Connect with us
Reklama

Aktuality

V Maďarsku může dojít k velkému zdražení vajec

Published

on

Podle údajů maďarského Informačního systému o tržních cenách (PÁIR) Institutu zemědělské ekonomiky (AKI) byla ve 26. týdnu roku 2022 (27. 6. – 3. 7.) hrubá cena vajec na velkoobchodních trzích 44-50 HUF, a na spotřebitelských trzích 50-55 HUF. Tím už bylo dosaženo úrovně, kterou v květnu předpovídal zemědělský ekonom György Raskó. Od té doby však ceny stále rostou. Otázkou však je, zda bude cena vajec dále růst, a pokud ano, jak dlouho? Jaké cenové efekty v současné době v odvětví převažují? Co lze očekávat v dalším období? Agrárszektor se na to zeptal Gergelyho Pákozda, zástupce prezidenta Maďarské asociace chovatelů a producentů vajec.

Gergely Pákozd řekl, že ceny vajec jsou ovlivněny mnoha faktory, jako je způsob jejich uchovávání, způsob balení a kde je kupujete. Dá se však říci, že cena vajec v posledním období rozhodně vzrostla a je také jisté, že bude dále růst, neboť producenti zaznamenali v posledním období poměrně výrazné zdražení: krmných surovin, jako např. pšenice, kukuřice a cena sóji se minimálně zdvojnásobila, ale zdražily i krmné doplňky a vitamíny a krmivo tvoří téměř 70 % nákladů na vejce. A pokud se cena těchto surovin zdvojnásobí, pak se zvýší i výrobní náklady. Gergely Pákozd upozornil, že kromě krmiva a jeho surovin zdražilo všechno ostatní, takže vzrostla i cena strojů a zařízení potřebných pro zemědělství a chov zvířat, investice a náklady na údržbu.

Náklady na renovace a investice zvyšující efektivitu se také několikrát zvýšily. A to je pak obrovský tlak na aktéry sektoru: na jedné straně se od nich očekává co nejefektivnější využití výrobních prostředků, které mají k dispozici, na druhé straně je však velmi obtížné investovat a zvyšovat efektivitu, protože náklady se mnohonásobně zvýšily. Problémem je podle místopředsedy Asociace, že realizace investičního projektu trvá 1-1,5 roku a pokud uvažujete o nějaké investici, kterou chcete realizovat v delším časovém horizontu, je v současném prostředí velmi obtížné získat stabilní cenovou nabídku. Přemýšlení o vývoji a investicích nyní znamená podstupování obrovských rizik – uvedl Gergely Pákozd s tím, že produkce vajec, stejně jako všechna odvětví chovu zvířat, má extrémně vysokou poptávku po živé práci, zatímco pracovní síla je k dispozici v omezeném počtu. Nezáleží na tom, kdo v oboru pracuje, zaměstnanci musí být vynikající jak po stránce odborné kvalifikace, tak morálně/etické. To se však musí promítnout i do mezd, což představuje další problém.

Gergely Pákozd hovořil také o brutálním zdražení energií. Vzhledem k tomu, že subjekty působící v odvětví vajec jsou považovány za konkurenční subjekty na trhu, nebylo možné nakupovat energie za snížené režijní ceny, ale za tržní ceny. To vyústilo v situaci, kdy ti, kteří neměli dlouhodobou smlouvu, ale každý rok znovu a znovu podepisovali smlouvu s poskytovatelem služby, nyní musí čelit výraznému nárůstu nákladů. Lépe si ale nevedli ani ti, kteří měli dlouhodobé smlouvy, protože je poskytovatelé služeb v nejednom případě zrušili, a to i v případě smlouvy na 2-3 roky. Mezi důvody výpovědi obvykle patří odkaz na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nebo změny spotřebitelských zvyklostí. Problém je v tom, že v takovém případě může poskytovatel služby odpojit službu 30 dní po ukončení smlouvy a chovatelé si nemohou dovolit zůstat bez elektřiny, takže jsou nuceni podepisovat nové smlouvy. Problém tohoto postupu je podle odborníka v tom, že pokud dotyčný výrobce dříve investoval do solárních panelů, snížilo mu to spotřebu elektřiny. A nové smlouvy obsahují 3-4x vyšší ceny než ty předchozí.

Podle Gergelyho Pákozda je vážnou výzvou v sektoru také zvýšená potřeba kapitálu. Aby výrobce nakoupil všechny suroviny, které bude v příštích letech potřebovat, s ročním předstihem, bude potřeba násobek loňského kapitálu. Ceny potravin se v takové míře nepohnuly. Dalo by se to financovat úvěrem, ale úrokové sazby nejsou příznivé. V chovu zvířat je velmi vážný nedostatek kapitálu – řekl Gergely Pákozd.

V souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou, která se odehrává hned vedle, expert uvedl, že analýzou údajů o vývozu a dovozu evropských vajec spolu s analýzou dlouhodobých trendů, vyšlo najevo, že podíl Ukrajiny na evropském trhu a dovozu vajec do EU se každým rokem zvětšuje, v současnosti může být mezi 30–40 %. Paralelně s růstem role ukrajinského dovozu se snížil i podíl USA na trhu EU s vejci a vaječnými výrobky. Podle Gergelyho Pákozda měla EU v minulosti pro takové situace vhodnou praxi, kdy byla povolena pouze vejce od určitých farem a výrobců (protože výrobní náklady jsou na Ukrajině mnohem nižší), což mělo na trhu EU určitý cenový efekt. Ale s vypuknutím války to zmizelo. Aktuálně je na trhu dočasný nedostatek a ceny začaly prudce růst. K tomu se přidaly problémy s dodávkami krmiva obilím způsobené energetickou krizí a rusko-ukrajinskou válkou, které mají rovněž vliv na zvýšení cen. Nyní došlo k dohodě o celní výjimce mezi Evropskou unií a Ukrajinou a celý sektor produkce vajec netrpělivě očekává, jak to dopadne. Všichni jsou zvědaví, zda se Ukrajina pokusí prodat své potravinářské a zemědělské produkty na evropském vnitřním trhu.

Bohužel Gergely Pákozdi musel na otázku, zda maďarská produkce vajec stačí k uspokojení poptávky, dát zápornou odpověď. Jak uvedl, díky různým investicím se v uplynulém období zvýšil podíl soběstačnosti v tomto oboru, ale současná situace zatížená výzvami a problémy je nejistá. Pokud malí, ale i větší, aktéři vypadnou z dodavatelského řetězce, jistě to dále sníží soběstačnost a zvýší problémy – dodal místopředseda Asociace.

Podle Gergelyho Pákozda je extrémně velkým faktorem nejistoty také to, že stále není jasné, co EU chce dělat ve vztahu k dobrým životním podmínkám zvířat. Padaly návrhy, které by ještě více zpřísnily opatření na ochranu zvířat. Pokud by vešel v platnost například zákaz chovu v klecích, na základě kterého by všichni museli přejít na voliéry s hlubokou podestýlkou, pak by došlo v dnešních podmínkách ke kolapsu.

Podle místopředsedy Asociace, stejně jako ve většině odvětví, je i v produkci vajec cítit emoční únava. Nezpůsobil to jen koronavirus, ale mohou za to všechny malé i velké krize od té doby. Jak řekl Gergely Pákozd, v chovu hospodářských zvířat neexistuje home office. Zatímco svět už mluví o nutnosti čtyřdenního pracovního týdne, v živočišné výrobě sedm dní v týdnu často nestačí. Podle specialisty si sektor rozhodně zaslouží pár klidných let, ale válka, která vypukla v únoru, drastické zdražení surovin, energetická krize a regulační nejistoty, to vše jsou faktory, které zpochybňují dlouhodobý plány hráčů sektoru. Těžko tak očekávat vývoj v takovém prostředí. Všichni chtějí, aby na stole maďarského spotřebitele byla pouze maďarská vejce; na druhou stranu v prostředí, kde reálná hodnota příjmů klesá, nebude kladen tolik důraz na etické otázky ale na peněženky. Podle Gergelyho Pákozda zdražování obyvatele dožene, lidé si ještě myslí, že „brzy bude líp, jen musí ještě trochu vydržet“. Problém je, že k tomu nedojde, protože v mnoha případech se zdražení ještě nepromítlo do cen.

(agrarszektor.hu)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

Producenti drůbežího budou krachovat. Česká soběstačnost se stane utopií

Published

on

By

Předělání klecového chovu na voliérový nám na rozdíl od Slováků či Poláků přinese další náklady, řekl v pořadu 360° na CNN Prima NEWS ekonom Lukáš Kovanda. Zvýšené výdaje povedou podle producentů a ekonomů ke snížení soběstačnosti v oblasti výroby vajec a drůbežího masa. Bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) tvrdí, že diskuze o soběstačnosti v oblasti potravin jsou „jakousi hrou“.

Zásadním rozdílem mezi Českem a Polskem v otázce zemědělství je podle Kovandy skutečnost, že severní sousedé berou tuto oblast jako svou vlajkovou loď. „Je na stejné úrovni, jako je u nás automobilový průmysl. Trh je větší a dotace mnohem štědřejší,“ ozřejmil ekonom. Za zvýšením konkurenční nevýhody českých zemědělců vidí i pozdní zastropování cen energií v roce 2022. „Navíc předělat klecové chovy na voliérové výběhy přinese další náklady, které zatím nebudou tlačit do nesnází Poláky či Slováky. Právě proto je třeba počítat s tím, že naše soběstačnost v produkci vajec či drůbežího masa bude nadále klesat,“ konstatoval Kovanda.

Podobné obavy sdílí i generální ředitel Drůbežářského závodu Klatovy David Bednář. „V Polsku, které je jedničkou v produkci kuřecího masa, se vyplácí dotace ve výši 50 procent. U nás byly zrušeny kvůli konsolidačnímu balíčku, tudíž výhoda konkurence je obrovská,“ uvedl v pořadu 360°. Bednář si rovněž postěžoval i na navýšení cen energií, které se prý v případě klatovské společnosti pro rok 2024 navýšily až o 30 procent. „Podobné problémy s vysokými cenami energií nebyli malí či střední podnikatelé schopni ustát. Pokud nejste velkovýroba, nemáte v tomto ohledu téměř šanci,“ dodal.

„Záležitosti ohledně soběstačnosti považuji za jakousi hru,“ nechal se slyšet Bendl. „Pokud našemu trhu něco schází, je podle mě mnohem důležitější potravinová bezpečnost, která se pohybuje mezi 60 a 70 procenty,“ dodal bývalý ministr.

(CNN Prima)

Continue Reading

Aktuality

Změny směrnice o průmyslových emisích. Další rána pro chovatele prasat a drůbeže

Published

on

By

Nová nařízení omezí škodlivé emise z průmyslových zařízení a velkých chovů prasat a drůbeže s cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí – čteme v prohlášení Evropského parlamentu.

Nová nařízení podle Evropského parlamentu zavedou povinnost stanovit nejvyšší dosažitelné úrovně snížení emisí pro jimi pokrytá odvětví. Pro boj s nedostatkem vody se cíle environmentální výkonnosti stanou povinnými pro používání vody. V případě odpadu, účinnosti zdrojů, energetické účinnosti a využívání surovin budou cíle ve specifických rozmezích a v případě nových technik budou orientační.

Na koho se nové předpisy vztahují?

Podle sdělení Evropského parlamentu se změny budou týkat chovů prasat s více než 350 DPJ. Jsou z něj vyloučeny farmy, které chovají prasata extenzivně nebo ekologicky a značnou část roku venku. U drůbeže se směrnice vztahuje na farmy s nosnicemi s více než 300 DJP a na farmy s brojlery s více než 280 DJP.  Pro farmy s chovem prasat i drůbeže bude limit 380 DJP.

Subjektům, které pravidla nedodrží, mohou v případě nejzávažnějších porušení hrozit pokuty ve výši nejméně 3 % ročního obratu v EU. Země EU dávají občanům postiženým nedodržením požadavků právo žádat odškodnění za újmu na zdraví. Pravidla nyní musí přijmout Rada, než budou zveřejněna v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost o 20 dní později. Členské státy budou mít 22 měsíců na to, aby se této směrnici přizpůsobily.

Co je směrnice o průmyslových emisích?

Stanoví pravidla pro prevenci a kontrolu znečištění ovzduší, vody a půdy z velkých zemědělsko-průmyslových zařízení. Tyto znečišťující látky mohou vést ke zdravotním problémům, jako je astma, bronchitida a rakovina. Směrnice rovněž upravuje produkci odpadů, využívání surovin, energetickou účinnost, hluk a prevenci nehod. Podle EP jsou tato nařízení reakcí na očekávání občanů ohledně principu „znečišťovatel platí“, urychlení zelené transformace a podpory ekologičtějších výrobních procesů.

Z pohledu chovatele:

Bartosz Czarniak, mluvčí PZHiPTCh „Polsujs“ se k věci vyjádřil na sociálních sítích:

– Nová směrnice pod hrozbou sankcí snižuje prahové hodnoty, tj. počet zvířat, kterým se farma musí přizpůsobit, aby splnila normy pro vypouštění znečištění. V případě prasat to bude zhruba tisíc prasat nebo uzavřený cyklus pro 120 prasnic. Hrozí zde velké nebezpečí v podobě nutnosti realizovat velké a složité investice, které zemědělce odradí od další živočišné výroby. Evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sikevcius se zavázal, že „pečlivě prozkoumá účinky“ směrnice a „v případě potřeby přijme vhodná opatření“ – zda ​​tomu tak bude, ukáže čas – ale to je další důvod k obavám mezi zemědělci, komentoval Czarniak.

Chovatel zdůrazňuje, že v žádné jiné části světa nejsou takové požadavky jako v Evropě. Proto výše uvedený komisař otevírá dveře reciprocitě norem, „aby bylo zajištěno, že dovážené živočišné produkty nebudou více znečišťovat než ty, které se vyrábí v EU“.

(farmer.pl)

Continue Reading

Aktuality

Potravinári sú rozhorčení, opäť dostanú len omrvinku

Published

on

By

Únia potravinárov Slovenska (ÚPS) je rozhorčená z prerozdelenia finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu na rok 2024. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR počíta pri sume 76 miliónov eur len so symbolickou finančnou podporou pre potravinársky priemysel, ktorou bude podporovať účasť potravinárov iba na výstavách, nič viac. Uviedol to po skončení valného zhromaždenia únie predseda ÚPS Daniel Molnár. To je podľa neho v príkrom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR.

ÚPS podľa neho preto vyzýva vládu SR na napĺňanie svojho programového vyhlásenia. Okrem sociálneho dialógu je nevyhnutné čo najskôr pripraviť už aj systémovú a hmatateľnú formu pomoci, vďaka ktorej by výroba slovenských potravín bola lacnejšia a efektívnejšia.

Slovenskí potravinári majú podľa neho pre tento rok hlavné priority, ktorými sú príprava a schválenie schém štátnych pomocí pre potravinársky priemysel, nastavenie odvodových úľav pre poľnohospodárske a potravinárske podniky, neprenášanie odvodu z nerecyklovaného plastového obalového odpadu zo štátu na výrobcov a ochrana európskeho a slovenského trhu pred dovozmi agropotravinárskych komodít z tretích krajín. ÚPS je zároveň proti akémukoľvek ďalšiemu zavádzaniu daní na potraviny a nápoje vrátane dane zo sladených nápojov. Riešenie všetkých uvedených priorít môže podľa neho významne prispieť k zníženiu nákladov na výrobu potravín.

Zdôraznil, že ÚPS požaduje v roku 2024 vypracovať a schváliť štyri schémy štátnej pomoci – schému štátnej pomoci na zelenú naftu pre potravinárov, schému štátnej pomoci na zelené energie, schému štátnej pomoci na investície a schému štátnej pomoci na podporu marketingu. Tieto schémy sľubuje podľa Molnára MPRV potravinárom už viac ako 10 rokov.

Potravinári podľa jeho slov očakávajú od MPRV prípravu, následnú notifikáciu štátnych pomocí v Bruseli a vyčlenenie dostatočných finančných zdrojov v štátnom rozpočte v čo najkratšom čase. Štátna pomoc pomôže k zníženiu výrobných nákladov pre potravinárske podniky, stabilizácii produkcie potravín, modernizácii výrobného procesu a k zvýšeniu predaja slovenských potravín.

„Ak naozaj chceme cenovo dostupné slovenské potraviny pre občanov, bez pomoci štátu to zabezpečiť nevieme. Finančná podpora potravinárskych firiem musí byť už v tomto roku pre štát kľúčová a pre potravinárov skutočne hmatateľná,“ dodal Molnár.

(TASR – uniahydinarov.sk)

Continue Reading
Advertisement

Nejnovější příspěvky

Advertisement

Facebook

Aktuality