Connect with us
Reklama

Obchod

„Vajíčková ruleta“ sa krúti ďalej…

Published

on

Nepoškvrnenú povesť, kvalitu a plnenie prísnych legislatívnych požiadaviek slovenských producentov vajec zdôrazňuje aj Zväz obchodu SR (ZO SR), ktorý zastrešuje reťazce s najvýznamnejším zastúpením slovenských produktov v regáloch.

Niet dňa, počas ktorého by sme sa nestretli s vajíčkom ako sočasťou potravy na rôzne variácie. Vedeckí pracovníci v čase koronavirusovej pandémie odporúčali konzumáciu slepačích vajec ako jednu z možných prevencii proti niektorým ochoreniam a ako prostriedok na zvyšovanie Imunity.

Pokiaľ sa však vajce vydá na vandrovku, aby sa dostalo na náš stôl, musia sa snažiť okrem nosnic aj tí, ktorí sa o ne starajú. A zároveň riešiť mnohé problémy. Sebestačnosť v produkcii konzumných vajec sa na Slovensku dlhodobo pohybuje v rozmedzí 90 – 100 %, čo je najvyššia hodnota spomedzi všetkých živočíšnych komodít. V roku 2019 sa sebestačnosť v produkcii vajec dostala na úroveň 97,5 %. Vlani slovenskí hydinári podľa Štatistického úradu SR vyprodukovali 1,192 miliardy kusov konzumných vajec, čo predstavuje nárast o 6,9 % oproti roku 2018 – o 76,4 milióna kusov. Počet sliepok k 31. 12. 2019 medziročne poklesol o 605 tisíc ks na hodnotu 5,537 miliónov ks. Priemerná znáška na jednu sliepku sa medziročne znížila z 203,8 ks na 200,7 ks.

Zastúpenie slovenských potravín

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora uskutočnila v dňoch od 11.11. 2019 do 17.11.2019 prieskum zastúpenia agropotravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku, na pultoch obchodných reťazcov na území SR, vrátane vajec. Cieľom prieskumu bolo zistiť percentuálne zastúpenie slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov (OR) pôsobiacich na území Slovenska – COOP Jednota, Tesco, Lidl, Kaufland, Billa a Metro.
Prieskum vykonali vo všetkých krajoch na Slovensku na 45 predajných miestach a uskutočnil sa spočítaním tovarových položiek podľa krajiny pôvodu. Výsledok prieskumu potvrdil, že zastúpenie agropotravinárskych výrobkov vyrobených v SR na pultoch obchodov na území Slovenska je na úrovni 40 %, pričom na tejto úrovni stagnuje zastúpenie slovenských potravín už od roku 2013. Prieskumom sa zistilo, že na pultoch reťazcov na Slovensku je 67 % slovenských vajec. Medziročne prišlo k poklesu podielu slovenských vajec o 7%. O nič lepšia, alebo skôr horšia situácia je v stravovacích zariadeniach všetkých typov.

Producenti vajec

Slovenskí producenti vajec sú už niekoľko mesiacov vystavení tlaku zahraničných reťazcov. Tie bez zmapovania reálnych možností dodávok podstielkových vajec, prípadne vajec z iných chovov už teraz vyhlasujú, že sa zbavia vajec z klietkových chovov. Takmer 80 percent z celkovej produkcie vajec na Slovensku však pochádza z obohateného klietkového chovu. Únia hydinárov Slovenska (ÚHS) a veľkoproducenti vajec si uvedomujú, že proces odmietania vajec z klietkových chovov v zahraničných obchodných reťazcoch je nezvratný. Tu treba zdôrazniť, že nemá žiadne logické opodstatnenie a jeho zdôvodňovanie ochranou nosnic je len zámienka. Kvalita a zloženie vajec nezávisí od spôsobu chovu nosnic, ale iba od zloženia krmiva, ktoré nosnica konzumuje. Vedecké výskumy preukázali, že z hľadiska úžitkovosti, ale aj z pohľadu znečistenia škrupiny vajec je najvhodnejší a pre spotrebiteľa najbezpečnejší systém chovu nosnic v obohatených klietkach. ÚHS sa zaväzuje uskutočniť do roku 2030 rekonštrukciu klietkových chovov nosnic na podstielkové, voliérové a voľnovýbehové chovy nosnic, avšak bez finančnej pomoci nebude možná úplná rekonštrukcia klietkových chovov nosnic na Slovensku a výsledkom bude zníženie sebestačnosti v produkcii vajec Slovenska a zaplavenie nášho trhu dovážanými.

Nepoškvrnená povesť

Nepoškvrnenú povesť, kvalitu a plnenie prísnych legislatívnych požiadaviek slovenských producentov vajec zdôrazňuje aj Zväz obchodu SR (ZO SR), ktorý zastrešuje reťazce s najvýznamnejším zastúpením slovenských produktov v regáloch.
„Slovenskí obchodníci združení v ZO SR majú výsostný záujem na dodávkach kvalitných a bezpečných potravín do svojich predajní. Slovenskí výrobcovia vajec tieto základné požiadavky napĺňajú,“ vyhlásil Martin Katriak, prezident ZO SR. Vzhľadom na sebestačnosť SR a s ohľadom na čerstvosť a ekológiu sa členovia ZO SR v dohode zaviazali uprednostňovať predovšetkým produkciu vajec pochádzajúcu zo Slovenska.
Napriek tomu, že Slovensko je v produkcii konzumných slepačích vajec sebestačné, najmä v niektorých zahraničných obchodných reťazcoch, ale aj v menších predajniach po celej krajine nájdeme vajcia z rôznych krajín. Pritom ide často z toľko odmietaných klietkových chovov z Poľska, Česka, Francúzska, Španielska, Lotyšska, a to nie je kompletný výpočet.

Slovenské vajcia

Pritom Únia hydinárov Slovenska už niekoľko rokov upozorňuje na neustále sa objavujúce aféry so zahraničnými, predovšetkým poľskými potravinami, vrátane vajec. V prípade vajec boli v posledných 10 rokoch zaznamenané viaceré škandály: poľské vajcia s obsahom salmonely, plesní, karcinogénnych látok a v posledných rokoch s vysokým obsahom zakázaných dioxínov a fipronilu.

Chovy nosnic na Slovensku sú pod neustálou kontrolou veterinárnych lekárov a v posledných rokoch neboli zaznamenané žiadne škandály so slovenskými vajíčkami. Preto je dôležité, aby spotrebiteľ kontroloval krajinu pôvodu vajec a nakupoval iba slovenské vajcia, ktoré sú bez škandálov, pod neustálou kontrolou, čerstvé, zdravé, kvalitné a najmä bezpečné.

Pôvod vajec zistí spotrebiteľ iba podľa pečiatky na škrupine vajec, ktorá musí obsahovať označenie SK. Keďže sa k nám veľa vajec dováža, domácim producentom hrozia prebytky, ktoré budú musieť vyvážať do zahraničia za polovičnú cenu na sušenie. Vajcia sú na náš trh dovážané za nízku cenu, ktorá často súvisí aj so skutočnosťou, že sú predávané tesne pred koncom doby spotreby, ktorá je pri vajciach 28 dní od dátumu znesenia. Atak pre spotrebiteľa, ktorý pristúpi na túto vajíčkovú ruletu a kupuje podľa ceny, to neznamená automaticky jeho výhru.

Roľnícke noviny; biznis.sk

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Obchod

Obchodní koncese udělené Ukrajině mají být prodlouženy o jeden rok

Published

on

Evropská komise navrhla prodloužit pozastavení dovozních cel, kvót a opatření na ochranu trhu pro ukrajinský vývoz do Evropské unie, takzvané výhody autonomního obchodu, o další rok. Podle bruselského orgánu by EU tak podpořila ukrajinskou ekonomiku a pomohla zmírnit složitou situaci ukrajinských výrobců a exportérů, která byla způsobena ruskou „nevyprovokovanou a neopodstatněnou“ vojenskou agresí. Aktualizované výhody autonomního obchodu – rovněž s přihlédnutím k tomu, že dovoz některých ukrajinských zemědělských produktů do EU v roce 2022 výrazně vzrostl – jsou doprovázeny zrychleným ochranným mechanismem, který v případě potřeby ochrání průmysl EU.

Návrh nyní posuzuje parlament a Rada Evropské unie. Autonomní obchodní slevy jsou v platnosti od 4. června 2022. Jednostranné a dočasné autonomní obchodní preference rozšiřují rozsah liberalizace cel v zóně volného obchodu EU-Ukrajina pozastavením všech stávajících cel a kvót, jakož i antidumpingových cel a ochranných opatření na ukrajinský dovoz.

Kromě solidárních koridorů, které umožňují export ukrajinských výrobků, díky autonomním obchodním výhodám zůstal obchodní obrat Ukrajina – EU v loňském roce stabilní i přes narušení způsobené válkou a navzdory tomu, že ukrajinský obchod jako celek prudce poklesl.

(mbtt.hu)

Continue Reading

Obchod

Maďarští producenti vajec ztrácí na cenových stropech; obchodníci prověřují možnost dovozu z Polska

Published

on

Cenové stropy uvalené maďarskou vládou na některé základní potraviny, včetně vajec, se setkávají s odporem výrobců, kterým vznikají značné náklady. Společnosti působící na trhu vajec v Maďarsku proto hledají levnější dovoz, a to i z Polska.

Vláda v Budapešti prodloužila cenové limity pro některé základní potravinářské výrobky zavedené v únoru do 30. dubna. V listopadu byl seznam přidával se i cukr, mouka nebo slunečnicový olej, brambory a vejce.

Problém nastal, když v obchodech začaly docházet produkty, na které se vztahují limity, a některé řetězce zavedly množstevní omezení jejich nákupu (např. 1 litr oleje nebo 1 kg mouky najednou). Vláda proto oznámila, že pokud obchod nenabízí správné množství produktů, jejichž ceny byly v daný den zmrazeny, musí počítat s přísnými pokutami. Cenové limity se negativně dotknou i zákazníků, protože obchodní řetězce kompenzují ztráty na produktech se zmrazenými cenami zdražováním ostatních produktů.

Producenti vajec v Maďarsku nebyli spokojeni se zavedením cenových stropů, zejména proto, že u několika produktů, na které se vztahuje vládní nařízení, byly ceny zmrazeny podle typu, zatímco cenový strop se vztahoval na všechny druhy vajec.

„V Maďarsku sníme přes 2 miliardy vajec ročně. Většina se nejí o Velikonocích, ale teď. Během hlavní prázdninové sezóny (-vánoce -). Právě tehdy mají výrobci možnost dosáhnout zisku, kterého by jinak nedosáhli“ uvedl prezident Maďarského svazu chovatelů a producentů vajec Zoltan Suto citovaný médii. Dodal, že pokud zmrazení cen ovlivní zisky výrobců, nebudou se moci rozvíjet. „Výroba vajec není výrobní linka, kterou lze kdykoli odstavit, což znamená, že plánování předem je velmi důležitým faktorem vzhledem k časové náročnosti celého procesu,“ komentoval Suto.

Produkci vajec v Maďarsku představuje z 80 % domácí výroba. Zavedení cenového limitu však znamená, že obchodníci stále více hledají možnost dovozu zboží ze zahraničí, mimo jiné i z Polska. Cenové stropy, jejichž náklady nesou výrobci, povzbuzují maďarské společnosti k tomu, aby se obrátily na levnější dovážené produkty. V tuto chvíli hledáme polské producenty vajec se zájmem o export do Maďarska – řekl Marcin Karaskiewicz z budapešťské kanceláře Polské investiční a obchodní agentury.

– Hovoříme o poptávce především po levnějších produktech, které by mohly efektivně konkurovat na místním trhu – dodal.

Podle posledních údajů maďarského centrálního statistického úřadu (KSH) činila inflace v listopadu 22,5 procenta. Ceny potravin měřené meziročně vzrostly o více než 40 procent. Nejvíce vzrostly ceny vajec, a to o více než 100 procent.

(PAP)

Continue Reading

Obchod

Brazílie investuje do trhu s konzumními vejci

Published

on

Podle údajů brazilské asociace ABPA zaznamená Brazílie v roce 2021 2 procenta. zvýšení produkce vajec na 54,4 miliard jednotek a tím bude vytvořen nový rekord. Jedním z hlavních faktorů růstu výroby je nárůst spotřeby na vnitřním trhu. V roce 2020 činila míra spotřeby – na hlavu – 251 vajec za rok. V roce 2019 byla spotřeba odhadnuta na 230 vajec/obyvatele. V Brazílii tvoří domácí spotřeba 99,7 % celkové spotřeby. Pouze 0,3 % jde na export. Pokud jde o export, 65 procent ze zásilek jsou čerstvá vejce a zbytek jsou vaječné výrobky.

Přestože je brazilská drůbež známá spíše vývozem kuřat než prodejem vajec do zahraničí, analytici Národní komory výrobců drůbeže a krmiv však již nějakou dobu věnují pozornost očekáváním brazilského vaječného průmyslu, který začíná realizovat plány na rozvoj zahraniční expanze. KIPDiP věří, že ačkoli se myšlenka Brazilců zdá být v počáteční fázi, měla by být brána docela vážně. V nepříliš vzdálené budoucnosti se může ukázat, že vývoz brazilských vajec bude stejně hlasitý jako brazilských kuřat.

Na brazilský export vajec jsme upozornili již v roce 2019, poté, co jsme se seznámili se zprávami brazilského vaječného průmyslu. Během kongresu SIAVS – Mezinárodní výstavy drůbeže a vepřového masa v Sao Paulu zástupci sektoru vajec z Brazílie navrhli využít zkušeností a kontaktů v arabském světě kolegů vyvážejících kuřata. V Sao Paulu se spekulovalo o tom, že nejjednodušší by bylo využít silného postavení drůbežářských společností na Blízkém východě vyvinuté v průběhu let a proniknout na tento trh. Blízký východ je vnímán jako největší příležitost, už jen kvůli tomu, že tento trh preferuje bílá vejce, která v brazilské produkci dominují. Brazilci chtějí dobýt obchodní zónu, což je pro mnohé globální hráče (kromě Asie) zajímavé sousto. Spekulujeme, že klíč k úspěchu kromě ceny mohou v arabských zemích existovat přímé kapitálové vazby na brazilské lídry ve vývozu drůbežího masa. –poznamenává Katarzyna Gawrońska, ředitelka Národní komory výrobců drůbeže a krmiv.

Dostane se ptačí chřipka do Brazílie?

Brazilský drůbežářský průmysl je díky levnému krmivu, velké nabídce pracovní síly a díky investicím do odvětví největší světovou exportní velmocí drůbeže. Nezanedbatelnou výhodou Brazílie je také fakt, že ptačí chřipka se v této zemi nikdy ve velkém nevyskytla. Nyní se však Brazilci obávají, že by ptačí chřipka mohla zasáhnout i jejich zemi. Brazilští producenti zakládají svůj strach z HPAI na případech detekce viru v jiných jihoamerických zemích. Virus ptačí chřipky byl potvrzen u volně žijících ptáků v Chile, Kolumbii, Ekvádoru, Peru a Venezuele a v některých z těchto zemí byly hlášeny také ohniska u domácí drůbeže.

Podle názoru analytiků KIPDiP by případné vypuknutí epizootie HPAI v Brazílii bylo pro globální drůbežářský průmysl tak velkým šokem, že je těžké ho s něčím srovnávat. Krátkodobě by ceny hospodářských zvířat a ceny drůbežího masa vyletěly téměř okamžitě. Poptávka po dovozu ze zemí jako je Polsko by se dramaticky zvýšila, což by se jistě promítlo do zisků pro chovatele a drůbežárny. Z dlouhodobějšího hlediska by svět jistě musel předefinovat svůj přístup k HPAI a případně zastavit praxi uzavírání hranic před dovozem ze zemí s epizootickou influenzou ptáků.

(kipdop.org.pl)

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality