Connect with us
Reklama

Aktuality

Stihnú chovatelia nosníc rekonštrukcie klietkových chovov?

Published

on

Sebestačnosť v produkcii konzumných vajec sa v SR dlhodobo pohybovala v rozmedzí 95 – 105 %, čo bola najvyššia hodnota spomedzi všetkých živočíšnych komodít. Od roku 2011 však zaznamenávame postupný pokles sebestačnosti pod úroveň 90 %. Z dôvodu zvýšenia spotreby vajec, zníženia počtu nosníc z dôvodu rekonštrukcií klietkových chovov na alternatívne ako aj poklesu produkcie vajec v SR sa za posledných 10 rokoch sebestačnosť v produkcii vajec znížila zo 101 % na 86 % v roku 2022. Za rok 2023 očakávame ďalší pokles sebestačnosti.

V roku 2023 sa v SR na farmách evidovaných v CEHZ chovalo 2,75 milióna kusov nosníc na 76 farmách. Z nich bolo 45 malých fariem s počtami nosníc nižšími ako 10 tisíc kusov. Spolu sa na nich chová iba 30 055 nosníc, čo predstavuje iba 1,1 % z celkového počtu.

Medziročne prišlo k poklesu počtu nosníc v intenzívnych chovoch o 5,6 %. Rovnaký trend predpokladáme aj v produkcii vajec za minulý rok. Z celkového počtu nosníc sa chová v klietkových chovoch 64,65 %, v podstielkových chovoch 29,95 %, vo voľnom výbehu 5,19 % a v biochovoch 0,21 %. Medziročne prišlo k poklesu podielu klietkových chovov zo 73,7 % na 64,65 %. Avšak iba polovica tohto poklesu bola z dôvodu rekonštrukcie klietkových chovov na alternatívne spôsoby chovu. Zvyšok je z dôvodu zatvorenia fariem alebo zmeny činnosti farmy.

Zahraničné obchodné reťazce už od roku 2019 avizujú, že po roku 2025 nebudú predávať vo svojich prevádzkach v SR žiadne slovenské vajcia z klietkových chovov. A to napriek tomu, že zatiaľ nie je schválený žiadny európsky ani slovenský právny predpis, ktorý by zakazoval chov nosníc v klietkových systémoch. Aj preto sa v SR podobne ako v okolitých krajinách postupne realizuje rekonštrukcia klietkových chovov na podstielkové a voliérové chovy. Avšak z dôvodu, že doteraz neboli zo strany štátu alebo EÚ vyplatené na tento účel žiadne finančné prostriedky, rekonštrukcia prebieha iba veľmi pomaly. Dôvodom je, že chovatelia nosníc nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov na rýchlejší priebeh rekonštrukcií.

Ak chceme splniť požiadavku zahraničných obchodných reťazcov a nebudeme im od roku 2025 dodávať žiadne vajcia z klietkových chovov, potrebujeme mať do konca roku 2024 ukončenú rekonštrukciu ďalších minimálne 24,65 % klietkových chovov. Na rekonštrukcie tohto množstva bude nevyhnutné vynaložiť investície vo výške 17,7 miliónov EUR na chovy nosníc a ďalších 9,3 miliónov EUR na odchovy nosníc. Ak nebudú chovateľom nosníc na tieto rekonštrukcie poskytnuté finančné zdroje z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov EÚ, tieto rekonštrukcie budú pri súčasnom maximálnom možnom tempe prerábky na úrovni 5 % ročne trvať ďalších 5 rokov. Na rekonštrukciu všetkých klietkových chovov nosníc na alternatívne spôsoby chovu bude potrebné vynaložiť finančné prostriedky až vo výške 65 miliónov EUR.

V rámci schválených projektov z Programu rozvoja vidieka je na rekonštrukciu klietkových chovov vyčlenená čiastka 2,2 milióna EUR pre 3 chovateľov nosníc. Táto suma je nedostatočná a aj títo chovatelia hovoria o veľkých problémoch pri realizácii projektov v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie ako aj stavebných konaní.

Ak nepríde k rekonštrukcii dostatočného množstva klietkových chovov v SR do roku 2025, nastane problém s odbytom vajec z klietkových chovov v zahraničných obchodných reťazcoch a slovenské vajcia môžu byť nahradené vajcami zo zahraničia. Rovnako majú chovatelia hydiny veľké obavy z možnosti falšovania označovania spôsobu chovu nosníc pri dovážaných vajciach, pretože aj v iných krajinách EU postupujú rekonštrukcie iba veľmi pomaly. Výsledkom môže byť, že spotrebiteľ si kúpi v zahraničných reťazcoch vajcia označené ako podstielkové alebo voľnovýbehové, ale reálne bude naďalej konzumovať vajcia z klietkových chovov avšak výrazne drahšie.

Preto chovatelia nosníc žiadajú MPaRV SR, aby vyčlenilo finančné prostriedky na rekonštrukciu klietkových chovov a vyhlásilo samostatnú výzvu pre chovateľov nosníc. V opačnom prípade sa stane veľká časť produkcie slovenských vajec nepredajná a príde k zatvoreniu veľkého počtu hál alebo aj chovov hydiny v SR po roku 2025.

(uniahydinarov.sk)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

ZMIZNÚ SLOVENSKÉ VAJCIA z obchodov?

Published

on

By

Slovenské obchodné siete zoskupené vo Zväze obchodu Slovenska plánujú naďalej podporovať slovenskú poľnohospodársku a potravinársku produkciu vrátane slovenských producentov vajec.

Na tomto základe bolo v roku 2020 uzatvorené Memorandum o spolupráci v oblasti produkcie slepačích vajec na Slovensku medzi ministerstvom pôdohospodárstva, Zväzom obchodu SR a Úniou hydinárov Slovenska, obsahom ktorého sú vzájomné záväzky zamerané na podporu domácej produkcie vajec vrátane deklarácie, že slovenskí hydinári najneskôr do roku 2030 uskutočnia rekonštrukciu klietkových chovov nosníc na podstielkové, volierové a voľnovýbehové chovy.

Slovenské obchodné siete sa nepridali k iniciatíve zahraničných reťazcov ukončiť predaj vajec pochádzajúcich z obohateného klietkového chovu už v roku 2025, čím prejavili voči domácim producentom vajec vyššiu mieru ústretovosti vzhľadom na ich reálne investičné možnosti postupne modernizovať chovy nosníc.

„Členovia Zväzu obchodu plne podporujú trend zlepšovania humánnosti chovov a životných podmienok zvierat, no zároveň považujeme za veľmi dôležitú aj udržateľnosť domácej produkcie vajec a zabezpečenie potravinovej sebestačnosti a zdravotnej bezpečnosti potravín,“ uviedol prezident Zväzu obchodu SR, Filip Kasana. Ako ďalej hovorí, nemožno opomenúť zvýšenú uhlíkovú stopu pri realizovaní náročnejšej logistiky v rámci dovozu tovaru zo zahraničia, čo má významný vplyv na kritériá udržateľnosti v rámci dopadov na životné prostredie.

„V súčasnosti platná legislatíva únie ani Slovenska chov nosníc v obohatených klietkach nezakazuje, a preto slovenské obchodné siete združené vo Zväze obchodu SR (COOP Jednota, CBA a Labaš) naďalej uprednostňujú slovenskú produkcia vajec v zmysle podpísaného Memoranda o spolupráci s Úniou hydinárov Slovenska, takže na ich pultoch budú pre spotrebiteľov dostupné domáce vajcia aj po 1. januári 2025,“ dodáva Filip Kasana.

V súčasnosti slovenskí chovatelia zabezpečujú slovenskú sebestačnosť vajec cca 85 %, pričom väčšina slovenskej produkcie je realizovaná prostredníctvom obohatených klietok, čo sa odráža aj na čistote vajec, ktorú spotrebiteľ preferuje.

Krmivo pre nosnice v klietkovom a podstielkovom chove má rovnakú kvalitu a zloženie. V záujme zlepšovania životných podmienok zvierat slovenskí chovatelia nosníc postupne rekonštruujú svoje prevádzky na podstielkový chov, no na väčšiu dynamiku tohto procesu im chýbajú finančné zdroje. Chov nosníc prostredníctvom podstielkového chovu je ekonomicky náročnejší, čo má svoj odraz vo vyššej pultovej cene vajec.

(TASR)

Continue Reading

Aktuality

Vyplatí se kupovat „domácí“ vajíčka?

Published

on

By

Vejce „domácí“, „z venkova“ nebo „od šťastných slepiček“… Pojmů je mnoho, ale každý ví, o čem je řeč. Stojí za to napsat pár slov o bezpečnosti takových produktů a představit jejich ceny.

  • Prodej domácích vajec je v Polsku docela populární.
  • Takový produkt je považován za hodnotnější než vejce z farmy, i když je třeba dodat, že vědecký výzkum není v této otázce jasný.
  • Při rozhodování o koupi takových vajec stojí za to věnovat pozornost několika aspektům.

Skladování vajec

Při nákupu je vhodné vzít v úvahu, jak byla vejce skladována: pro jejich bezpečnost musí být dostatečně nízká teplota a musí být omezeno vystavení zboží přímému slunečnímu záření. Samozřejmě ne vždy máme možnost zkontrolovat, jak byla vejce uskladněna, ale pokud vidíme, že na trhu leží bez jakékoliv ochrany proti slunci, měli bychom s tímto faktem počítat.

Mytí vaječných skořápek

Další věcí je čistota skořápek. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby se vajíčko neušpinilo. Zanechat špinavou skořápku je však menší zlo, než se ji pokoušet umýt – taková akce zvyšuje riziko pronikání choroboplodných zárodků do pórovité skořápky. Bohužel nemáme jak ověřit, zda bylo vajíčko, které jsme koupili, umyté či nikoliv.

Prodej vajec na trhu

Bohužel se také může stát, že nepoctiví prodejci koupí vejce ze supermarketů nebo velkoobchodů (vykoupí je za nižší cenu) a následně je prodají jako „domácí“. Není problém označení odstranit a vejce přebalit do jiného obalu. Takové praktiky samozřejmě nejsou zdraví nebezpečné, ale je to podvod – vždyť když si chceme koupit farmářská vejce.  Bohužel neexistuje žádná účinná metoda, jak odlišit vejce z trhu od těch z domácích chovů. Má to určité důvody (vejce z drůbežárny mají častěji hnědou barvu, což vyplývá z genetiky používané ve velkochovu), ale v žádném případě to není pravidlo.

Princip omezené důvěry

Jak vidíme, při nákupu vajec z neoficiálních kanálů existuje mnoho neznámých. Samozřejmě se nestavíme na žádnou stranu, ale při rozhodování o takové koupi bychom se měli řídit zásadou omezené důvěry. Je důležité, aby produkt, který kupujeme, pocházel ze známého a důvěryhodného zdroje. Je nutné dodržovat základní hygienická pravidla, to znamená pečlivě si umýt a dezinfikovat ruce při manipulaci s vejci a před použitím opařit skořápku. Taková vejce je také lepší nepoužívat k přípravě tepelně neupraveného jídla.

Jaké jsou ceny vajec?

Na závěr se sluší říci, jaké jsou dnes ceny domácích vajec. Jak ukazuje náš krátký průzkum, náklady na nákup takových vajec se velmi liší. Nabídka zahrnuje produkty s cenami od 0,80 PLN do 1,50 PLN za kus. Cena částečně souvisí s velikostí vajíčka, ale pravděpodobně je to z velké části dáno poměrem nabídky a poptávky.

(farmer.pl)

Continue Reading

Aktuality

Easter Egg Roll využívá téma EGGucation již třetím rokem

Published

on

By

Akce, kterou pořádají prezident Biden a první dáma, nabízí tisíce skořápkových vajec a aktivity pro děti i dospělé.

V Bílém domě se v pondělí 1. dubna konala akce Easter Egg Roll 2024, která obsahovala téma „EGGucation“ se vzdělávacími aktivitami pro děti všech věkových kategorií. Kromě hledání velikonočních vajíček se letošní akce soustředila na kvalitu škol, čtenářské koutky, exkurze na farmy, obrázkový den, či fyzické zóny „EGGucation“. Více než 30 000 natvrdo vařených vajec ve skořápce je následně ručně barveno a využito při hledání vajec.

Generální ředitelka American Egg Board (AEB) Emily Metzová řekla: „Američtí producenti vajec jsou hrdí na to, že mohou ve velikonočním období poskytovat vejce rodinám v nouzi a budou pokračovat v darech komunitám po celých USA a po celý rok.“ První dáma Jill Biden uvedla, že letošní akce Velikonoční vajíčko se účastní přibližně 40 000 lidí.

(wattagnet.com)

Continue Reading

Aktuality