Connect with us
Reklama

Politika

V maďarském chovu zvířat může dojít k obrovské změně: každý se na to musí připravit

Published

on

Maďarská vláda razí zásadu, že zemědělci a chovatelé hospodářských zvířat by neměli být trestáni, ale podporováni, aby působili ekologičtěji a udržitelněji, uvedl státní tajemník pro zemědělství a rozvoj venkova ministerstva zemědělství na konferenci u příležitosti Dne hospodářských zvířat v Budapešti pořádané Asociací maďarských chovatelů hospodářských zvířat a Centrem zemědělského marketingu.

Zsolt Feldman ve své prezentaci zdůraznil, že při zmírňování nepříznivých dopadů změny klimatu je požadována přiměřená odpovědnost. Zemědělství má svou roli při snižování emisí skleníkových plynů, ale zároveň neexistuje vědecký základ pro přístup, který by označoval zemědělství a chov dobytka jako „odpovědné za klima“. Státní tajemník poukázal na to, že v zájmu zabezpečení potravin nelze snížení emisí v zemědělství dosáhnout snížením výroby, ale využitím technologií šetrnějších k životnímu prostředí.
Vysvětlil, že v Evropské unii tvoří odvětví živočišné výroby 40 % celkové zemědělské činnosti, přičemž chovy hospodářských zvířat zaměstnávají přibližně 4 miliony lidí. Rovněž poukázal na to, že nejméně polovina spotřeby bílkovin v evropské stravě pochází z bílkovin živočišného původu. Po výrobcích je poptávka a spotřebitelům je třeba zajistit kvalitní potraviny za dostupnou cenu. Zsolt Feldman také zmínil mezi intervenčními oblastmi modernizaci skladování hnoje, manipulaci s hnojem a jeho aplikaci, stodolovou technologii, krmné techniky, rozvoj digitalizace a přesného chovu zvířat. Připomněl, že bylo na základě výzev k rozvoji od roku 2016 chovatelům poskytnuto více než 400 miliard HUF dotací.
Státní tajemník připomněl, že členské státy EU musely vypracovat národní program snižování emisí, včetně samostatného zemědělského podprogramu na snížení emisí amoniaku. Příslušná směrnice také stanovila mezní hodnoty snížení emisí pro členské státy, což je v případě Maďarska pro amoniak do roku 2030 jen 32 % ve srovnání s rokem 2005. Významná část čpavku pochází především ze skladování, úpravy a aplikace organického hnoje a kejdy, jakož i z používání hnojiv, proto se opatření programu zaměřují hlavně na tyto oblasti. Zsolt Feldman rovněž uvedl, že cíle politiky v oblasti životního prostředí a klimatu jsou v opatřeních společné zemědělské politiky v letech 2023 až 2027 ještě výraznější.

Zsombor Wagenhoffer, výkonný ředitel Asociace maďarských chovatelů hospodářských zvířat, zdůraznil globální výzvy; snížení oteplování, hladu, nemocí a nerovností, důležitost ekologického životního stylu, udržitelné a etické chovy zvířat. Toho všeho lze podle něj dosáhnout tak, aby vítězem bylo maďarské zemědělství a maďarští zemědělci. Cílem je, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Od roku 2019 se emise skleníkových plynů snížily o 25 %. Aby bylo dosaženo dlouhodobých cílů, měly by být emise během příštích deseti let sníženy o dalších 40 %. Pro úspěšnou budoucnost je třeba vybudovat značku maďarských plemenných zvířat, masa, mléka a vajec, posílit mezioborové organizace a upřednostnit řešení dobrých životních podmínek zvířat, zdraví zvířat, ovzduší a vývoj ochrany klimatu.

Péter Ondré, generální ředitel Centra zemědělského marketingu, uvedl, že hraje aktivní roli při zlepšování konkurenceschopnosti maďarského zemědělství prováděním komunitních marketingových úkolů v oblasti zemědělství. Prvořadý význam má podle něj spotřebitelská demokracie a vědomá volba spotřebitele. Jejich plány do budoucna zahrnují listopadovou kampaň na podporu konzumace drůbežího masa.

zdroj: AGRARSZEKTOR.HU

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

Starší odchádzajú, mladým sa do hydinárskych firiem nechce

Published

on

By

Zmena legislatívy o odchode do predčasného dôchodku ako aj valorizácia dôchodkov spôsobila pre chovateľov a spracovateľov hydiny veľký problém. V závere roku 2023 odišlo slovenským hydinárom do predčasného starobného dôchodku viac ako sedem desiatok svojich zamestnancov. Mnohí tak prišli až o 10 až 15 % svojich zamestnancov. Následne vznikol problém ako týchto zamestnancov nahradiť. Pri predčasnom dôchodku nie je možný súbeh poberania dôchodku a ďalšej pracovnej činnosti ako je to pri klasickom starobnom dôchodku. A do dôchodku odišlo aj viacero zamestnancov, ktorí nedovŕšili vek 60 rokov a mohli ešte niekoľko rokov pracovať. Problém nastal aj z dôvodu, že na trhu práce je dlhodobo nedostatok pracovných síl, ktoré majú záujem o prácu v poľnohospodárstve a rovnako aj obrovský nedostatok absolventov nami požadovaných učebných odborov.

Prečo to znamená veľký problém pre slovenských hydinárov?

1) Mnohí z chovateľov nedokázali odídených zamestnancov nahradiť.

2) Vysoký priemerný vek pracovníkov v živočíšnej výrobe.

3) Vysoký podiel starobných dôchodcov na počte zamestnancov v živočíšnej výrobe.

4) Poberatelia predčasného dôchodku nemôžu vykonávať prácu súbežne s poberaním dôchodku.

5) Nízky záujem mladej a strednej generácie o prácu v poľnohospodárstve.

6) Extrémne nízky počet absolventov SOŠ v odboroch chov zvierat a mäsiar, ktorí sa zamestnali v hydinárskom priemysle v posledných rokoch.

 

7) Veľmi nízky podiel zahraničných pracovníkov v sektore chovu (0,5 %) a spracovania (2,7 %) hydiny na celkovom počte zamestnancov.

Chovatelia a spracovatelia hydiny navrhujú viacero možností riešenia tohto problému:

– zmena legislatívy, aby bol umožnený už v priebehu roku 2024 súbeh práce a predčasného dôchodku,

– zmena legislatívy, aby bol odchod do predčasného dôchodku posunutý na pôvodnú hranicu,

– zmena systému vzdelávania, aby boli počty študentov v stredoškolskom systéme vzdelávania nastavené podľa potrieb trhu práce a vychovávali väčšie množstvo absolventov poľnohospodárskych a potravinárskych študijných odborov,

– predĺženie zníženia odvodov zamestnávateľom za zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, ktoré pomohlo k zníženiu výrobných nákladov pri produkcii potravín a zabezpečilo stabilizáciu cien potravín v druhom polroku 2023,

– zmena limitov na možnosť uplatnenia odvodov zamestnávateľom za zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle pre poľnohospodárske ako aj prepojené podniky, aby sa tam mohli zapojiť všetky subjekty živočíšnej výroby a potravinárske podniky.

(uniahydinarov.sk)

Continue Reading

Politika

István Nagy se o evropském zemědělství tvrdě vyjádřil

Published

on

By

To, co se nyní děje v západní Evropě, je „vystřízlivění Evropy a návrat k normálu,“ řekl maďarský ministr zemědělství István Nagy v souvislosti s protesty farmářů. Podle ministra zemědělství je v současnosti ohroženo evropské zemědělství a potravinová soběstačnost a zemědělci nedostávají tržní ochranu pro zemědělské produkty pocházející ze třetích zemí, konkrétně z Ukrajiny.

Prohlásil: Dokud nebude dovoz ukrajinského obilí omezen společným evropským řešením, bude maďarská vláda nadále uzavírat hranice před ukrajinským obilím. István Nagy zdůraznil: nemohou dovolit, aby ukrajinské obilí bylo nadále vpuštěno do Evropské unie v neomezeném množství, protože nelze ignorovat zájmy východoevropských a sousedních zemí. Označil za nedůstojné, že zatímco se očekává, že drůbež, vejce a cukr budou v důsledku francouzské a německé lobby odstraněny ze seznamu neomezeného dovozu a bezcelních produktů, východoevropské země zůstávají s problémem obilí samy.

(agrarszektor.hu)

Continue Reading

Politika

Postoj vlády totiž nerozhodne len o tom, či túto zmenu slovenskí chovatelia nosníc zvládnu, ale aj o tom, koľkí ju zvládnu

Published

on

By

O rok a pol budeme v situácii, keď si Slováci nebudú môcť v obchodoch kúpiť vajcia z klietkového chovu. V drvivej väčšine predajní ich už totiž nenájdu. Dôvodom je podpísané memorandum, v ktorom sa maloobchodné reťazce na Slovensku zaviazali, že prestanú na svoje pulty umiestňovať vajcia z tohto typu chovu. Ide o reakciu na krok Európskej únie, ktorá stanovila zákaz ich predaja v celej Európe na rok 2027.

Aj keď sa slovenskí producenti zaviazali, že do roku 2030 prebudujú klietkové chovy na podstielkové, voliérové či voľnovýbehové, predajcovia boli razantnejší. Povinnú lehotu Únie skresali ešte o dva roky na 2025. Tento fakt je známy už niekoľko rokov, no debaty o ňom sú stále rovnako vášnivé a s rozdielnymi názormi.

Je to teda správne rozhodnutie? Zákaz klietkového chovu nosníc do veľkej miery znepokojuje slovenských chovateľov. Dôležitými naratívmi, ktoré deklarujú, sú nedostatočne dlhý čas na rekonštrukcie chovov, zvýšené náklady na produkciu vajec a s tým súvisiaci negatívny vplyv na cenu, ako aj na konkurencieschopnosť samotných chovateľov.

To môže výrazne ovplyvniť produkciu vajec a sebestačnosť krajiny v tomto smere, ktorá za posledné tri roky už i tak dosť poklesla. Tomu, že chovatelia nie sú zo zákazu klietkového chovu nadšení, absolútne rozumiem. Sú to oni, ktorí znášajú náklady na investície v desiatkach až stovkách tisícok eur. Problém je však inde ako v memorande. Z neho mala pre štát vyplývať podmienka podpory smerom k chovateľom pri prestavbe na alternatívne chovy. Za tri roky sa však nič také nestalo, iba uplynul čas.

Paradoxom však je, že ak by sa s pomocou štátu začali chovy rekonštruovať už vtedy, keď sa o celej záležitosti začalo hovoriť, náklady mohli byť pre štát nižšie. Vzhľadom na prudký rast cien sa prerábky chovov predražujú. Podľa medializovaných informácií sa kumulatívne náklady chovateľov na rekonštrukcie zvýšili z 50 miliónov v roku 2020 na aktuálnych 75 miliónov eur. Vo svojej podstate tak otázka neznie, či je rozhodnutie ukončenia klietkového chovu, resp. jeho termín, správne. Otázka znie, či slovenskí producenti vajec dostanú takú veľmi potrebnú podporu.

Postoj vlády totiž nerozhodne len o tom, či túto zmenu slovenskí chovatelia nosníc zvládnu, ale aj o tom, koľkí ju zvládnu. Z vlastnej skúsenosti viem, aký je proces výstavby či rekonštrukcie chovov sliepok finančne i administratívne náročný. Preto sa ani nečudujem znechuteniu niektorých chovateľov. Na druhej strane musím povedať, že sa so zákazom klietkového chovu nosníc plne stotožňujem a som rád, že Slovensko a Európa smerujú k humánnemu chovu.

Tomáš Kohút

Od roku 2018 pôsobí na poste generálneho riaditeľa poľnohospodárskej spoločnosti Sanagro, ktorá spravuje jedenásť družstiev na západnom a strednom Slovensku. Pred nástupom do Sanagra päť rokov riadil obchodnú divíziu spoločnosti Raven. V minulosti pôsobil ako finančný riaditeľ spoločnosti Edymax a zastával riadiace posty v spoločnostiach Elcom, Nábytok Mikušincová či Hofatex.

(trend.sk)

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality