Connect with us
Reklama

Aktuality

Výrobcovia prerábajú, ale nestíhajú. Odkiaľ budeme mať vajcia?

Published

on

Sieť reštaurácií Sushi Time sa nedávno rozhodla, že zo svojich kuchýň vyradí vajcia z klietkového chovu. Pridala sa tak k niekoľkým slovenským reštauráciám, ale aj veľkým obchodným reťazcom, ktoré prijali rovnaký záväzok – zbaviť sa klietkových vajec a nahradiť ich vajcami z iných chovov. Nezodpovedanou otázkou ostáva, kto im ich bude dodávať.
Ak sa dá povedať, že je slovenská produkcia potravín v niečom sebestačná, tak sú to práve vajcia. Vlani podľa Únie hydinárov pokryla 88 percent domáceho dopytu a na tejto úrovni sa pohybuje dlhodobo. Je to tiež najviac spomedzi všetkých živočíšnych komodít.

Problém je, že štyri pätiny sliepok na Slovensku žijú v klietkových chovoch. Podľa Únie hydinárov je 18 percent nosníc v podstielkových chovoch a iba percento v biochovoch a vo voľnom výbehu.

Viacero sľubov, viacero termínov

Od roku 2012 je obyčajný klietkový chov v Európskej únii zakázaný. Ten súčasný je obohatený, čo znamená, že sliepky majú oproti minulosti viac priestoru i „súkromia“. Slovenskí výrobcovia pred bezmála dekádou investovali do nových technológií, ktorých životnosť počítajú na 15 až 20 rokov. Na rekonštrukciu prispeli európske i domáce dotácie a mnohí producenti stále splácajú úvery.

Už pred časom sa Tesco, Lidl, Kaufland a Billa zaviazali, že zo svojich pultov do roku 2025 vyradia vajcia z klietkového chovu. Hovoria o rastúcom záujme spotrebiteľov i snahe zlepšiť životné podmienky pre sliepky.
Ochranári zo združenia Humánny pokrok chceli podobný sľub aj od Coop Jednoty. Vlani v októbri proti nej odštartovali informačnú kampaň, ktorá ju k tomu mala donútiť. Sieť sa obrátila na súd a žiadala zastavenie kampane. Okresný súd jej vyhovel, no ochranári sa odvolali a krajský súd dal zasa za pravdu im, takže v kampani môžu pokračovať.
Vo februári Zväz obchodu SR (združuje slovenské reťazce), Únia hydinárov Slovenska a ministerstvo pôdohospodárstva podpísali memorandum, ktorého cieľom je podporiť sebestačnosť krajiny v produkcii vajec.
Výrobcovia i obchodníci sa zaviazali, že produkciu a predaj vajec z klietkových chovov ukončia do roku 2030. Ministerstvo sľúbilo, že bude hľadať zdroje financovania na podporu prechodu slovenských hydinárov z klietkových chovov na podstielkové, voliérové a voľnovýbehové.

Jedna hala za 250-tisíc

Rekonštrukcie chovov sa už začali. Spoločnosť Babičkin dvor z regiónu Veľkého Krtíša chová nosnice v klietkach, ale aj na podstielke s výbehom, ktorá v súčasnosti predstavuje podiel necelú tretinu výroby. Do štyroch rokov plánuje podiel obohatených klietkových chovov znížiť zo súčasných 72 percent na 23 percent v prospech iných chovov. Podpredseda predstavenstva firmy Zdeněk Berka hovorí, že tento prechod si vyžaduje nemalé finančné investície. „Na rozdiel od iných európskych krajín ich plne hradíme sami bez pomoci štátu. Aj preto nie je možné tento prerod realizovať zo dňa na deň,“ tvrdí.
Myslí si však, že tento záväzok je nevyhnutný vzhľadom na predpokladaný vývoj na trhu, keď sa spotrebiteľské preferencie odvracajú od vajec z klietkových chovov. Investície do nových technológií podľa neho dosiahnu štyri milióny eur a sú rozložené do piatich rokov.

Z obohateného klietkového chovu na voliérový prechádza aj spoločnosť Novogal z Dvorov nad Žitavou, ktorá ročne vyprodukuje 180 miliónov vajec. Nedávno prerobila štyri haly, pričom rekonštrukcia jednej stojí 250-tisíc eur. Investície na prestavbu financovala firma z vlastných zdrojov a najmä z úverov od komerčných bánk. Riaditeľ firmy Ladislav Birčák hovorí, že za rok dokážu prerobiť dve až štyri výrobné haly. „Vzhľadom na celkové množstvo našich nosníc – 630-tisíc kusov -, súčasné ceny vajec a prístup k zdrojom to znamená dĺžku rekonštrukcie najmenej jedenásť rokov, ale môže to trvať aj oveľa dlhšie, až dvadsať rokov,“ vyratúva. Preto prerábku do roku 2025 podľa požiadaviek niektorých reťazcov a ochranárov považuje za nereálnu.

Výrobcovia: Bez dotácií to nepôjde

Únia hydinárov vyčíslila, že prerobenie všetkých klietkových chovov na Slovensku bude stáť najmenej 47,3 milióna eur. Takýto objem finančných prostriedkov podľa nej chovatelia hydiny v súčasnosti nemajú k dispozícii.
Dôvodom sú nízke ceny, za ktoré producenti vajcia predávajú svojim odberateľom, teda najmä reťazcom. Podľa šéfa únie Daniela Molnára sú na hranici výrobných nákladov. „Aj preto je možné z vlastných finančných prostriedkov chovateľov ročne zrekonštruovať iba päť percent klietkových chovov,“ dodáva.
Podľa hydinárov je nevyhnutné, aby rekonštrukciu existujúcich chovov hydiny finančne podporil štát – vlastnými podporami i zo zdrojov Európskej únie. Finančnú podporu dostávajú napríklad českí hydinári, no aj tí dokážu ročne prerobiť iba osem percent chovov.

Ani podľa vyjadrenia Novogalu nebude možné realizovať komplexnú rekonštrukciu klietkových chovov na Slovensku bez finančnej pomoci štátu. Ak však k tomu nepríde, môže to viesť k zníženiu sebestačnosti v produkcii, k zvýšeniu cien vajec a k zaplaveniu slovenského trhu menej kvalitnými, možno aj starými či falošnými „podstielkovými“ vajcami zo zahraničia.

Ministerstvo otočilo

Hľadať zdroje financovania sa zaviazal agrorezort ešte počas predchádzajúcej vlády. Jeho nové vedenie však, zdá sa, otočilo a jeho vyjadrenie k tejto téme zrejme aktivistov a fanúšikov vajec z voľného výbehu nepoteší.
„Žiadna legislatíva nezakazuje predaj vajec pochádzajúcich z klietkových chovov ani samotné klietkové chovy nosníc,“ uvádza hovorca ministerstva pôdohospodárstva Daniel Hrežík. A podľa neho ani neexistuje opodstatnený dôvod na to, aby boli vajcia z klietkových chovov vylúčené z predaja. S tým, že zámer ukončenia predaja slepačích vajec z klietkových chovov je reakciou obchodných reťazcov „na vedecky nepodložený tlak verejnosti“.

Hrežík argumentuje, že nosnice chované na území Slovenska v klietkach sú pod neustálym veterinárnym dozorom. „Pri tomto spôsobe chovu sú dodržané dobré životné podmienky a ochranu zvierat a zaručená je aj bezpečnosť a kvalita vajec pochádzajúcich z týchto chovov,“ tvrdí.

Kedy je sliepka šťastnejšia

Podľa šéfa Únie hydinárov Daniela Molnára o tom, či je nosnica chovaná vo vhodných životných podmienkach a či sa má dobre, vypovedajú dva základné ukazovatele: produkcia vajec na jednu nosnicu a úmrtnosť nosníc. Z pohľadu produkcie vajec sú klietkové a podstielkové chovy porovnateľné. Negatívom podstielkových chovov je viac vajec rozbitých počas pohybu nosníc.

„Ak sa má nosnica v chove zle, znáša menej vajec a percento úhynu je vyššie,“ uvádza. S tým, že kým v klietkových chovoch sa úhyn pohybuje na úrovni šiestich percent ročne, v podstielkových chovoch je to 20 až 25 percent.
Zdeněk Berka z Babičkiho dvora sa na životné podmienky sliepok nepozerá tak technokraticky a štatisticky ako šéf Únie hydinárov. „Veríme, že podmienky, v akých nosnice žijú a produkujú vajíčka, sa majú čo najviac približovať k ich prirodzenému prostrediu,“ hovorí.

Hovorí o welfare nosníc – teda podmienky, v ktorých sa môžu správať prirodzene a majú dostatok primeranej výživy – je čoraz dôležitejším faktorom v spotrebiteľskom rozhodovaní zákazníkov. Spomína tiež trhové prieskumy, ktoré ukazujú, že spotrebitelia čím ďalej, tým viac preferujú iné ako klietkové chovy. „S nástupom tohto trendu sa mení aj cenová politika. Rozdiely v cene medzi klietkovým vajíčkom a vajíčkom z podstielky sa zmenšujú,“ dodáva.

Predseda združenia Humánny pokrok Martin Smrek hovorí, že záujem slovenských podnikateľov o vyššie štandardy ochrany zvierat v ich dodávateľských sieťach neustále rastie. „V Európskej únii pribúda krajín, v ktorých je klietkový chov sliepok zakázaný. Na Slovensku však mnohí výrobcovia zaspali dobu,“ tvrdí.

A ukazuje štatistiku, podľa ktorej v roku 2019 bola už väčšina sliepok v EÚ chovaná mimo klietok, kým na Slovensku bolo stále viac než 80 percent sliepok zatvorených v klietkach, kde majú životný priestor o veľkosti hárku papiera A4 a nemôžu v nich robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité. „Je len otázkou času, kedy si aj ostatní výrobcovia uvedomia, že živiť klietkové chovy do roku 2030 nedáva ekonomický zmysel. Touto transformáciou prechádza celá Európa a v roku 2030 už dávno nebudú mať komu klietkové vajcia predávať,“ myslí si Smrek.

Autorka: TATIANA KAPITÁNOVÁ, celý text na index.sme.sk

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Aktuality

ZMIZNÚ SLOVENSKÉ VAJCIA z obchodov?

Published

on

By

Slovenské obchodné siete zoskupené vo Zväze obchodu Slovenska plánujú naďalej podporovať slovenskú poľnohospodársku a potravinársku produkciu vrátane slovenských producentov vajec.

Na tomto základe bolo v roku 2020 uzatvorené Memorandum o spolupráci v oblasti produkcie slepačích vajec na Slovensku medzi ministerstvom pôdohospodárstva, Zväzom obchodu SR a Úniou hydinárov Slovenska, obsahom ktorého sú vzájomné záväzky zamerané na podporu domácej produkcie vajec vrátane deklarácie, že slovenskí hydinári najneskôr do roku 2030 uskutočnia rekonštrukciu klietkových chovov nosníc na podstielkové, volierové a voľnovýbehové chovy.

Slovenské obchodné siete sa nepridali k iniciatíve zahraničných reťazcov ukončiť predaj vajec pochádzajúcich z obohateného klietkového chovu už v roku 2025, čím prejavili voči domácim producentom vajec vyššiu mieru ústretovosti vzhľadom na ich reálne investičné možnosti postupne modernizovať chovy nosníc.

„Členovia Zväzu obchodu plne podporujú trend zlepšovania humánnosti chovov a životných podmienok zvierat, no zároveň považujeme za veľmi dôležitú aj udržateľnosť domácej produkcie vajec a zabezpečenie potravinovej sebestačnosti a zdravotnej bezpečnosti potravín,“ uviedol prezident Zväzu obchodu SR, Filip Kasana. Ako ďalej hovorí, nemožno opomenúť zvýšenú uhlíkovú stopu pri realizovaní náročnejšej logistiky v rámci dovozu tovaru zo zahraničia, čo má významný vplyv na kritériá udržateľnosti v rámci dopadov na životné prostredie.

„V súčasnosti platná legislatíva únie ani Slovenska chov nosníc v obohatených klietkach nezakazuje, a preto slovenské obchodné siete združené vo Zväze obchodu SR (COOP Jednota, CBA a Labaš) naďalej uprednostňujú slovenskú produkcia vajec v zmysle podpísaného Memoranda o spolupráci s Úniou hydinárov Slovenska, takže na ich pultoch budú pre spotrebiteľov dostupné domáce vajcia aj po 1. januári 2025,“ dodáva Filip Kasana.

V súčasnosti slovenskí chovatelia zabezpečujú slovenskú sebestačnosť vajec cca 85 %, pričom väčšina slovenskej produkcie je realizovaná prostredníctvom obohatených klietok, čo sa odráža aj na čistote vajec, ktorú spotrebiteľ preferuje.

Krmivo pre nosnice v klietkovom a podstielkovom chove má rovnakú kvalitu a zloženie. V záujme zlepšovania životných podmienok zvierat slovenskí chovatelia nosníc postupne rekonštruujú svoje prevádzky na podstielkový chov, no na väčšiu dynamiku tohto procesu im chýbajú finančné zdroje. Chov nosníc prostredníctvom podstielkového chovu je ekonomicky náročnejší, čo má svoj odraz vo vyššej pultovej cene vajec.

(TASR)

Continue Reading

Aktuality

Vyplatí se kupovat „domácí“ vajíčka?

Published

on

By

Vejce „domácí“, „z venkova“ nebo „od šťastných slepiček“… Pojmů je mnoho, ale každý ví, o čem je řeč. Stojí za to napsat pár slov o bezpečnosti takových produktů a představit jejich ceny.

  • Prodej domácích vajec je v Polsku docela populární.
  • Takový produkt je považován za hodnotnější než vejce z farmy, i když je třeba dodat, že vědecký výzkum není v této otázce jasný.
  • Při rozhodování o koupi takových vajec stojí za to věnovat pozornost několika aspektům.

Skladování vajec

Při nákupu je vhodné vzít v úvahu, jak byla vejce skladována: pro jejich bezpečnost musí být dostatečně nízká teplota a musí být omezeno vystavení zboží přímému slunečnímu záření. Samozřejmě ne vždy máme možnost zkontrolovat, jak byla vejce uskladněna, ale pokud vidíme, že na trhu leží bez jakékoliv ochrany proti slunci, měli bychom s tímto faktem počítat.

Mytí vaječných skořápek

Další věcí je čistota skořápek. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby se vajíčko neušpinilo. Zanechat špinavou skořápku je však menší zlo, než se ji pokoušet umýt – taková akce zvyšuje riziko pronikání choroboplodných zárodků do pórovité skořápky. Bohužel nemáme jak ověřit, zda bylo vajíčko, které jsme koupili, umyté či nikoliv.

Prodej vajec na trhu

Bohužel se také může stát, že nepoctiví prodejci koupí vejce ze supermarketů nebo velkoobchodů (vykoupí je za nižší cenu) a následně je prodají jako „domácí“. Není problém označení odstranit a vejce přebalit do jiného obalu. Takové praktiky samozřejmě nejsou zdraví nebezpečné, ale je to podvod – vždyť když si chceme koupit farmářská vejce.  Bohužel neexistuje žádná účinná metoda, jak odlišit vejce z trhu od těch z domácích chovů. Má to určité důvody (vejce z drůbežárny mají častěji hnědou barvu, což vyplývá z genetiky používané ve velkochovu), ale v žádném případě to není pravidlo.

Princip omezené důvěry

Jak vidíme, při nákupu vajec z neoficiálních kanálů existuje mnoho neznámých. Samozřejmě se nestavíme na žádnou stranu, ale při rozhodování o takové koupi bychom se měli řídit zásadou omezené důvěry. Je důležité, aby produkt, který kupujeme, pocházel ze známého a důvěryhodného zdroje. Je nutné dodržovat základní hygienická pravidla, to znamená pečlivě si umýt a dezinfikovat ruce při manipulaci s vejci a před použitím opařit skořápku. Taková vejce je také lepší nepoužívat k přípravě tepelně neupraveného jídla.

Jaké jsou ceny vajec?

Na závěr se sluší říci, jaké jsou dnes ceny domácích vajec. Jak ukazuje náš krátký průzkum, náklady na nákup takových vajec se velmi liší. Nabídka zahrnuje produkty s cenami od 0,80 PLN do 1,50 PLN za kus. Cena částečně souvisí s velikostí vajíčka, ale pravděpodobně je to z velké části dáno poměrem nabídky a poptávky.

(farmer.pl)

Continue Reading

Aktuality

Easter Egg Roll využívá téma EGGucation již třetím rokem

Published

on

By

Akce, kterou pořádají prezident Biden a první dáma, nabízí tisíce skořápkových vajec a aktivity pro děti i dospělé.

V Bílém domě se v pondělí 1. dubna konala akce Easter Egg Roll 2024, která obsahovala téma „EGGucation“ se vzdělávacími aktivitami pro děti všech věkových kategorií. Kromě hledání velikonočních vajíček se letošní akce soustředila na kvalitu škol, čtenářské koutky, exkurze na farmy, obrázkový den, či fyzické zóny „EGGucation“. Více než 30 000 natvrdo vařených vajec ve skořápce je následně ručně barveno a využito při hledání vajec.

Generální ředitelka American Egg Board (AEB) Emily Metzová řekla: „Američtí producenti vajec jsou hrdí na to, že mohou ve velikonočním období poskytovat vejce rodinám v nouzi a budou pokračovat v darech komunitám po celých USA a po celý rok.“ První dáma Jill Biden uvedla, že letošní akce Velikonoční vajíčko se účastní přibližně 40 000 lidí.

(wattagnet.com)

Continue Reading

Aktuality