Connect with us
Reklama

Obchod

Farmy Woźniak dodávají vejce do Singapuru

Published

on

Singapur je mimořádně atraktivním trhem pro každého výrobce potravin z jednoduchého důvodu: téměř veškeré zboží dostupné v obchodech této technologicky a ekonomicky rozvinuté země pochází z exportu – říká zástupce správní rady Barbara Woźniak pro portalspozywczy.pl.

Tamní produkce neumožňuje uspokojit ani 10 % potravinové potřeby. Obdělávaná půda zabírá jen 1,5 % povrchu této země. Domácí zemědělská produkce je zaměřena především na zeleninu, mořské plody a vejce. Ryby, listová zelenina a vejce patří mezi nejvíce konzumované potravinářské výrobky. V roce 2019 uspokojila místní produkce 14 % poptávky po listové zelenině, 26% poptávky po vejcích a 10 % poptávky po rybách. Ačkoli singapurská vláda dlouhodobě plánuje tyto procenta zvýšit (očekává se, že do roku 2030 vzroste vlastní produkce na 30 %), je tato vize poměrně vzdálená, i když byly na podporu domácí produkce vajec, listové zeleniny a ryb zavedeny vysoké dotace. V době globální pandemie je ale většina úsilí zaměřena na udržování stávajících a budování nových dodavatelských řetězců.

Začátkem dubna místopředseda vlády Heng Swee Keat připustil, že v důsledku pandemie se práce na budování nových obchodních partnerství musely výrazně urychlit: „Posilujeme spolupráci s mnoha zeměmi. Rozšíření seznamu partnerů je zaměřeno na zachování kontinuity dodávek a zajištění potravinové bezpečnosti v zemi.“- cituje místopředsedu vlády Straitstimes.com.

Jak poznamenává Anna Tukalska z Úřadu pro zahraniční obchod polské investiční a obchodní agentury v Singapuru, skutečnost, že se polský výrobce stane dalším článkem v singapurském dodavatelském řetězci, je výsledkem bezproblémového fungování zúčastněných stran. Oznámení zvláštní poptávky po vejcích a vaječných výrobcích singapurskou vládou a nalezení nových alternativních způsobů dodání těchto produktů nepochybně urychlilo rozhodnutí otevřít trh s polskými vejci.

Farmy Woźniak po léta tvrdě pracují na budování stabilních obchodních kontaktů v této části světa říká Barbara Woźniak. Vzhledem k vysoké závislosti na vejcích z Malajsie hledají singapurské úřady po dlouhou dobu nové zdroje dodávek konzumních vajec a vaječných výrobků pro potravinářský průmysl. Před dvěma lety byly zahájeny procesy polské akreditace jako dodavatelské země a akreditace jednotlivých vyvážejících závodů. „Letos v dubnu byla vývozní akreditace udělena všem podnikům, které podaly žádost, tedy čtyřem farmám a jednomu zpracovatelskému podniku patřícímu do skupiny Woźniak.“ potvrzuje Joanna Dopierała-Konkołowicz z polského velvyslanectví v Singapuru a dodává : „Od podzimu 2018 probíhaly akreditační postupy a výměna informací mezi veterinárními orgány (GIW a SFA). Ptačí chřipka mírně oddálila proces, který měl skončit na počátku roku. Situace s COVID19 a narušení dodavatelských řetězců rozhodně pomohly urychlit úřední postupy.“

„Přítomnost produktu na sousedních trzích (země jihovýchodní Asie) je další důvěryhodností dodavatele. Je také velmi důležité budovat přímé obchodní vztahy založené na vzájemné důvěře, záleží také na zkušenostech s vývozem mimo trhy Evropské unie, ale nejdůležitější je kvalita a cena.“ říká Anna Tukalska.

Farmy Woźniak již léta budují svou značku jako největší polský vývozce. „V loňském roce se nám podařilo obnovit obchodní partnerství se Spojenými arabskými emiráty. Vejce naší společnosti najdete také v Libérii, Sierra Leone nebo Iráku.“ říká Barbara Woźniak.

Podle Joanny Dopierała-Konkołowicz se potkalo efektivní fungování polských vládních institucí podporujících vývoz polských zemědělských a potravinářských produktů v době pandemické krize s připraveností ke spolupráci zkušeného polského vývozce, jako jsou Farmy Woźniak. „Je třeba zdůraznit, že klíčovou roli hrály ekonomické a diplomatické činnosti během pandemie. Byli jsme jednou z prvních zemí, která Singapuru nabídla pomoc při zásobování zemědělsko-potravinářskými výrobky.“ potvrzuje zástupce velvyslanectví a dodává, že: „Rozhovory o posílení ekonomických vazeb mezi těmito dvěma zeměmi neustále probíhají. Singapur uznává účast Polska na produkci potravin v Evropě, přičemž oceňuje chuť a kvalitu produktů z Evropské unie. Vzhledem k tomu, jak dlouho čekáme na vstup polských vajec na singapurský trh, lze transakci považovat za jeden z velkých úspěchů.“

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Obchod

Brutální zdražování potravin v Maďarsku ještě není u konce

Published

on

Zdražování potravin v Maďarsku ještě nekončí, ba co víc, může přijít okamžik, kdy bude dovoz levnější než nákup místních produktů. V rozhovoru o tom hovořil Zsolt Pálinkás, generální ředitel společnosti Tesco v Maďarsku. Specialista také uvedl konkrétní příklad důvodů zdražování některých potravin a také se vyjádřil k dopadům cenových stropů.

Zsolt Pálinkás, generální ředitel Tesco v Maďarsku, poskytl rozhovor Forbes.hu , kde hovořil o zdražování a zejména o zdražování kuřat, problematice nedostatku produktů a – mimo jiné – komentoval zmrazení cen potravin maďarskou vládou a jeho dopad. K cenové regulaci vajec a brambor expert portálu řekl, že už týdny dopředu tušili, že se něco stane. Hovořili s úřady, slyšeli argumenty pro i proti, takže je rozhodnutí úplně nepřekvapilo, ale výběr produktů a rychlost ano. Generální ředitel řekl, že nemá konkrétní představu o tom, jaké další zastropované produkty očekávat, protože podle něj slyšel již o všem od těstovin po chléb.

Pokud má výrobek mnoho komponent, je velmi obtížné v tak krátké době provést přecenění, regulaci a vše, co je potřeba. Při prvních cenových stropech všichni mluvili o šesti produktech, zatímco ve skutečnosti mysleli 48 produktů.

Expert dodal, že takovéto oznámení může trh pořádně narušit. Jedna ze zkušeností z minulého období byla, že i přes nepřetržitou nabídku velmi náhle a uměle vzroste poptávka. Cenový strop tedy na jedné straně deformuje podmínky trhu a na druhé straně vlivem cenové korekce jiných produktů má i cenový nafukovací efekt, a tak může dokonce stimulovat inflaci – zdůraznil maďarský generální ředitel společnosti Tesco.

V době, kdy začínal cenový strop, jsme byli velmi sebevědomí, měli jsme evropské vazby, mysleli jsme si, že je všechno skvělé. Nečekali jsme ale, že se obrat cukru zvedne o 700 %, protože k nám začali chodit i obchodníci, protože cukr nakupovali mnohem levněji za regálovou cenu než za nákupní.

Na otázku, zda bude nedostatek vajec, brambor, nebo jiného produktu za oficiální ceny, specialista odpověděl: Nemyslím si, že se něco takového stane. Nedostatku zboží se Zsolt Pálinkás neobává, ale stále vnímá inflaci jako velké téma. Řekl, že i když je jejich dodávka vajec a brambor plně zajištěna, kvůli bezpečnosti byl zaveden množstevní limit. Nyní je limitem jedno balení všeho, ale to může být například pěti kilové balení brambor.

Generální ředitel také hovořil o tom, že by ztráta kvůli cenovým stropům v Tescu mohla být zatím 7 miliard HUF, ale do konce roku by se mohla vyšplhat až na 11 miliard HUF. Na otázku, jak dlouho mohou zůstat stropy cen potravin v platnosti, Zsolt Pálinkás uvedl, že v tomto ohledu lze pouze spekulovat a hádat.

Proč je kuřat tak málo a proč jsou tak neúměrně drahá?

Zsolt Pálinkás ilustroval na příkladu, proč cena kuřete v Maďarsku tak strašlivě vzrostla. Jak řekl, vládní řízky z kuřecích prsou, které musí prodávat, zjevně zvyšují poptávku po kuřecích prsou, ale:

Kromě prsního filetu musí dodavatel něco udělat i se zbylými částmi. Ví, že prso bude velmi žádané, dá se na něm i vydělat, ale musí prodat i zbytek zvířete.

Podle generálního ředitele Tesca je velkou otázkou, zda má celé opatření protiinflační efekt. Podle něj absolutně žádný, spíše působí zkreslujícím způsobem. Zdůraznil: rozhodně nejsme na konci procesu, stále bude mnoho inflačních impulsů, a i když mohou být již v menším měřítku. Dosáhneme pak bodu, kde bude dovoz levnější než místní nákupy. A to rozhodně není cílem – dodal specialista.

(agrarszektor.hu)

Continue Reading

Obchod

Walmart a Kroger nesplní své závazky pro prodej vajec bez klecí

Published

on

Řetězce obchodů s potravinami oznámily, že nedostatek spotřebitelských nákupů a problémy s dodavatelským řetězcem vedly k revidování jejich časových plánů. Řetězce obchodů s potravinami Walmart a Kroger oznámily, že do roku 2025 nebudou schopny splnit svůj závazek pro stoprocentní prodej vajec bez klecí. Společnosti přijaly takové závazky v roce 2016. V revidovaných prohlášeních o dobrých životních podmínkách zvířat každý obchodník s potravinami popsal problémy s dodávkami, výrobními náklady a zátěží, kterou sliby prodejců kladly na americký vaječný průmysl. Potravináři budou i nadále nabízet různá vejce.

Walmart

Ve fiskálním roce 2022 tvořila vejce bez klecí 20 % z celkového prodeje vajec ve skořápce v pobočkách Walmartu v USA a 36 % v jeho pobočkách Sam’s Club. Podle revidovaného závazku Walmartu v oblasti dobrých životních podmínek zvířat je opuštění prodeje klecových vajec pomalejší, než společnost doufala, a je nepravděpodobné, že do roku 2025 splní své cíle. Walmart v tuto chvíli nestanovil nový termín pro ukončení prodeje klecových vajec, ale podrobně popsal svůj plán pokračovat v přechodu na bezklecová vejce ve své nedávné zprávě o udržitelnosti. Společnost plánuje investovat do snížení cen bezklecových vajec a bude pokračovat v propagaci vajec bez klecí prostřednictvím umístění v regálech.

Kroger

Kroger uvádí, že podíl bezklecových vajec nakupovaných zákazníky od roku 2016 pomalu roste, většina jejích zákazníků ale stále nakupuje klecová vejce kvůli ceně. Kroger očekává, že do roku 2030 bude prodávat 70 % svých vajíček z bezklecových chovů. Mezi milníky, které plánuje dosáhnout, patří: 33 % do roku 2022, 41 % do roku 2024, 54 % do roku 2025 a 61 % do roku 2028 v závislosti na zapojení spotřebitelů. Kromě toho společnost plánuje investovat přibližně 45 milionů USD do dohod o získávání dodavatelů, cen, či propagace, aby tak pomohla přeměnit své prodeje na bezklecové. Kroger očekává, že podle zásad dobrých životních podmínek zvířat její dodavatelé vajec „zlepší dobré životní podmínky nosnic v souladu s vyvíjejícím se výzkumem a důkladným hodnocením opatření založených na výsledcích“.

Příprava na další prodloužené termíny

Jak se blíží rok 2025, je pravděpodobné, že americký vaječný průmysl zažije více podobných prodloužených či revidovaných termínů, týkající se klecových vajec. Food Marketing Institution (FMI) a United Egg Producers (UEP) se spojily s Michigan State University, Purdue University a Kansas State University, aby provedly studii zaměřenou na výzvy spojené s přechodem producentů na bezklecové chovy.

Na společné výroční konferenci výkonných představitelů American Egg Board (AEB) a UEP 2022 Chad Gregory, prezident a generální ředitel UEP, uvedl: „FMI plánuje distribuovat tuto studii všem svým členům, mezi něž patří i hlavní prodejci potravin, kterým dodávají vejce američtí producenti. Tato studie bude pro producenty vajec důvěryhodným zdrojem, který mohou přednést svým zákazníkům a ukázat jim, proč jejich současná bezklecová lhůta nemusí být proveditelná s ohledem na aktuální problémy, kterým průmysl čelí. Výzkum by měl být dokončen v příštích dvou měsících.“

(wattagnet.com)

Continue Reading

Obchod

Drůbeží gigant z Ukrajiny ztratil chuť vstupovat do Polska. Proč?

Published

on

Navzdory řadě výzev pro operace MHP, které představuje ruská agrese proti Ukrajině, společnost pokračuje v akvizicích. Připomeňme, že v roce 2017 měl koncern zájem o převzetí Exdroba v Kutně. John C. Rich potvrzuje, že MHP v minulosti Polsko pozorně sledovala a zvažovala několik akvizic na Visle. V současnosti je však situace jiná.

„Dnes je polský trh s drůbeží už docela přeplněný. Máte mnoho společností s vysokou výrobní kapacitou. Existuje také mnoho hráčů, kteří jsou schopni v dobrých časech rychle růst. Nyní je to tedy velmi konkurenční trh a vstup na něj není tak snadný jako před několika lety. Váš trh proto v současné době nepovažujeme za tak atraktivní jako jiné možné směry. Dnes nemáme velkou chuť vstupovat do Polska, pokud nenastanou mimořádné okolnosti nebo příležitosti.“ zdůrazňuje.

Předseda představenstva MHP se také podělil o zajímavé rady pro velké hráče na trhu s drůbeží v Polsku. Vybízí je, aby o akvizicích na Ukrajině přemýšleli sami.

„Stále se můžete rozvíjet na Ukrajině. Máme 50% podíl na trhu a druhá polovina je rozdělena mezi mnoho menších hráčů. Věřím, že toto je mimo jiné pole pro společnosti působící na polském trhu, které mohou převzít nebo postavit závody na Ukrajině. Velcí hráči na vašem trhu, jako je Cargill a 2Sisters Food Group, mohou usilovat o diverzifikaci investováním na Ukrajině. Myslím, že by to pro ně byl dobrý scénář a šance získat doplňková aktiva, která by posílila portfolia těchto společností. upozorňuje.

(portalspozywczy.pl)

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality