Connect with us
Reklama

Obchod

Obchodní koncese udělené Ukrajině mají být prodlouženy o jeden rok

Published

on

Evropská komise navrhla prodloužit pozastavení dovozních cel, kvót a opatření na ochranu trhu pro ukrajinský vývoz do Evropské unie, takzvané výhody autonomního obchodu, o další rok. Podle bruselského orgánu by EU tak podpořila ukrajinskou ekonomiku a pomohla zmírnit složitou situaci ukrajinských výrobců a exportérů, která byla způsobena ruskou „nevyprovokovanou a neopodstatněnou“ vojenskou agresí. Aktualizované výhody autonomního obchodu – rovněž s přihlédnutím k tomu, že dovoz některých ukrajinských zemědělských produktů do EU v roce 2022 výrazně vzrostl – jsou doprovázeny zrychleným ochranným mechanismem, který v případě potřeby ochrání průmysl EU.

Návrh nyní posuzuje parlament a Rada Evropské unie. Autonomní obchodní slevy jsou v platnosti od 4. června 2022. Jednostranné a dočasné autonomní obchodní preference rozšiřují rozsah liberalizace cel v zóně volného obchodu EU-Ukrajina pozastavením všech stávajících cel a kvót, jakož i antidumpingových cel a ochranných opatření na ukrajinský dovoz.

Kromě solidárních koridorů, které umožňují export ukrajinských výrobků, díky autonomním obchodním výhodám zůstal obchodní obrat Ukrajina – EU v loňském roce stabilní i přes narušení způsobené válkou a navzdory tomu, že ukrajinský obchod jako celek prudce poklesl.

(mbtt.hu)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Obchod

Maďarští producenti vajec ztrácí na cenových stropech; obchodníci prověřují možnost dovozu z Polska

Published

on

Cenové stropy uvalené maďarskou vládou na některé základní potraviny, včetně vajec, se setkávají s odporem výrobců, kterým vznikají značné náklady. Společnosti působící na trhu vajec v Maďarsku proto hledají levnější dovoz, a to i z Polska.

Vláda v Budapešti prodloužila cenové limity pro některé základní potravinářské výrobky zavedené v únoru do 30. dubna. V listopadu byl seznam přidával se i cukr, mouka nebo slunečnicový olej, brambory a vejce.

Problém nastal, když v obchodech začaly docházet produkty, na které se vztahují limity, a některé řetězce zavedly množstevní omezení jejich nákupu (např. 1 litr oleje nebo 1 kg mouky najednou). Vláda proto oznámila, že pokud obchod nenabízí správné množství produktů, jejichž ceny byly v daný den zmrazeny, musí počítat s přísnými pokutami. Cenové limity se negativně dotknou i zákazníků, protože obchodní řetězce kompenzují ztráty na produktech se zmrazenými cenami zdražováním ostatních produktů.

Producenti vajec v Maďarsku nebyli spokojeni se zavedením cenových stropů, zejména proto, že u několika produktů, na které se vztahuje vládní nařízení, byly ceny zmrazeny podle typu, zatímco cenový strop se vztahoval na všechny druhy vajec.

„V Maďarsku sníme přes 2 miliardy vajec ročně. Většina se nejí o Velikonocích, ale teď. Během hlavní prázdninové sezóny (-vánoce -). Právě tehdy mají výrobci možnost dosáhnout zisku, kterého by jinak nedosáhli“ uvedl prezident Maďarského svazu chovatelů a producentů vajec Zoltan Suto citovaný médii. Dodal, že pokud zmrazení cen ovlivní zisky výrobců, nebudou se moci rozvíjet. „Výroba vajec není výrobní linka, kterou lze kdykoli odstavit, což znamená, že plánování předem je velmi důležitým faktorem vzhledem k časové náročnosti celého procesu,“ komentoval Suto.

Produkci vajec v Maďarsku představuje z 80 % domácí výroba. Zavedení cenového limitu však znamená, že obchodníci stále více hledají možnost dovozu zboží ze zahraničí, mimo jiné i z Polska. Cenové stropy, jejichž náklady nesou výrobci, povzbuzují maďarské společnosti k tomu, aby se obrátily na levnější dovážené produkty. V tuto chvíli hledáme polské producenty vajec se zájmem o export do Maďarska – řekl Marcin Karaskiewicz z budapešťské kanceláře Polské investiční a obchodní agentury.

– Hovoříme o poptávce především po levnějších produktech, které by mohly efektivně konkurovat na místním trhu – dodal.

Podle posledních údajů maďarského centrálního statistického úřadu (KSH) činila inflace v listopadu 22,5 procenta. Ceny potravin měřené meziročně vzrostly o více než 40 procent. Nejvíce vzrostly ceny vajec, a to o více než 100 procent.

(PAP)

Continue Reading

Obchod

Brazílie investuje do trhu s konzumními vejci

Published

on

Podle údajů brazilské asociace ABPA zaznamená Brazílie v roce 2021 2 procenta. zvýšení produkce vajec na 54,4 miliard jednotek a tím bude vytvořen nový rekord. Jedním z hlavních faktorů růstu výroby je nárůst spotřeby na vnitřním trhu. V roce 2020 činila míra spotřeby – na hlavu – 251 vajec za rok. V roce 2019 byla spotřeba odhadnuta na 230 vajec/obyvatele. V Brazílii tvoří domácí spotřeba 99,7 % celkové spotřeby. Pouze 0,3 % jde na export. Pokud jde o export, 65 procent ze zásilek jsou čerstvá vejce a zbytek jsou vaječné výrobky.

Přestože je brazilská drůbež známá spíše vývozem kuřat než prodejem vajec do zahraničí, analytici Národní komory výrobců drůbeže a krmiv však již nějakou dobu věnují pozornost očekáváním brazilského vaječného průmyslu, který začíná realizovat plány na rozvoj zahraniční expanze. KIPDiP věří, že ačkoli se myšlenka Brazilců zdá být v počáteční fázi, měla by být brána docela vážně. V nepříliš vzdálené budoucnosti se může ukázat, že vývoz brazilských vajec bude stejně hlasitý jako brazilských kuřat.

Na brazilský export vajec jsme upozornili již v roce 2019, poté, co jsme se seznámili se zprávami brazilského vaječného průmyslu. Během kongresu SIAVS – Mezinárodní výstavy drůbeže a vepřového masa v Sao Paulu zástupci sektoru vajec z Brazílie navrhli využít zkušeností a kontaktů v arabském světě kolegů vyvážejících kuřata. V Sao Paulu se spekulovalo o tom, že nejjednodušší by bylo využít silného postavení drůbežářských společností na Blízkém východě vyvinuté v průběhu let a proniknout na tento trh. Blízký východ je vnímán jako největší příležitost, už jen kvůli tomu, že tento trh preferuje bílá vejce, která v brazilské produkci dominují. Brazilci chtějí dobýt obchodní zónu, což je pro mnohé globální hráče (kromě Asie) zajímavé sousto. Spekulujeme, že klíč k úspěchu kromě ceny mohou v arabských zemích existovat přímé kapitálové vazby na brazilské lídry ve vývozu drůbežího masa. –poznamenává Katarzyna Gawrońska, ředitelka Národní komory výrobců drůbeže a krmiv.

Dostane se ptačí chřipka do Brazílie?

Brazilský drůbežářský průmysl je díky levnému krmivu, velké nabídce pracovní síly a díky investicím do odvětví největší světovou exportní velmocí drůbeže. Nezanedbatelnou výhodou Brazílie je také fakt, že ptačí chřipka se v této zemi nikdy ve velkém nevyskytla. Nyní se však Brazilci obávají, že by ptačí chřipka mohla zasáhnout i jejich zemi. Brazilští producenti zakládají svůj strach z HPAI na případech detekce viru v jiných jihoamerických zemích. Virus ptačí chřipky byl potvrzen u volně žijících ptáků v Chile, Kolumbii, Ekvádoru, Peru a Venezuele a v některých z těchto zemí byly hlášeny také ohniska u domácí drůbeže.

Podle názoru analytiků KIPDiP by případné vypuknutí epizootie HPAI v Brazílii bylo pro globální drůbežářský průmysl tak velkým šokem, že je těžké ho s něčím srovnávat. Krátkodobě by ceny hospodářských zvířat a ceny drůbežího masa vyletěly téměř okamžitě. Poptávka po dovozu ze zemí jako je Polsko by se dramaticky zvýšila, což by se jistě promítlo do zisků pro chovatele a drůbežárny. Z dlouhodobějšího hlediska by svět jistě musel předefinovat svůj přístup k HPAI a případně zastavit praxi uzavírání hranic před dovozem ze zemí s epizootickou influenzou ptáků.

(kipdop.org.pl)

Continue Reading

Obchod

Polská vejce se hrnou do Maďarska

Published

on

Maďarští výrobci vajec se obávají, že by mohli být vytlačeni z domácího trhu poté, co se v některých tamních obchodech po oznámení cenového stropu objevila polská vejce.

Cena vajec před několika týdny překročila hranici 100 HUF a u výrobců bylo pozorováno další zvyšování cen. Podle předpovědí mohla cena za kus kolem Vánoc dosáhnout 150 HUF. Vláda proto od poloviny listopadu rozšířila sortiment potravinářských výrobků se zmrazováním cen o brambory a vejce. Ale zatímco u předchozích výrobků spadal do působnosti opatření pouze jeden nebo dva produkty, působnost vyhlášky se vztahuje na všechny druhy těchto dvou potravin bez rozdílu. Na všechny stolní brambory a od nejmenšího po největší vejce. 30. září se téměř o čtvrtinu nižší obchodníci museli vrátit k ceně. Rozhodčíci ani nehleděli na to, za jakých podmínek slepice vejce snášely. Vejce všech velikostí ze všech chovů se vrátila na cenovou hladinu z konce září.

Obchodníci obešli maďarského dodavatele

Zpráva o zmrazení cen vajec vyvolala v obchodech nával, regály se v prvních dnech rychle vyprázdnily a v některých obchodech už se objevila polská vejce. Ministr zemědělství minulý týden na Inforádiu mluvil o tom, že se balírnám podařilo získat polská vejce, aby se odstranil nedostatek kvůli výkupům do zásoby. V případě distribuce vajec byla doposud praxe taková, že producenti vajec dodávali vejce do balírny, se kterou měli uzavřenou smlouvu a balírna se ucházela u obchodních řetězců o uzavření smlouvy na konkrétní cenu a množství. Od té doby baliči zajišťovali dodání nasmlouvaného množství do skladů řetězců.

Nyní se však maďarští producenti a balírny vajec potýkají s tím, že polská vejce jsou dovážena na prodejny přímo ze zahraničí, od polských producentů vajec, tedy nikoli přes tuzemskou balicí společnost. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že vejce jsou umístěna na regály řetězce supermarketů v původním polském obalu a pouze s nálepkou v maďarštině, na které jsou uvedeny základní informace potřebné pro distribuci v Maďarsku. Na fenomén na konferenci Portfolio Agricultural Sector 2022 upozornila i Éva Csupászné Sánta, generální ředitelka Csabatáj Zrt.

Důvodem obav je, že maďarské výrobky mohou být vytlačeny z obchodů kvůli levnějším polským vejcím, protože mezinárodní řetězce mohou získat levnější produkty ze svých zahraničních zdrojů a maďarští zemědělci kvůli vysokým nákladům ceny snížit nemohou.

Výrobci a obchodníci tedy tlačí proti sobě. Kdo ponese ztrátu? Vzhledem k napjaté situaci se ani jedna ze stran zatím neodhodlala otevřeně vyjádřit svůj postoj, pouze anonymně nastínila své plánované kroky. Vejce jsou jedním z nejdražších produktů, chov vajec vyžaduje drahé krmivo, líhnutí vyžaduje další energii a balení také stojí hodně. Domácí zpracovatelský průmysl nevyrábí maďarské potraviny příliš levně, takže kromě slabého forintu a vstupních surovin nakupovaných za slabý forint je inflace na trhu potravin vyšší než v jiných evropských zemích díky nepříliš pozitivním ukazatelům produktivity. Agrární sektor se právě teď může radovat z velkého množství peněz EU, z nichž část lze utratit na rozvoj, ale v nepříznivém prostředí úrokových sazeb není pravděpodobné, že rok 2023 bude rokem zásadního vývoje. Ceny na globálním trhu se sice již začínají uklidňovat, tuzemští zemědělští experti ale zatím hovoří o dalším zdražování, byť s výrazně pomalejší dynamikou. Proto není divu, že má obchod dost ztrát a pomalu klesá obrat jejich portfolia obchodu s potravinami.

Levnější zahraniční nákupy nejsou vždy možné, podle údajů AKI PAIR je například produkční cena jatečných kuřat v Polsku mírně nad maďarskou cenovou úrovní. V databázi ústavu jsou maďarské brambory také o něco levnější než dovoz. V případě vajec nejsou zahraniční ceny zveřejněny, ale z letáků obchodů je zřejmé, že vejce lze v obchodech v Polsku koupit mnohem levněji.

Vzhledem k tomu, že v celé Evropě je nedostatek vajec kvůli zuřící epidemii ptačí chřipky, okamžitě se nabízí řešení: producenti, kteří dosud zásobovali maďarský obchod, budou svá vejce exportovat. V Nizozemsku, Belgii, Francii, Německu a dalších evropských zemích se schodek také zvyšuje a tam je poptávka mnohem vyšší. Pokud se tedy maďarští producenti vajec a obchodní řetězce nedohodnou, mohou se maďarské zásilky vajec vydat na evropské turné místo do tuzemských obchodů.

(agrarszektor.hu)

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality