychom dnes důkaz o několika krátkých okamžicích (z pohledu historie Země), kdy se v tomto vajíčku vyvíjel jeden z dávných zakladatelů života na naší planetě.

Zdroje: poznatsvet.cz,  bbccbcindiatimes,