Connect with us
Reklama

Chov

Chov vo veľkochovoch je bezpečný a je zárukou vysokej kvality

Published

on

Túžba ovplyvniť podmienky, v ktorých naše budúce jedlo rastie a dozrieva, mnohých motivovala k vlastnému pestovaniu plodín či dokonca k chovu hospodárskych zvierat. Túžime po pravom mlieku, ktoré nechutí ako biela riedka voda, po paradajkách, ktoré sa nepýšia iba dokonalou farbou, po čerstvých vajíčkach či domácej slepačej polievke. Mnohých však priam principiálne odrádza veľkochov. Oprávnene?

Kvalitná hydina z veľkochovu?

S každou novou informáciou, ktorá sa nám pretláča do podvedomia, pociťujeme akési pnutie. Či už to nazveme raciom, spoločenskou uvedomelosťou, alebo obyčajným pudom sebazáchovy, núti nás zamýšľať sa nad tým, čo konzumujeme. Niektorí zloženie potravín a ich pôvod neriešia, iní si na tom dávajú extra záležať. Mnohí si však budujú averziu voči čomukoľvek, čo je pestované či chované hromadne. Je to prirodzené, no nie vždy opodstatnené.

Kvalita života hydiny – tak znie jeden z najčastejších argumentov. Tým ďalším je, že vo veľkochove nie je priestor na individuálny prístup, no ani na zbytočné pochybenia. Na otázku chovu hydiny nemožno poskytnúť jednoduchú a jednoznačnú odpoveď. Vyžaduje si komplexné nazeranie na problematiku vrátane chápania výhod a nevýhod v súvislostiach. Aj v rámci veľkochovu totiž existujú rôzne druhy a systémy chovov.

Individuálny prístup verzus hromadné know-how

Tí, ktorí nedôverujú „masovej výrobe“, s otvorenou mysľou siahajú po výrobkoch z fariem. Podporujú menších pestovateľov či chovateľov, prípadne si v rámci vlastných možností pestujú potraviny sami. To je dobrá voľba. V poriadku však nie je, keď veľkochovy automaticky odsúdia, a to bez toho, aby mali o nich bližšie, ale najmä relevantné informácie. Veľký tlak je vyvíjaný napríklad zo strany tzv. pseudoodborníkov, ktorí svoje tvrdenia zakladajú na domnienkach či správach zo zahraničia – naše slovenské veľkochovy sa však od tých zahraničných líšia.

Vedeli ste, že?

Slovensko patrí v oblasti výroby a spracovania hydiny a vajec k najvyspelejším štátom nielen Európy, ale dokonca aj sveta. Toto potvrdzujú výsledky kvality mäsa a vajec vykonávané stanicami kontroly úžitkovosti. Hoci od sebestačnosti máme stále ďaleko, na tieto popredné priečky dostali Slovensko kurčatá chované prevažne na veľkých moderných farmách.

Napriek tomu, že ide o produkciu veľkého množstva hydiny pri výrazne nižších nákladoch ako pri malých chovoch, hydina tam nie je žiadnym spôsobom zanedbávaná, práve naopak. Veľkochovateľom záleží na kvalite, preto investujú do špeciálnych krmív spracovaných na vedeckých podkladoch (garancia správnej kombinácie živín). Kurčatá majú navyše zabezpečené vhodné svetelné, klimatizačné a priestorové podmienky a dostatočný prístup k vode a ku krmivu. Veľkochov hydiny tak poskytuje kurčatám to, čo z hľadiska výživy i kvality životných podmienok potrebujú. Samozrejme, že na menšej farme je prístup k zvieratám individuálnejší. Aj veľkochov sa však môže pýšiť efektívne nastaveným systémom fungovania a vysokými štandardmi, ktoré pozitívne ovplyvňujú kvalitu koncových výrobkov. A nielen tú.

Chov hydiny – legislatíva – kvalitné mäso a vajcia

Slovenské chovy hydiny podliehajú prísnej veterinárnej kontrole. Pravidelné kontroly znižujú možnosti vzniku ohnísk nákazy rozličnými (napríklad vtáctvom prenosnými) ochoreniami. Toto je nepopierateľná výhoda veľkochovov, ktoré pravidelne kontrolujú zdravotný stav i celkovú telesnú kondíciu kurčiat v chove. K zákazníkovi sa teda od slovenských chovateľov dostáva iba hydina, ktorá je zdravotne absolútne bezpečná. Pokiaľ si chcete byť istí, že hydinové mäso, ktoré kupujete, neobsahuje antibiotiká, je dôležité, aby ste uprednostnili produkty vyrobené slovenskými spracovateľmi hydiny. Tí totiž spracovávajú iba hydinu z domácich chovov.

Slovenskí chovatelia a spracovatelia hydiny musia spĺňať najprísnejšie kritériá, ktoré stanovuje Európska únia. U nás sa vyrába iba vzduchom chladená hydina, ktorá je popri poľskej a juhoamerickej vodou chladenej hydine neporovnateľne zdravšia a bezpečnejšia. Pri zabíjaní hydiny je navyše prítomný neustály veterinárny dohľad, ktorý kontroluje kvalitu mäsa. Na predajné pulty sa teda dostane len kuracie mäso najvyššej kvality.

Vedeli ste, že?

Nielen veľké moderné farmy, ale aj kŕmenie hydiny a samotné krmivo spadá pod dôsledný dohľad. V praxi to znamená, že prehliadkam sú podrobené všetky kurčatá aj pred spracovaním, aj po spracovaní. K spotrebiteľom sa tak od slovenských chovateľov dostane iba zdravotne bezpečná hydina, ktorá neobsahuje žiadne antibiotiká. Vlastnosti kvality mäsa a vajec potvrdzuje aj označenie Značka kvality SK, ktorá vám zároveň pomôže odlíšiť dovážané zahraničné potraviny od tých našich.

Dobre vedieť:

  • Brusel poskytol 12-ročné prechodné obdobie na zabezpečenie nových, lepších podmienok chovu v tzv. obohatených klietkach – chov hydiny v jednoduchých klietkach je od roku 1999 zakázaný a vajcia z neobohatených klietok sa môžu využívať výhradne na technologické účely (nie dodávať do predajní pre konečného spotrebiteľa).
  • Slovenskí chovatelia si načas splnili túto povinnosť, a to svojpomocne (dotácií od štátu sa nedočkali). Aj to má okrem iného za následok, že napríklad slovenské vajcia sú dnes drahšie v porovnaní s dovážanými (v zahraničí sa farmári dočkali finančnej pomoci, napríklad v Česku vo výške 40 %).
  • Nie všetky členské štáty EÚ však prispôsobili veľkochovy podmienkam a od Bruselu si vyžiadali výnimku (napr. Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko, ale i Maďarsko a Poľsko). Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa na našich predajných pultoch objavili vajcia a hydina, ktoré na nich z hľadiska legislatívy a predovšetkým kvality nemali čo robiť.
  • Na dobré životné podmienky chovu vplýva viacero faktorov. Tu platí spomínané chápanie výhod a nevýhod jednotlivých druhov chovu v súvislostiach, nie samostatne. Príkladom je voľný pohyb hydiny vo veľkochovoch – zatiaľ čo na jednej strane predstavuje benefit v rámci kvality života, na druhej strane je zároveň mínusom. Umožňuje istú mieru voľnosti, no paradoxne tým zvyšuje sociálnu agresiu a tým aj úhyn. Veľkochov je odsudzovaný najmä pre klietkové typy chovu. Ale napríklad práve chov v obohatených klietkach má hodnoty hierarchickej agresie a úhynu najnižšie.
  • Slovenské hydinové mäso, výrobky a vajcia spĺňajú kritériá kvality, čerstvosti a zdravotnej bezpečnosti potravín. Na lacnejšie potraviny z tretích krajín, kde EÚ nemá reálny dosah na kontrolu podmienok chovu sliepok, sa teda vo vlastnostiach kvality dá nie vždy spoľahnúť.

Možno akýsi podvedomý odpor človeka k masovosti, neforemnému anonymnému davu, môže za to, že mnohí vnímajú individuálny prístup ako lepší. Potvrdzuje sa to i v oblasti potravinárstva. Aj rámci tohto segmentu však existujú výnimky a nie vždy platí, že tento prístup je garanciou kvality. Slovenská hydina, ktorá putuje na regály supermarketov (bohužiaľ, stále v malom množstve), je jednou z najkvalitnejších na svete. Jej chov i spracovanie podliehajú prísnej legislatíve a neustálym kontrolám. Chov hydiny v našich veľkochovoch je preto bezpečný a má záruku vysokej kvality, ktorá nekolíše.

(slovenskahydina.sk)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Chov

Biedronka, Aldi, či Kaufland. Které polské řetězce již stáhly vejce z klecí?

Published

on

Své závazky ohledně přechodu na pouze bezklecová vejce zatím splnily pouze 4 z 10 polských obchodních řetězců. 

Biedronka, Lidl, Aldi. Které řetězce již stáhly vejce z klecí?

Některé přední řetězce (4 z 10 největších v Polsku) již naplnily několik let před termínem očekávání spotřebitelů a splnily své závazky ohledně prodeje čerstvých vajec z bezklecových chovů. Termín ukončení prodeje je v roce 2025. Jsou to: Biedronka, Carrefour, Aldi, Kaufland  a nepomiňme i Makro, který jako první velkoobchodní řetězec plní povinnost ohledně vajec z bezkecových chovů.

Šestá mezinárodní zpráva EggTrack společnosti Compassion in World Farming ukazuje, že více a více společností přijímá globální závazky k produkci vajec bez klecí. Zpráva, která sleduje pokrok velkých potravinářských společností při plnění jejich závazků k bezklecovým vajíčkům, ukazuje, že za poslední rok učinilo globální závazky osm nových společností. Patří mezi ně například Pizza Express a Yum! Značky (značky KFC, Pizza Hut, Taco Bell).

Zpráva EggTrack zahrnovala 232 společností. 175 z nich veřejně oznámilo pokrok směrem ke svým závazkům bez klecí. Průměrná implementace bezklecových systémů u těchto společností je 79,1 % (kde 100 % znamená prodej či používání jen bezklecových vajec) . Mezi globálními společnostmi, které vykázaly data, se jejich podíl bez klecí zvýšil z průměrných 55,2 % v roce 2021 na 63,1 % v roce 2022.

Údaje o trhu ukazují, že stádo bez klecí v EU nadále roste: z 52 % v roce 2021 na 55 % v roce 2022. Nejnovější EggTrack uvádí, že ze 128 společností s evropskými závazky (buď regionálními nebo globálními) má 109 společností. Jejich dodavatelské řetězce jsou nyní v průměru z 84,4 % bez klecí.

Kolik společností v Polsku opouští vejce z klecí?

V Polsku se více než 140 společností zavázalo od roku 2025 používat jen vejce bez klecí, včetně největších řetězců supermarketů (v této zprávě jsou zahrnuty pouze některé společnosti z Polska, některé z nich podléhají mezinárodním závazkům, pro celou Evropu resp. svět). To odráží rostoucí podíl bezklecové produkce na trhu: z 19 % v roce 2021 na 23,8 % v roce 2022, což je nárůst o 4,8 %, uvádí oficiální stránka Evropské komise.

Hejno nosnic v Polsku čítá 51 milionů slepic, což je druhé největší v Evropě (po Německu), z nichž 76,2 % slepic je stále chováno v (obohacených) klecích. Z 23,8 % v bezklecových chovech je 17,8 % ve stáji, pouze 5 % ve volném výběhu a 1 % v ekologickém chovu. Na druhou stranu podle studie Biostat z roku 2022 78,5 % Poláků uvádí, že podmínky nosnic jsou pro ně při nákupu vajec velmi důležité. Polští spotřebitelé preferují nákup vajec z volného chovu (33 % respondentů) a neoznačených vajec z malých farem na venkově (22 % respondentů).

Výrobky z vajec – bez klecí?

Kromě čerstvých vajec jsou cílem přechodu stále více firem i výrobky s obsahem vajec. Biedronka informuje, že v roce 2021 již 81 % výrobků vlastní značky s obsahem vajec pochází z bezklecového chovu, Carrefour Polska zdůrazňuje, že se to týká 64 % jejich výrobků, Aldi uvádí, že toto číslo je 40,8 %. Kaufland Polska informuje, že z obavy o welfare nosnic společnost urychlila práce na sortimentu vajec používaných ve výrobě. Společnost 100% Fresh Cage-Free Eggs aktuálně pracuje na závazku, že do roku 2025 bude v recepturách zpracovaných produktů vlastní značky používat pouze vejce z alternativních způsobů chovu, kde se podíl vajec pohybuje nad 1 %.

Také Makro Polska (součást mezinárodní skupiny Metro Group), která v lednu 2022, 3 roky před oznámeným závazkem, stáhla z prodeje čerstvá klecová slepičí vejce. Makro je první velkoobchodní řetězec v Polsku, který se rozhodl udělat tento velký krok směrem k welfare nosnic. Přestože se původní závazek se týká vajec vlastní značky, Makro Polska také odstoupila od prodeje „trojek“ svých dodavatelů.

V době zveřejnění zprávy EggTrack 2022 (listopad 2022) se žádný z polských producentů vajec veřejně nezavázal k přechodu na 100% bezklecový chov.

Barbara Woźniak, zástupkyně představenstva Ferma Drobiu Woźniaka, prezidenta Ovotek, majitele značky Zdrovo, uvádí, že se společnost rozhodla investovat miliony dolarů do změny způsobu chovu z klecí na podestýlku.

„Jsme největším výrobcem vajec z podestýlky v Polsku. Tyto investice s sebou nesou obrovské náklady, které financujeme pouze z vlastních zdrojů, proto změna probíhala po etapách, ale již nyní můžeme prohlásit, že produkce vajec z podestýlky a vajec z volného chovu neustále roste. V tuto chvíli 50 procent našich vajec pochází z klecových chovů, 45 % z podestýlky a 5 procent z volného výběhu. Naším operačním plánem pro příští roky je postupné zvyšování podílu alternativního chovu – dodala.

(portalspozywczy.pl)

Continue Reading

Chov

Dánsko oficiálně zavírá klecové chovy

Published

on

Dánské ministerstvo zemědělství prohlásilo, že od začátku příštího roku (2023) zakáže producentům vajec investovat do zařízení pro klecový chov nosnic. Přesto má být v Dánsku povolena klecová produkce vajec ještě příštích 12 let, do roku 2035. Dánská vláda nebude nijak kompenzovat zemědělce kvůli zavedení nového zákona. Producenti vajec také nemohou očekávat žádnou podporu související s přizpůsobením se novým předpisům a přechodem z klecového na alternativní chovy. Loni pocházelo 13 procent vajec vyprodukovaných v Dánsku z klecových chovů. To znamená velmi velkou změnu, protože ještě v roce 2010 až 60 procent dánských vajec pocházelo od výrobců využívajících klecové systémy.

(kipdip.org.pl)

Continue Reading

Chov

Úrady nariadili pre vtáčiu chrípku zatvoriť všetku hydinu v Anglicku

Published

on

Britské úrady nariadili chovateľom v Anglicku zatvoriť od 7. novembra až do odvolania všetku hydinu a iné vtáky chované v zajatí v snahe obmedziť šírenie vtáčej chrípky. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

„Tento rok zápasíme s najväčšou epidémiou vtáčej chrípky v histórii. Sme svedkami prudkého rastu počtu prípadov v komerčných aj domácich chovoch po celom Anglicku,“ vyhlásila šéfka britskej veterinárnej správy Christine Middlemissová. Ako pripomína AFP, v kontinentálnej Európe už zaviedli rozsiahle obmedzenia prevozu hydiny. Vtáčia chrípka na kontinente usmrtila milióny divých vtákov, pričom úrady pristúpili k vybitiu miliónov kusov hydiny v snahe zabrániť šíreniu nákazy.

Vajcia z voľného výbehu tak z anglického trhu zmiznú, úrady však dúfajú, že k Vianociam bude dostatok moriek.
„Toto rozhodnutie sa nám neprijímalo ľahko, ale je to najlepší spôsob, ako ochrániť vaše vtáky pred touto vysokonákazlivou chorobou,“ apelovala hlavná veterinárka na chovateľov. V Británii úrady za uplynulých 12 mesiacov potvrdili 200 prípadov vtáčej chrípky. V piatok zároveň oznámili program kompenzácií pre postihnutých chovateľov.

Podľa odborníkov vtáčia chrípka nepredstavuje významné nebezpečenstvo pre ľudí a riadne tepelne upravené mäso či vajcia sú bezpečné na konzum.

(TASR)

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality