Connect with us
Reklama

Aktuality

Trendy v chovu nosnic určují z velké míry spotřebitelé

Published

on

Evropská unie před časem veřejně otevřela téma klecových chovů nosnic, problému, který je již řadu let diskutován jak mezi zemědělci, tak i spotřebiteli a mj. i ekologickými aktivisty. V současnosti se otázka zákazu klecových chovů iniciovaná ze strany EU prezentuje odborné veřejnosti v otevřeném dopise podepsaném předsedou Zemědělského svazu ČR Martinem Pýchou. Argumentační zázemí následujícího stanoviska je obecnější povahy, má za cíl oslovit jak představitele PFO, tak i PPO, a to proto, že navrhované zásadní změny v technologii chovu nosnic dopadají svými důsledky jak na vlastníky, tak i uživatele zemědělské půdy.

Zásadním je striktní požadavek nepodpořit z české strany zákaz klecových chovů nosnic včetně chovů v obohacených klecích. V řadě okolních vyspělých zemí je již řadu let tento problém postupně řešen přechodem na jiné formy chovu nosnic, jmenovitě chov v halách, voliérách nebo v rámci výběhových chovů. Souběžně s tím přiměl rostoucí zájem spotřebitelů upřednostňovat nákupy vajec z neklecových chovů velké obchodní řetězce k přijetí závazku v poměrně krátkém časovém horizontu vyloučit ze svého sortimentu vejce z klecových chovů. Pokud agrárně významné země ve vlastní režii, resp. prostřednictvím Evropské komise, připravují legislativní podmínky pro zákaz chovu nosnic v klecích, stává se problém vysoce aktuálním prakticky pro všechny členské země EU.

Welfare zvířat jako požadavek společnosti

Ve výše zmiňovaném dokumentu se uvádí řada argumentů věcné povahy o výhodách chovu nosnic v obohacených klecích, jež nelze zpochybnit. Pokud však jsou spotřebitelé rozhodnuti upřednostňovat jiné způsoby chovu drůbeže, pak nelze dlouhodobě daný trend zastavit. Je tomu tak proto ze zcela jednoduchého důvodu, a to, že zákazníci určité životní úrovně a informační gramotnosti dynamicky reagují na marketingově podpořenou nabídku vajec lépe odpovídající představě o konzumaci zdravějších potravin. Laické představy o různé kvalitě vajec jsou navíc ztotožňovány s často neúnosnými životními podmínkami chovu nosnic v klecích. Argument, že spotřebitelé jsou negativně ovlivňováni informacemi pořízenými nelegálními způsoby, není při dnešních technických možnostech akceptovatelný, zejména pokud prokazatelně potvrzují hrubé porušení welfare zvířat v klecích.
Kvalita, nikoliv kvantita

Je zřejmé, že technologické změny, v tomto konkrétním případě související s přestavbou chovu nosnic v klecích k investičně náročnějším opatřením, jsou objektivní povahy a jejich realizaci v unijních podmínkách lze prakticky pouze odsunout. Zásadní omezující podmínkou všech navrhovaných opatření je rozhodnutí, do jaké míry navrhované změny naleznou podporu u spotřebitelů.

Současný evropský trh s potravinami je permanentně ovlivňován stoupajícími nároky obyvatelstva na kvalitu a zdravotní nezávadnost nabízených produktů. V posledních letech lze ale současně zaznamenat rostoucí zájem spotřebitelů o to, jak jsou dodržovány principy dobrých životních podmínek zvířat.

Lze také očekávat, že ve většině vyspělých zemí dále poroste podíl obyvatelstva, které bude ochotné akceptovat vyšší ceny za potraviny odpovídající náročným požadavkům spotřebitelů, a naopak klesne zájem například o vejce z klecových chovů. Adaptace na nové technologie je sice zpravidla doprovázena vyššími investičními náklady, ale nelze očekávat, že unijní trh počká na dofinancování vynaložených investic. Bude tomu spíše naopak, lze tedy předpokládat, že spíše ještě urychlí nabídku potravin preferovaných spotřebiteli.

Požadované kvalitě se bude nutné přizpůsobit

Na jednotném trhu se zhruba 450 miliony obyvatel mají, a vždy budou mít, dominantní postavení členské země s největší poptávkou, resp. nabídkou, potravin. Tyto státy budou určovat pravidla fungování jednotného agrárního trhu. Není vyloučeno, že složitost a časová náročnost dohadovacího řízení povede k posílení systému kvalifikované většiny.
Pokud rozhodující členské země připravují legislativní opatření směřující k zákazu produkce vajec z klecových chovů, pak je daná situace zřetelným signálem, že postupně budou mít přístup na společný trh výhradně výrobci nabízející požadovanou kvalitu. To bude také znamenat, že rozhodující producenti, resp. účastníci, agrárního zahraničního obchodu na společném agrárním trhu nastaví u vajec z neklecových chovů, včetně vaječné hmoty, parametry obchodování s touto komoditou. Jinak vyjádřeno, jestliže neexistují tarifní překážky obchodu, spotřebitelé dají přednost vejcím z neklecových chovů v podmínkách volného pohybu zboží. Neznamená to nic jiného, než že se tuzemským zemědělcům zákonitě zužuje prostor uplatnit se na vlastním trhu.

zdroj: Mediální oddělení ASZ ČR

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Aktuality

Miliony kohoutů potkává smrt. Vejce snášejí jenom v pohádkách či mytologii

Published

on

Kampaně na uzákonění zákazu zabíjení jednodenních kuřátek v chovech nosných plemen drůbeže probíhají v mnoha zemích EU. Brzy budou i u nás.

Kohouti snášejí vejce pouze v pohádkách, případně ve slovanské mytologii. Lidé pohybující se ve vaječném průmyslu však dobře vědí, že je tato biologicky daná neschopnost ptačích jedinců důvodem, proč je každoročně řízeně usmrcováno dvanáct milionů jednodenních kohoutků. „Děje se tak pouze proto, že kohouti vejce nesnášejí, a tak jsou prostě v tomto byznysu zbyteční. Nyní se mluví o zákazu takového zabíjení. Podobný už přijalo Německo,“ říká pro deník Metro Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).

Devětkrát dražší myši
Jenže tito kohoutci jsou podle odborníků v současnosti hlavní potravou masožravých pacientů záchranných stanic. Především jde o léčené poštolky, oba druhy kání. Puštíci, kalousi a další sovy, bílí i černí čápi, ale třeba i ježci nebo lasicovité šelmy jich ve stanicích ročně spotřebují tři miliony.

„V zoologických zahradách jich zvířata zkonzumují odhadem dva miliony. Pokud k zákazu dojde, některé záchranné stanice horko těžko nahradí kuřátka myškami, jiné stanice na to mít nebudou, a tak skončí. Myš je totiž osmkrát, někdy i devětkrát dražší než kuře. Navíc aby mohla kuřata žít a být zabita chovatelem později, bude nutné pro potravu zachraňovaným zvířatům vychovat a zabít myš. To tak nějak nedává smysl ani v etické rovině,“ kroutí hlavou Stýblo.

Kampaně napříč Evropou
Na uzákonění zákazu zabíjení jednodenních kohoutků v chovech nosných plemen drůbeže probíhají v mnoha zemích Evropské unie rozsáhlé kampaně. Podle lidí z ČSOP budou brzy i u nás. Jejich cílem je rozlišovat pohlaví zárodků už ve vajíčku a „samčí vejce“ likvidovat anebo vylíhnuté kohoutky nechat dožít až do jateční velikosti a zabít je poté. Podle Přemysla Rabase, ředitele Safari Parku Dvůr Králové a známého odborníka na problematiku zoologických zahrad, by ale byl podobný postup více než nesmyslný. S ním souhlasí i předseda Národní sítě záchranných stanic David Číp. „Pokud kvůli tlaku ochránců zvířat skutečně dojde k zákazu zabíjení jednodenních kohoutků tak, jako se to už stalo v Německu, budou se muset místo nich chovat a zabíjet jiná zvířata, jež jsou

vhodná pro krmení tisíců pacientů v záchranných stanicích. Smrt jednoho zvířete bude nahrazena smrtí jiného a někdy paradoxně pouhé oddálení smrti jednoho zvířete bude vykoupeno smrtí mnoha jiných,“ vysvětluje David Číp.

Zvažovaný zákaz nejen že podle něj vážně ohrožuje celý systém záchrany divokých handicapovaných zvířat v naší zemi, ale je navíc i daleko horší variantou z hlediska zátěže na naší přírodu a životní prostředí. „Speciální chovy hlodavců i ptáků na krmení masožravců v záchranných stanicích i zoo spotřebují daleko více přírodních zdrojů na krmivo, stelivo, vytápění i ubikace než pouhé dolíhnutí vajíček, která se pak navíc budou muset bez užitku likvidovat jako odpad,“ kroutí hlavou Číp.

Etika versus byznys
Podle Rabase je pro mnohé z tuzemských zoologických zahrad krmivo v podobě usmrcených jednodenních kohoutků jen těžko nahraditelné. Přičemž pokud by kampaň uspěla, bude to znamenat nejen obrovský nárůst nákladů pro záchranné stanice a zoologické zahrady, ale rovněž mnohem větší zatížení životního prostředí. „Nosnice necháme snášet a vajíčka nějakou dobu inkubovat, aby se pak zlikvidovala v asanačních ústavech. Nejsmutnější je však velký etický problém celé věci. Usmrtí se totiž minimálně dvakrát více zvířat. Kohoutci ještě ve vajíčku přijdou vniveč. Následně budou muset být nákladně odchována a usmrcena jiná zvířata jako jejich náhrada. To myslím autoři kampaně, pokud mají rádi zvířata, nemohou dopustit,“ konstatuje ředitel královédvorské zoo.

Záchranné stanice si jsou dle slov svých zástupců vědomy, že zabíjení jednodenních kuřátek jenom proto, že mají špatné pohlaví, je neetické. Ovšem řešení, kdy se zabíjí místo kohoutků jiná zvířata, má k etice také daleko. A je navíc likvidační pro záchranné stanice, které ročně přijímají z přírody více jak třicet tisíc handicapovaných zvířat. „A i díky potravě v podobě mrtvých kuřat jich více jak šedesát procent zachráníme a vrátíme do přírody,“ uzavírá Stýblo.

(metro.cz)

Continue Reading

Aktuality

Dovoz ukrajinských vajec zakázalo aj Maďarsko

Published

on

Zámerom tohto kroku je ochrana záujmov maďarských poľnohospodárov, doplnil minister s tým, že zahŕňať bude „obilie, repkové a slnečnicové semená, múku, jedlý olej, med, určité druhy mäsa a vajcia“.

Budapešť 15. septembra (TASR) – Maďarská vláda v piatok oznámila, že zachová v platnosti obmedzenia dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny napriek rozhodnutiu Európskej komisie (EK) o ukončení zákazu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP. „Maďarsko uzavrie svoje hranice pre 24 ukrajinských produktov,“ uviedol maďarský minister poľnohospodárstva István Nagy na sociálnej sieti. Dosiaľ bol zákaz obmedzený na štyri agrokomodity.

Zámerom tohto kroku je ochrana záujmov maďarských poľnohospodárov, doplnil minister s tým, že zahŕňať bude „obilie, repkové a slnečnicové semená, múku, jedlý olej, med, určité druhy mäsa a vajcia“. Zákaz dovozu štyroch komodít z Ukrajiny, a to pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien, v piatok večer predĺžila aj slovenská vláda. Platiť bude do konca roka, vyplýva zo stanoviska premiéra Ľudovíta Ódora.

Zavedenie národného zákazu dovozu ukrajinských agrokomodít predtým oznámilo tiež Poľsko. V prípade všetkých troch krajín sa zákazy týkajú len vnútroštátneho dovozu, nie tranzitu na ďalšie trhy, dopĺňa agentúra Reuters. Bulharsko vo štvrtok oznámilo, že zákaz nepredĺži. Rumunsko avizovalo, že sa bude riadiť stanoviskom EK, no tamojší poľnohospodári pohrozili štrajkami v prípade nepredĺženia zákazu.

 

EK v máji zaviedla dočasné embargo na dovoz štyroch ukrajinských agrokomodít, a to pšenice, kukurice, repky a slnečnice. Cieľom bolo zastaviť narušovanie trhu v členských štátoch EÚ susediacich s Ukrajinou – v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. V piatok večer eurokomisia oznámila, že platnosť embarga vyprší podľa plánu koncom dňa. Po analýze údajov týkajúcich sa vplyvu vývozu týchto agrokomodít z Ukrajiny na trh EÚ totiž dospela k záveru, že narušenia trhu v týchto piatich členských štátoch boli odstránené.

Ukrajina podľa EK zároveň súhlasila, že do 30 dní zavedie konkrétne zákonné opatrenia vrátane systému vývozných licencií, aby sa predišlo nárastu množstva obilnín v krajinách EÚ.

(teraz.sk)

Continue Reading

Aktuality

Maďarské organizácie vyzvali na zákaz dovozu ukrajinskej hydiny do EÚ

Published

on

Budapešť 18. augusta (TASR) – Maďarská poľnohospodárska komora a záujmové združenie hydinárskeho priemyslu BTT vyzvali na zastavenie dovozu ukrajinskej hydiny a vajec do Európskej únie (EÚ). Neobmedzené dovozy poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny ohrozujú budúcu výrobu v Únii a znepokojujúce sú aj z pohľadu bezpečnosti potravín, uviedli organizácie v spoločnom stanovisku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.

Nedávne opatrenia EÚ umožnili výrazné zvýšenie dovozu z Ukrajiny, tamojší výrobcovia ale nepodliehajú prísnym európskym normám v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, upozornili organizácie.
Zatiaľ čo EÚ pôvodne obmedzila dovoz ukrajinskej hydiny na 90.000 ton ročne, od júna minulého roka sa do bloku podľa iniciátorov výzvy doviezlo viac ako 218.000 ton.

Dovoz ukrajinských vajec sa v roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom podľa ich údajov zvýšil zhruba štvornásobne, pričom len v marci 2023 malo prísť asi 100 miliónov vajec, teda takmer toľko, ako za celý rok 2021. Ani vojna na Ukrajine nemôže ospravedlniť, že Únia poskytuje Ukrajine výhody, prostredníctvom ktorých by sa do spoločenstva mohli dostať výrobky nespĺňajúce jej požiadavky, uvádza sa ďalej vo výzve. Liberalizácia ukrajinského dovozu zo strany európskeho spoločenstva by navyše podľa nich priniesla prospech skôr niektorým oligarchom než ukrajinskému ľudu.

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality