Connect with us
Reklama

Aktuality

Počítačové videnie založené na AI na detekciu trhlín

Published

on

Technológie umelej inteligencie (AI) a počítačového videnia transformovali mnohé priemyselné odvetvia, od zdravotníctva až po výrobu. Jednou z oblastí, ktorá výrazne ťaží z týchto pokrokov, je výroba potravín, kde sa implementujú systémy počítačového videnia založené na AI na účely zabezpečenia kvality a kontroly.

Výzva detekcie trhlín

Detekcia trhlín vo vajciach je kritickým aspektom kontroly kvality vo výrobe vajec. Prasknuté vajcia môžu viesť ku kontaminácii a znížiť trvanlivosť produktu, čo predstavuje zdravotné riziko pre spotrebiteľov. Primárnou metódou identifikácie prasknutých vajec bola tradične akustická kontrola. Tento proces je však citlivý a vyžaduje dohľad a údržbu snímacích mechanizmov.

Zadajte počítačové videnie založené na AI

Systémy počítačového videnia založené na umelej inteligencii sa ukázali ako zásadná zmena v odhaľovaní trhlín vo vajciach. Tieto systémy využívajú pokročilé algoritmy a techniky hlbokého učenia na analýzu obrázkov vajec s vysokým rozlíšením, pričom identifikujú trhliny s pozoruhodnou presnosťou a účinnosťou.

 Ako funguje počítačové videnie založené na AI?

Proces začína získavaním kvalitných a viacnásobných snímok jednotlivých vajec alebo skupín vajec pomocou špecializovaných kamier. Tieto obrázky sa potom vkladajú do systému počítačového videnia vybaveného algoritmami AI. Algoritmy AI analyzujú obrázky a extrahujú relevantné prvky a vzory spojené s prasklinami. Systém sa učí z rozsiahleho súboru údajov anotovaných obrázkov, čo mu umožňuje rozlíšiť medzi normálnymi vajíčkami a vajíčkami s prasklinami.

Model AI využíva konvolučné neurónové siete (CNN) na rozpoznávanie zložitých vzorov trhlín, pričom využíva svoju schopnosť odhaliť jemné variácie vo farbe, štruktúre a tvare. Prostredníctvom iteratívneho tréningu a overovania model neustále zlepšuje svoju presnosť a prispôsobivosť, čím sa stáva vysoko zdatným v rozlišovaní medzi rôznymi typmi trhlín, ako sú vlasové trhliny alebo väčšie zlomeniny.

Výhody detekcie trhlín na báze AI

  1. Vylepšená presnosť: Systémy počítačového videnia založené na AI dokážu v porovnaní s akustickými detekčnými systémami odhaliť trhliny s vyššou presnosťou, čím sa minimalizuje riziko falošných negatívov alebo falošných pozitív. To vedie k lepšej kontrole kvality a znižuje pravdepodobnosť, že sa chybné vajcia dostanú na trh.
  2. Bezdotyková kontrola: Proces bezdotykovej kontroly zaisťuje žiadnu krížovú kontamináciu z vajíčka na vajce a keďže kontrolný systém nemá žiadne pohyblivé časti, údržba je znížená na absolútne minimum.
  3. všeobecne platí: Funkcionalitu systému počítačového videnia založenom na AI možno postupne rozšíriť o už známe systémy na detekciu nečistôt a netesností založené na počítačovom videní. Dokonca je možné implementovať aj systémy váženia vajec založené na AI. Čo sa týka váženia, všetky výskumy až do ďalšieho obdobia ukazujú, že presnosť je ďaleko od známych konvenčných metód dostupných na trhu a môže viesť k nežiaducim a neprijateľným výsledkom váženia.
  4. To znamená, že všetky kontroly kvality vajec budú postupne implementované v jednom systéme počítačového videnia na báze AI, čím sa zjednoduší manipulácia s vajcami počas kontroly a po nej, čím sa vytvorí možnosť mať ešte kompaktnejší a robustnejší systém triedenia vajec.

Výhľad do budúcnosti a záver

Keďže technológie AI a počítačového videnia neustále napredujú, potenciálne aplikácie v odvetví výroby vajec sú obrovské. Okrem detekcie trhlín by sa systémy založené na AI mohli použiť na analýzu ďalších parametrov kvality, ako je jednotnosť veľkosti alebo abnormality v tvare vajec.

Okrem toho by integrácia počítačového videnia poháňaného AI s robotikou a automatizáciou mohla viesť k plne autonómnym systémom triedenia a balenia vajec, čo by ďalej zefektívnilo výrobný proces pri zachovaní prísnych noriem kvality.

Počítačové videnie založené na AI transformuje odvetvie výroby vajec tým, že poskytuje presné, efektívne a nákladovo efektívne riešenie na detekciu trhlín. Automatizáciou tohto kľúčového procesu kontroly kvality môžu výrobcovia zaistiť bezpečnosť spotrebiteľov, zlepšiť efektivitu a znížiť náklady. S neustálym pokrokom sú systémy založené na AI pripravené na revolúciu vo vaječnom priemysle a stanovujú nové štandardy pre zabezpečenie kvality pri výrobe potravín.

(sanovogroup.com/sk)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

Greenwashing poškozuje drůbežářský průmysl

Published

on

Drůbežářský a masný průmysl vždy hledá způsoby, jak být ekologicky udržitelnější, ale společnosti si musí dávat pozor na greenwashing, tvrdí Frank Mitloehner, Ph.D., UC Davis, Department of Animal Science, který prezentoval na International Production and Processing Expo (IPPE) 2024.

Co je tedy greenwashing?

Organizace spojených národů definuje greenwashing jako „klamání veřejnosti, aby uvěřila, že společnost nebo jiný subjekt dělá pro ochranu životního prostředí více, než to ve skutečnosti je“ (forma dezinformace, která je šířena za účelem zvýšení povědomí o pozitivním environmentálně dopadu produktu, služby, řešení nebo přístupu. Mezi příklady greenwashingu patří používání zavádějících environmentálních označení nebo prosazování cílů udržitelnosti bez skutečného plánu na jejich dosažení. „Musíme být velmi opatrní, abychom nebyli obviněni z greenwashingu, protože to naši kritici v živočišné výrobě říkají. Teď slibují čistou nulu tam nebo uhlíkovou neutralitu nebo klimatickou neutralitu, takže každá organizace má své vlastní cíle, ale stejně jich není schopna dosáhnout,“ řekl Mitloehner. „Podle mého názoru musíme opravdu dbát na to, abychom si vytýčili cíle, které jsou srozumitelné lidem, kteří se o ně zajímají.“

Jak greenwashing poškozuje drůbežářský průmysl?

Když si firmy a organizace stanoví klimatické cíle, kterých nakonec nedosáhnou, ztratí důvěru spotřebitelů. Riziko představuje podle Mitloehnera také zmatení spotřebitelů kvůli „nedostatečné standardizaci a harmonizaci“; vzhledem k tomu, že různé organizace stanovují různé klimatické cíle, spotřebitelé nebudou vědět, které z nich jsou skutečně legitimní nebo které lakují nazeleno.

Tento zmatek poškodí image celého odvětví

Mitloehner také varoval před tím, že jedna generace si bude klást environmentální cíle, kterých příští generace nebude schopna dosáhnout. „Mnoho z těchto lidí, kteří činí tato odvážná tvrzení (environmentální cíle), bude do roku 2030 v důchodu, ale společnosti budou tato tvrzení dodržovat,“ řekl Mitloehner. „A to je významný závazek.“ Jinými slovy, „uvádění těchto odvážných tvrzení“ může krátkodobě fungovat pro image společnosti, ale připravuje společnost na neúspěch v budoucnu. „Pokud si nejste jisti, zda můžete něčeho dosáhnout do roku 2030, 2040, 2050, neslibujte to, protože není absolutně nic horšího,“ dodal Mitloehner.

(WATTPoultry.com, naschov.com)

Continue Reading

Aktuality

Je len otázkou času, kedy vtáčia chrípka získa schopnosť preskočiť na človeka

Published

on

V Slovenských veľkochovoch sa prvýkrát objavila agresívna forma vtáčej chrípky a za obeť jej padli desaťtisíce sliepok. Ako táto agresívna forma vznikla, akou hrozbou je pre ľudí, a čo s tým majú priemyselné veľkochovy?

Vtáčia chrípka začala pôvodne ako mierne ochorenie vodného vtáctva. Priemyselné veľkochovy však vytvorili ideálnu živnú pôdu pre zmutovanie vtáčej chrípky do agresívnej formy, ako ju zažívame dnes. Kvôli extrémnej genetickej podobnosti sliepok vo veľkochovoch a stresujúcim otrasným podmienkam, ktoré oslabujú sliepkam imunitný systém, je zapríčinené bleskové šírenie vírusu, pričom každý ďalší prenos je pre neho príležitosťou mutovať.

Stačí, ak sa vo veľkochove nakazí jedna sliepka. Vtáčia chrípka sa prenáša kontaktom, a tak netrvá dlho, kým sliepky natlačené v klietkach jedna na druhej nakazí vírus a postupne zamorí celý chov. Už pri nakazení pár jedincov usmrtia desaťtisíce sliepok v celom chove. Klietky, v ktorých prežijú sliepky celý život v hororových podmienkach nie sú riešením, naopak zvyšovanie stresu sliepkam tento problém len zhoršuje.

Priemyselné veľkochovy, kde sú sliepky natlačené hlava na hlave, sú zároveň časovanou bombou pre vypuknutie epidémie, ktorá môže vyústiť v pandémiu. Je len otázkou času, kedy v nich vtáčia chrípka získa schopnosť preskočiť na človeka a priniesť podobnú skazu ako nedávny COVID-19 či španielska chrípka pred sto rokmi. Môžu za to naozaj divožijúce vtáky?

Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) najčastejšou príčinou zavlečenia ochorenia do veľkochovu nie je divožijúce vtáctvo, ale zanedbávanie hygienických opatrení pracovníkov a pracovníčok. Štúdie EFSA naviac ukázali, že neexistujú významné rozdiely v šírení ochorenia v rôznych typoch chovu.*

Nebezpečné mutácie vtáčej chrípky majú na svedomí priemyselné veľkochovy. Jediným riešením, ktoré dlhodobo ochráni zvieratá aj ľudí pred ďalšou pandémiou nie je zatváranie zvierat do čoraz menších klietok, ale odklon od priemyselných veľkochovov k prirodzeným podmienkam pre zvieratá.

(Humánný pokrok)

Continue Reading

Aktuality

Potvrdili nové dve ohniská vtáčej chrípky v dvoch krajoch

Published

on

Zlá správa z agrosektora. Po Zlatnej na Ostrove, kde museli usmrtiť 40-tisíc kusov hydiny, potvrdili vtáčiu chrípku už aj na farmách pri Senci v Bratislavskom kraji a pri Trnave.

Smutnú správu zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. „Vtáčia chrípka je potvrdená aj na farmách pri Senci a pri Trnave. Ide zrejme o sekundárne ohniská nákazy,“ informovalo ministerstvo.

„Po tom, ako bola minulý týždeň ukončená depopulácia 40-tisíc kusov hydiny na farme Nový Pavol v Zlatnej na Ostrove, boli na príslušné pracoviská Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec a Trnava nahlásené ďalšie zvýšené úhyny hydiny v dvoch rozmnožovacích a úžitkových chovoch na farmách Veľká Častá a Špačince,“ upresnilo ministerstvo. Vo Veľkej Častej uhynulo 28-tisíc kusov hydiny a v Špačinciach 24-tisíc kusov.

Podľa ministerstva ide na základe predbežných záverov zrejme o sekundárne ohniská, ktoré sú prepojené s primárnym ohniskom na farme Nový Pavol. „Epizootologické šetrenie naďalej prebieha. Regionálne veterinárne a potravinové správy Trnava a Senec nariadili opatrenia v zmysle platných predpisov,“ uzavrelo ministerstvo.

(pluska.sk)

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality