Connect with us
Reklama

Chov

Počuli ste o hydinovom kanibalizme a sociálnej agresii?

Published

on

Prostredie a chov hydiny

V súčasnosti poznáme tri základné systémy chovu nosníc, ktoré sa postupne vyvíjali:

  1. chov v neobohatených klietkach (v rámci Európskej únie zakázaný),
  2. chov v obohatených klietkach,
  3. chov v alternatívnom systéme (sem patrí podstielkový chov, chov vo voľnom výbehu a ekologický chov, tzv. biochov).

Rovnako ako životy ľudí ovplyvňuje prostredie, v ktorom vyrastajú, aj život hydiny ovplyvňujú prostredie a podmienky, v ktorých žije. Každý systém chovu so sebou prináša odlišný prístup k starostlivosti o hydinu, a teda aj samotné správanie je v jednotlivých chovoch odlišné.

Chov v obohatenej klietke – obmedzenie slobody alebo životná istota?

Pokiaľ patríte k tým, ktorí si pod pojmom klietkový chov predstavia množstvo nehumánne natlačenej hydiny v jednej malej klietke, tento smutný pohľad môžete z hlavy vymazať. Nehumánny chov hydiny bez dostatočného priestoru je minulosťou a dnes je v platnosti legislatíva, ktorá dbá na slušné životné podmienky hydiny. Napriek tomu, že lietanie je obmedzenejšie ako v iných systémoch chovu nosníc, chov v obohatenej klietke poskytuje hydine dostatočnú možnosť chôdze, behania aj naťahovania krídel. Prístup k vode je, samozrejme, neobmedzený a krmivo spĺňa kritériá kvality.

Slovenské chovy hydiny podliehajú prísnej veterinárnej kontrole. Veterinárny lekár dohliada na to, aby sa v chovoch nepoužívali zakázané antibiotiká a, naopak, aby sa používalo iba kvalitné krmivo, ktoré je z hľadiska výživy založené na vedeckých poznatkoch. Výsledkom je racionálna výživa s presnými receptúrami.

Tak ako v každom systéme, aj tu platí kombinácia výhod a nevýhod: hydina síce nedokáže voľne poletovať, kedykoľvek sa jej zachce, no zato je jej dopriata pravidelná veterinárna starostlivosť a v súvislosti so živinami komplexná strava. O tom, že žije vo vyhovujúcich podmienkach, svedčí jednak kvalita výsledných hydinových produktov a jednak fakt, že miera sociálnej agresie a kanibalizmu je v tomto systéme výrazne nižšia ako v ostatných. Skutočne. Ako je to možné?

Sliepky sa v stabilnom a známom prostredí cítia najbezpečnejšie. Nosnice majú potrebu fungovania v stabilnej hierarchii, v ktorej každý jedinec presne vie, čo má zabezpečiť a aj to, kde je jeho miesto. Práve kombinácia kvalitnej stravy, dobrej starostlivosti a známeho prostredia bez zbytočných stresových situácií je faktorom, ktorý do veľkej miery eliminuje formy sociálnej agresie a kanibalizmu medzi jedincami.

Podstielkový a voľnovýbehový chov – súboje v pohybe

Podstielkový chov ponúka hydine pohybové aktivity bez väčších obmedzení. Hydina má možnosť chodiť, behať a má aj väčšiu možnosť lietať než pri chove v obohatenej klietke. Takáto „rozšírená sloboda pohybu“ však so sebou okrem mnohých pozitív prináša aj negatíva. Tým, že sliepky nemajú pevne vytvorenú hierarchiu, často dochádza k bojom. Vyššia miera agresie, vyššia miera kanibalizmu a parazity majú často za následok zvýšený úhyn jedincov v skupine.

Podobne je to aj v chove vo voľnom výbehu. Napriek tomu, že hydine ponúka takmer neobmedzené možnosti pohybu, systém nie je bez rizík či nástrah. Sliepky sa síce vybehajú a vylietajú do sýtosti, no takáto miera slobody spôsobuje nemalé problémy v sociálnej oblasti, kde platí nepriama úmernosť: čím viac slobody, tým menej istôt. Práve nedostatok istôt ukotvených v hierarchii je jedným zo spúšťačov stresu, ktorý nepriaznivo pôsobí na zvyšovanie miery sociálnej agresie a kanibalizmu.

Vedeli ste, že?

Hydina si doslova vytvára tzv. gangy, ktoré proti sebe bojujú. Pri voľnom pohybe nosníc dochádza k súbojom spôsobeným bojom o dominanciu. Zatiaľ čo v klietkovom chove sú si vzhľadom na vytvorené priestory a podmienky všetky sliepky „rovné“, voľný pohyb im umožňuje vytvárať skupinové hierarchie. Pri stresových situáciách, ktoré na základe toho vznikajú, sa nosnice často zhromaždia do kŕdľa a navzájom sa pošliapu alebo udusia.

Ekologický chov – podmienky vhodné na chov?

V ekologickom chove má hydina podmienky chovu čo najviac prispôsobené jej prirodzeným potrebám. Vďaka tomu sa môže tešiť z neobmedzených pohybových možností a jej strava je starostlivo pripravovaná výlučne z biokomponentov. Napriek danému (a aj napriek prísnej legislatíve v tomto ohľade) môže byť takéto prostredie pre hydinu stresujúce. Dôvody? Predovšetkým neexistencia stabilných väzieb, nekonštantné prostredie a premenlivý terén.

Sliepky pociťujú istú mieru empatie voči vlastnému potomstvu, no nie sú schopné nadväzovať „priateľské vzťahy“ navzájom. Ich správanie v kolektíve nedokáže získať podobu správania v komunite. Pre hydinu je omnoho jednoduchšie fungovať v nastavených podmienkach a obmedzeniach, ktoré znamenajú istoty, než samostatné rozhodovanie. Práve samostatnosť totiž môže vyústiť do konfliktov o moc.

Vedeli ste, že?

Nervozitu či agresivitu medzi sliepkami môže vyvolať častý stres. Spôsobuje ho akákoľvek zmena podmienok v chove, napríklad príchod nového zvieraťa, zmena prostredia, teploty, svetelného režimu, zmena kŕmnej dávky, nedostatok vody či prítomnosť parazitov. Treba sa však na to pozrieť ešte z iného hľadiska: o tom, či má napríklad nosnica vhodné podmienky na chov, hovoria dva základné ukazovatele, a to znáška vajec a úhyn nosníc. Paradoxne a pre mnohých nepochybne prekvapivo je práve pri klietkovom chove úhyn najmenší, a to 5 – 6 %. Vzájomné ubližovanie si sliepok a stresové situácie ho pri voľnom chove zvyšujú na 20 – 25 %. Na kvalitu života hydiny a systému chovov preto nemôžeme nazerať iba jednostranne.

(slovenskahydina.sk)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Chov

Skot se nakazil ptačí chřipkou: Mléko je husté a zabarvené, hrozí lidem nebezpečí?

Published

on

By

Virus u skotu způsobuje husté, sirupovité a zabarvené mléko. Vědci zjistili, že se jedná o historicky první ověřené ohnisko ptačí chřipky u přežvýkavců. Dosud chyběly jasné důkazy, zda se chřipka skutečně dokáže na skot přenést. Podle odborníků není infikované mléko rizikem pro člověka. Pasterizační proces totiž viry důkladně zničí.
Minimálně na čtyřech mléčných farmách v Texasu a Kansasu odborníci odhalili vysoce patogenní ptačí chřipku (HPAI), šířící se na zdejších krávách. Další potvrzené případy se objevují i ve státě Nové Mexiko. Jak komentoval server Science Alert, americké ministerstvo zemědělství zatím neuvedlo přesný počet postižených krav.

Pro ptáky je virus vysoce smrtelný. Podle dostupných informací dosud žádné krávy neuhynuly. Infekce ale způsobuje prudký pokles produkce mléka, sníženou chuť k jídlu a horečku. Virus napadá zejména starší skot. Veterinář a výzkumník Jim Lowe pro deník New York Times prozradil, že nakažené mléko je sirupovité, husté a zabarvené.
Podle úředníku by se mléko na trh nikdy nedostalo. „V této fázi neexistují žádné obavy o bezpečnost komerčních dodávek mléka nebo o to, že tato okolnost představuje riziko pro zdraví spotřebitelů,“ uvedlo v prohlášení ministerstvo zemědělství USA. I v případě, že by se výrobek nějakým způsobem dostal na pulty obchodů, podle odborníků by spotřebitele před virem ochránila pasterizace. (blesk.cz)

Ptačí chřipka u člověka v Texasu

Texaské ministerstvo zdravotních služeb oznámilo, že byla diagnostikována ptačí chřipka u člověka poté, co přišel do kontaktu s dojnicemi, o kterých se předpokládá, že jsou tímto virem infikovány. Texaský úředník uvedl, že se jedná o první hlášený případ vysoce patogenního kmene ptačí chřipky mezi lidmi ve státě a druhý ve Spojených státech. Američtí představitelé již dříve varovali veřejnost před rizikem nárůstu počtu případů vysoce nakažlivého viru ptačí chřipky (H5N1) šířícího se mezi mořskými savci. (tisen.tv)

Vědci z Cornell sekvenují virus HPAI

Odborníci na virologii z Cornell University sekvenují virus vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI), který postihl dojný skot v několika amerických státech, aby lépe pochopili, proč virus přeskočil na krávy a jak zabránit budoucím ohniskům. „Když dojde k přelití HPAI na nový druh, zejména na savce, je to vždy znepokojivé, protože virus se může adaptovat a získat schopnost přenosu mezi zvířaty,“ řekl Dr. Diego Diel, docent virologie na katedře virologie, diagnostické vědy a ředitel virologické laboratoře v Diagnostickém centru zdraví zvířat (AHDC).
Virus HPAI, který byl koncem března zjištěn u mléčného skotu, zasáhl také další savce , včetně koz, lišek, medvědů a tuleňů. 1. dubna byl hlášen první případ infekce HPAI u člověka, který pracoval s dojnicemi, u nichž se předpokládá, že jsou infikovány virem. „Budeme studovat, jak se HPAI přelila na dojnice, abychom pochopili, proč k této epidemii došlo,“ řekl Diel. „Existuje řada velmi důležitých otázek o jeho zdroji a riziku přenosu na jiná zvířata a lidi, které je třeba řešit.“

New York State Veterinary Diagnostic Laboratory podporuje AHDC státní živočišné zemědělství a podporuje zdraví zvířat a lidí testováním stovek tisíc vzorků ročně. Se svými odbornými znalostmi, pokročilými možnostmi testování a členstvím v National Animal Health Laboratory Network je AHDC vhodná pro reakci na taková ohniska. AHDC vybízí veterináře, aby zasílali vzorky od krav a jiných zvířat pro jakékoli vypuknutí onemocnění k testování.
Ptačí chřipka v USA

Americký lídr v produkci a distribuci konzumních vajec – Cal-Maine Foods – pozastavil výrobu v jednom ze svých závodů v Texasu kvůli potvrzení ptačí chřipky na farmách nosnic. Kvůli viru ptačí chřipky se ztráty v hejnech nosnic patřících společnosti Cal – Maine Foods odhadují na přibližně 1,6 milionu nosnic a 337 000 kusů slepic v chovu. Cal-Maine Foods se v současné době zaměřuje na zabezpečení výroby ve svých dalších chovech, aby minimalizoval riziko šíření choroby.

Virus ptačí chřipky byl také potvrzen u dalšího velkého producenta vajec ve Spojených státech – firmy Herbruck’s. Ohnisko bylo potvrzeno v zařízení Green Meadow v Ionia County, Michigan. Americký výrobce zavedl opatření k omezení šíření viru na jiné farmy. Podle posledních zpráv se nákaza v Ionia Country týká celkem 2 milionů kusů ptáků. Oznámila to Inspekční služba pro zdraví zvířat a rostlin (APHIS ) ministerstva zemědělství Spojených států amerických (USDA) .

Ministerstvo zemědělství Spojených států (USDA) k 3. dubnu tohoto roku uvádí, že za posledních 30 dní před datem zprávy byl virus detekován na třech komerčních farmách a v sedmi domácích hejnech. Ztráty v populaci drůbeže během tohoto období dosáhly přibližně 3,85 milionu ptáků. Američtí analytici předpovídají, že snížení hejn nosnic v Texasu by mohlo vést ke zvýšení maloobchodních cen vajec pro spotřebitele.

(kipdip.pl)

Continue Reading

Aktuality

Změny směrnice o průmyslových emisích. Další rána pro chovatele prasat a drůbeže

Published

on

By

Nová nařízení omezí škodlivé emise z průmyslových zařízení a velkých chovů prasat a drůbeže s cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí – čteme v prohlášení Evropského parlamentu.

Nová nařízení podle Evropského parlamentu zavedou povinnost stanovit nejvyšší dosažitelné úrovně snížení emisí pro jimi pokrytá odvětví. Pro boj s nedostatkem vody se cíle environmentální výkonnosti stanou povinnými pro používání vody. V případě odpadu, účinnosti zdrojů, energetické účinnosti a využívání surovin budou cíle ve specifických rozmezích a v případě nových technik budou orientační.

Na koho se nové předpisy vztahují?

Podle sdělení Evropského parlamentu se změny budou týkat chovů prasat s více než 350 DPJ. Jsou z něj vyloučeny farmy, které chovají prasata extenzivně nebo ekologicky a značnou část roku venku. U drůbeže se směrnice vztahuje na farmy s nosnicemi s více než 300 DJP a na farmy s brojlery s více než 280 DJP.  Pro farmy s chovem prasat i drůbeže bude limit 380 DJP.

Subjektům, které pravidla nedodrží, mohou v případě nejzávažnějších porušení hrozit pokuty ve výši nejméně 3 % ročního obratu v EU. Země EU dávají občanům postiženým nedodržením požadavků právo žádat odškodnění za újmu na zdraví. Pravidla nyní musí přijmout Rada, než budou zveřejněna v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost o 20 dní později. Členské státy budou mít 22 měsíců na to, aby se této směrnici přizpůsobily.

Co je směrnice o průmyslových emisích?

Stanoví pravidla pro prevenci a kontrolu znečištění ovzduší, vody a půdy z velkých zemědělsko-průmyslových zařízení. Tyto znečišťující látky mohou vést ke zdravotním problémům, jako je astma, bronchitida a rakovina. Směrnice rovněž upravuje produkci odpadů, využívání surovin, energetickou účinnost, hluk a prevenci nehod. Podle EP jsou tato nařízení reakcí na očekávání občanů ohledně principu „znečišťovatel platí“, urychlení zelené transformace a podpory ekologičtějších výrobních procesů.

Z pohledu chovatele:

Bartosz Czarniak, mluvčí PZHiPTCh „Polsujs“ se k věci vyjádřil na sociálních sítích:

– Nová směrnice pod hrozbou sankcí snižuje prahové hodnoty, tj. počet zvířat, kterým se farma musí přizpůsobit, aby splnila normy pro vypouštění znečištění. V případě prasat to bude zhruba tisíc prasat nebo uzavřený cyklus pro 120 prasnic. Hrozí zde velké nebezpečí v podobě nutnosti realizovat velké a složité investice, které zemědělce odradí od další živočišné výroby. Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sikevcius se zavázal, že „pečlivě prozkoumá účinky“ směrnice a „v případě potřeby přijme vhodná opatření“ – zda ​​tomu tak bude, ukáže čas – ale to je další důvod k obavám mezi zemědělci, komentoval Czarniak.

Chovatel zdůrazňuje, že v žádné jiné části světa nejsou takové požadavky jako v Evropě. Proto výše uvedený komisař otevírá dveře reciprocitě norem, „aby bylo zajištěno, že dovážené živočišné produkty nebudou více znečišťovat než ty, které se vyrábí v EU“.

(farmer.pl)

Continue Reading

Aktuality

Může označení vajec na klecová a bezklecová ovlivnit konzumenta vajec?

Published

on

By

Značení klecová a vejce bez klecí v obchodě s potravinami se stává tématem konverzace mezi některými společnostmi, a dokonce i generálním prokurátorem státu Michigan. Skupiny za práva zvířat, jako je Animal Justice, prosazují značení vajec z klecí a bezklecových v obchodě s potravinami. Nejen na samotných obalech od vajec, ale i na regálech.

Důvodem je to, že pokud spotřebitelé uvidí znak upozorňující na to, jak jsou nosnice ustájeny, rozhodnutí spotřebitele o nákupu bude pozitivně ovlivněno a více lidí bude kupovat vejce z bezklecových chovů oproti konvenčním.

V roce 2023 dokončil diskontní řetězec Dollar Tree první fázi svého testu prodeje vajec z bezklecových chovů, ve kterém použil v chlazené části svých 63 obchodů značení, aby pomohl spotřebitelům určit, která vejce pocházela od slepic z klecí a která z bezklecových chovů. Přestože společnost Dollar Tree neuvedla podrobnosti o tom, jak měřila výsledky pilotního projektu, potvrdila že výsledek studie byl pozitivní a na základě prodeje a zájmu zákazníků rozšíří pilotní projekt v roce 2024 na stovky dalších obchodů.

Značení v obchodech s potravinami se objevilo také v dubnu 2023, kdy generální prokurátorka státu Michigan Dana Nesselová poslala dopis generálnímu řediteli potravinářského řetězce Kroger, v němž společnost vyzvala, aby do svých obchodů přidala označení vajec z klecí a bezklecových. Dopis byl zaslán poté, co zpráva nazvaná „Cracking down on Kroger “, napsaná šéfem divize prokurátočiny kanceláře Jasonem Evansem, ukázala, že většina spotřebitelů je zmatená ohledně toho, která vejce jsou z klecí a která jsou bez klecí, jak uvádí studie společností Data for Progress. V dopise Evans tvrdí, že nakupující u Krogera jsou uváděni v omyl tak, aby kupovali více vejce od slepic chovaných v klecích, protože si myslí, že jsou z bezklecových chovů, konkrétně proto, že označení produktů jako „Farm Fresh“ a „Grade A“ jsou pro spotřebitele matoucí. V důsledku toho zpráva žádá společnost Kroger, aby do svých obchodů přidala jasné značení, které spotřebitelům pomůže pochopit, která vejce jsou bez klecí.

Po zveřejnění zprávy Nesselová dodala, že nakupující by měli mít možnost důvěřovat reklamě a že prodejci potravin by měli být transparentní ve svém marketingu. V reakci na situaci během rozhovoru pro stanici Local 4 mluvčí Krogeru uvedl: „Společnost Kroger Company of Michigan dodržuje všechny současné předpisy týkající se prodeje vaječných výrobků. Všechny vaječné produkty Kroger Family of Companies jsou jasně označeny tak, aby je zákazníci mohli snadno rozlišit.“

„V tom se musím postavit na stranu Krogera, protože má pravdu, všechna jeho vejce jsou řádně označena. To, že spotřebitel neví, co znamená označení produktu jako „třída A“, neznamená, že se Kroger mýlí. Vřele doporučuji, aby si spotřebitelé provedli vlastní průzkum všech potravin, které konzumují, nejen vajec, a rozhodli se, co bude nejlépe vyhovovat jejich potřebám.“ dodal Nesselová.

Za rok na značení nebude záležet. V lednu 2025 v Michiganu vstoupí v platnost zákon o bezklecových chovech, díky němuž budou vejce z bezklecových chovů jedinou možností, kterou si spotřebitelé budou moci koupit.

(wattagnet.com)

Continue Reading

Aktuality